Scrisoare circulară Ewald Frank – aprilie 2015

Salutări din inimă tuturor fraţilor şi surorilor din întreaga lume în Numele Domnului Isus Hristos, cu Cuvântul din Evrei 9:28: „Tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară – nu în vederea păcatului – ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”.

A doua venire a lui Hristos este revenirea Lui făgăduită (Ioan 14:1-3).

El Se întoarce pentru toţi răscumpăraţii care Îl aşteaptă. El Se întoarce pentru toţi răscumpăraţii care sunt gata: „…cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă…” (Matei 25:10). El Se întoarce pentru toţi răscumpăraţii care iubesc venirea Lui. Şi toţi cei ce iubesc venirea Lui vor primi cununa făgăduită a neprihănirii (2 Tim. 4:8).

Revenirea lui Hristos este gata să aibă loc. Este important ca aceste trei însuşiri să fie găsite cu adevărat în fiecare din noi: să-L aşteptăm, să fim gata şi să iubim venirea Lui. Noi trăim acum în vremea chemării afară, conform 2 Cor. 6:14-18: „De aceea: «Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei», zice Domnul…”. Întreaga profeție referitoare la timpul sfârşitului se împlineşte sub ochii noştri. Este acea perioadă de timp despre care Domnul nostru a spus: „…când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” (Luca 21:28-36). Prin harul Său, avem orientarea biblică prin Cuvântul profetic şi putem vedea cu claritate semnele timpului în toate domeniile. Strigătul de trezire devine tot mai puternic şi răsună acum în întreaga lume astfel încât toţi credincioşii biblici să se trezească din somnul duhovnicesc: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” (Mat. 25:1-10).

Acesta este mesajul care premerge acum a doua venire a lui Hristos.
Credincioşii sunt fecioarele care îşi curăţă lămpile. Fecioarele înţelepte nu sunt interesate doar de lămpi – şi anume, să aibă lumina, iluminarea – ele au în vedere pregătirea completă prin credinţă şi ascultare, iar umplerea cu untdelemnul Duhului le este cea mai importantă problemă. Un compozitor a formulat-o astfel: „Doar vase, Sfânt Stăpân, dar umplute cu puterea Ta…”. Acum are loc, prin călăuzirea Duhului Sfânt, unirea Miresei pământene cu Mirele ceresc, în dragoste desăvârşită şi în acord cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

Puteți citi continuarea scrisorii circulare dând click aici.

Distribuie această postare.