Să faceți orice vă va zice! (IV) – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump Isus!

Cu această predică dorim să încheiem tema: „Să faceți orice vă va zice!” Această temă ar putea fi ghidul fiecărei predici, deoarece pe noi ne interesează să știm ceea ce a zis El.

Dacă există păreri diferite despre întrebări biblice, atunci trebuie să ne întoarcem de fiecare dată înapoi la ceea ce El Însuși a spus în Cuvântul Său. Acest lucru este valabil și cu învățătura Dumnezeirii, a botezului biblic și a Cinei Domnului. La fiecare subiect biblic trebuie să ne punem întrebarea: Ce zice Scriptura?” În felul acesta, toți primim același răspuns și ajungem la unirea credinței și a cunoștinței în Isus Hristos, Domnul nostru. Diferitele interpretări ale învățăturilor biblice poartă fiecare în sine caracterul deferitelor biserici sau biserici libere. Toți cei sinceri trebuie să se desprindă de interpretări și să se întoarcă la ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său.

Chemarea din acest timp este clară: „De aceea: «Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, poruncește Domnul; și nu vă atingeți de nimic ce este necurat. Atunci vă voi primi. Și Eu voi fi Tatăl vostru și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.» Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în teamă de Dumnezeu” [2 Corinteni 6:17-18; 7:1-trad. germ.-n.tr.]. Timpul chemării afară a adevăraților credincioși a sosit. Noi nu ne mai putem atinge de nimic necurat. Tot ce este divin este curat. Tot ce este amestecat de oameni este necurat. Cuvântul lui Dumnezeu, în forma Lui originală este Sămânța curată. Toate interpretările sunt un amestec necurat. Noi avem marea făgăduință că Însuși Dumnezeu vrea să fie Tatăl nostru, iar noi, fiii și fiicele Lui. Dar aceasta include ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne curățim de orice întinăciune, prin botezul cu apă prin Cuvânt și prin înnoirea Duhului Sfânt.

Este imposibil ca adevărații copii ai lui Dumnezeu să rămână acolo unde sunt propovăduite interpretări omenești în locul Cuvântului. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la AȘA VORBEȘTE DOMNUL al Cuvântului și la ceea ce a vorbit gura sfântă a Domnului. Numai așa poate lucra Duhul Sfânt sfințirea deplină în viața noastră, în teamă de Dumnezeu. Această sfințire a duhului este o condiție necesară pentru a-L vedea pe Isus Hristos, deoarece este scris: „fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Domnul”. Un cuvânt similar cu acesta din epistola scrisă corintenilor, îl găsim în Apocalipsa 18:4: „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: «Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer; și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirile ei.»” Cine a primit o înțelegere duhovnicească de la Dumnezeu, acela nu trebuie să bănuiască mult cine și ce este descris în Apocalipsa 17 și 18. Din câte știu eu, deja noi am vorbit despre aceste subiecte, în legătură cu deschiderea celor șapte peceți și cu cele șapte epoci. Dezvoltarea de astăzi are ca scop ca totul să fie unificat într-o biserică mondială și Roma să primească din nou supremația, așa cum a fost cazul în evul mediu, până la începutul Reformei. Toate bisericile fiice plecate, sunt invitate să se întoarcă din nou, înapoi în poala bisericii-mamă. Descrierea din aceste două capitole este atât de clară, încât toți trebuie să o recunoască.

Tema noastră este: „Să faceți orice vă va zice!” Oamenii strigă: „înapoi la Roma!” Dar Domnul zice alor Săi: „Voi, poporul Meu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei; nu vă atingeți de nimic ce este necurat. Atunci veți fi fiii și fiicele Mele.” Masele nu au ascultat niciodată de Dumnezeu și nu o vor face nici în acest timp. Numai cei aleși, care au primit har de la Dumnezeu, vor ieși afară din toate sistemele religioase, care în cele din urmă vor fi subordonate Antihristului. Cei ieșiți afară se vor subordona numai lui Hristos și Cuvântului Său. Fiecare organizație poartă semnul fiarei despre care vorbește Biblia. Acolo unde stăpânesc oamenii nu este Duhul lui Hristos, ci acolo este în lucrare duhul Antihristului.

