Să faceți orice vă va zice! (II) – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al Domnului Isus Hristos!

Predica „Să faceți orice vă va zice! (I)” a devenit o mare binecuvântare pentru mulți. Astăzi dorim să continuăm cu același subiect. Nu ceea ce spun oamenii, o adunare sau teologii, ci: „Să faceți ceea ce zice EL, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor!”

La nunta din Cana s-a turnat apă în ulcioare și după aceea s-a scos afară vin. Oriunde se face ceea ce zice Isus, se întâmplă minuni. Mărturiile oamenilor lui Dumnezeu care au făcut ceea ce le-a zis Domnul au fost consemnate pentru totdeauna în Cuvântul Său. Despre Noe citim în Geneza 6:22: „Așa a și făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu”. El a primit trecere înaintea Domnului Dumnezeu și a știut că ceea ce i-a zis Dumnezeu nu se schimbă. Prin urmare, a avut curajul ca, prin credință, să construiască arca, fără să vadă cea mai mică urmă de ploaie. Noi de-abia putem evalua câtă ocară și batjocură a trebuit să suporte acest om al lui Dumnezeu ani de zile, pentru că ceea ce i-a zis Domnul contrazicea dovezile științifice și considerația generală a acelui timp. Dar Domnul a descoperit prorocului Său intenția și planul Lui. Răutatea omului era mare pe pământ și întocmirile gândurilor lui erau îndreptate numai înspre rău. Atunci I-a părut rău Domnului că a creat pe om și a hotărât nimicirea lui.

Noi trăim într-un timp asemănător cu acele zile. Isus a zis: „Cum a fost în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel în zilele Fiului omului”. În timpul nostru, oamenii nu mai au nevoie de Dumnezeu. Chiar și în așa-zisele țări creștine, Dumnezeu este lepădat și batjocorit. Deși în exterior se mai face o mărturisire, totuși, pentru creștinism se poate spune, fără să exagerăm, că în afară de cei temători de Dumnezeu, totul poate fi numit un creștinism ateu, un creștinism fără Hristos. Dar în mijlocul acestei dezvoltări, Dumnezeu are o rămășiță de oameni care sunt pregătiți să facă ceea ce le zice El în Cuvântul Său.

În Sfânta Scriptură, noi avem confirmarea că Dumnezeu vorbește, că El Se descoperă, că El salvează, că El vindecă, că El binecuvântează și ascultă rugăciuni. Dumnezeu veghează asupra făgăduințelor Cuvântului Său.

Noe a construit arca exact după dimensiunile date de Dumnezeu. Ea nu a fost mai lungă sau mai scurtă, nici mai joasă, nici mai înaltă. Întreaga arcă a fost construită 100% după dimensiunile primite de la Dumnezeu. Așa ceva poate face numai cineva care are o atitudine corectă față de Dumnezeu și Cuvântul Lui. Majoritatea oamenilor cad în vicleșugul vechi al Satanei și repetă același lucru ca și șarpele în grădina Edenului: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…? Oare asta să însemne? Va permite Dumnezeu așa ceva?” Nu vă înșelați! Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit! Toți batjocoritorii din timpul lui Noe au fost sortiți pieirii când ceasul judecății divine a venit asupra lor. Așa va fi cu toți batjocoritorii în ceasul judecății divine care va veni în curând; căci așa este scris: „Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet și trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 Petru 3:10). Vrea să zică cineva că nu se va întâmpla așa?! Atât de sigur cât fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul absolut, distrugerea va veni asupra întregii omeniri. Când ne gândim astăzi la ceea ce au realizat oamenii, la ceea ce au construit ei!… Totuși, citim că pământul, cu toate lucrările oamenilor de pe el vor arde în foc. Apoi, credincioșii spun aici: „da!” și „Amin! ”. Dar necredincioșii vor să trăiască mai departe, în păcat. Și prin urmare, își aduc obiecțiile lor și tăgăduiesc tot. Dar nouă, toate aceste lucruri trebuie să ne fie aduse la cunoștință așa cum este scris: „să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri” (2 Petru 3:2). Domnul ne-a spus multe. Acum ne gândim mai ales la Matei 24. Noi vedem împlinirea a tot ceea ce a vorbit gura Domnului. Cu națiunile se împlinește ceea ce a fost hotărât mai dinainte de Dumnezeu. Cu Israel se împlinește ceea ce a făgăduit și planificat Dumnezeu cu ei. Cu Biserica Dumnezeului Celui viu se împlinesc făgăduințele Lui. Nimic nu rămâne neîmplinit din tot ceea ce Dumnezeu a vorbit în cer, pe pământ și întregului univers.

Noi ne putem încrede în tot ceea ce a vorbit Dumnezeu. Toți credincioșii au înțeles mereu că trebuie să ia în serios Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vor să primească binecuvântarea. Domnul a zis lui Avraam: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău!”  Pentru el, acest lucru a fost o poruncă sfântă. Lui nu i-a trebuit mult timp de gândire, ci el a pornit la drum înspre țara care i-o va arăta Dumnezeu. Cuvântul Domnului venise deja la el: „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema!” Astăzi, Cuvântul vine la noi toți și ne spune: „Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău! Părăsește tot ce stă în cale între tine și Dumnezeu! Fă ordine! Pune jos și adu tot la crucea lui Isus Hristos! Și începe o viață nouă a credinței și a ascultării!”

Cine trăiește în neascultare de Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, acela stă sub blestem. Dar cine urmează Cuvintele lui Dumnezeu, în ascultare, acela stă sub