Privind în urmă, vedem ceea ce a vorbit Domnul în trecut și cum a reacționat poporul Israel și Biserica noutestamentară. Întrebarea arzătoare care ne mișcă acum este următoarea: „Ce are să ne spună Domnul, în acest timp?” Mai întâi, El ne zice: „Voi, poporul Meu, ieșiți afară… nu vă atingeți de nimic ce este necurat. Atunci voi veți fi fiii și fiicele Mele”. El stă în fața ușii și bate. Oricine-I aude glasul și-L urmează, iese afară la El. Toți cei ieșiți afară sunt în stare, după aceea,  să asculte Cuvântul Său și să-I urmeze indicațiile. Așa cum este scris, ei vor fi învățați de Dumnezeu. A fi învățat de Dumnezeu, are loc independent de orice direcție de credință – numai prin Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. Este scris: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”. Ei nu mai rămân în organizațiile existente, ci ies afară, înainte de a avea loc unificarea cu Roma. Această chemare de a ieși afară nu are loc printr-un evanghelist sau predicator, ci este, conform cu Apocalipsa 18:4, un mesaj direct din cer pentru cei care sunt dispuși să asculte de glasul Domnului în acest timp. De aceea, mesajul timpului de sfârșit nu este numai o propovăduire evanghelistică, ci este un mesaj de învățătură și descoperire profetică a întregului plan de mântuire al lui Dumnezeu.

Stimați ascultători, mie mi-ar fi ușor să mă alătur propovăduirii generale, fără să scot în evidență punctele importante care conduc la o decizie. Eu sunt conștient de faptul că propovăduirea întregului plan de mântuire al lui Dumnezeu, indiferent de pierderi, nu aduce nicio reputație. Dar în același timp, vreau să spun că nu doresc să plac oamenilor atunci când îndeplinesc însărcinarea divină. Când are loc propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie exprimat ceea ce a vorbit gura sfântă a Domnului.

Din nou suntem la tema: „Să faceți orice vă va zice!” El nu o poate spune mai clar decât a făcut-o deja. Să ieșim afară din orice nu este în conformitate cu Biblia și să fim introduși în Biserica Dumnezeului Celui viu, ca fii și fiice!

La revenirea Lui, Domnul Isus nu va lua în slavă o biserică, ci Biserica Lui, care a fost spălată în sângele Mielului, care a fost sfințită în Cuvântul adevărului și umplută cu Duhul Sfânt.

Eu nădăjduiesc că toți ascultătorii înțeleg și recunosc slujba și că pentru mine nu există nicio alternativă. Motivul pentru care eu pot prezenta adevărurile biblice, liber și deschis, este ușor de înțeles. Cel care m-a însărcinat nu este o organizație creștină, ci Însuși Domnul, care a pus diferitele slujbe în Biserica Sa, așa cum o găsim scris în Efeseni 4:11. Un adevărat rob al lui Dumnezeu trebuie să propovăduiască Cuvântul conform adevărului, fără a ține seama de pierderi. Apoi, depinde de fiecare, individual, ce face cu aceasta.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumim din toată inima pentru descoperirea Cuvântului Tău și a voii Tale! Îți mulțumesc în mod deosebit pentru toți cei care sunt dispuși să facă ceea ce le zici! O, Doamne, vorbește acum puternic tuturor acelora care au auzit Cuvântul Tău! Ajută-i ca să ia decizia corectă! Salvează-i pe cei pierduți! Vindecă bolnavii! Confirmă-Ți Cuvântul și împlinește-Ți făgăduințele în viața acelora care Te cred! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.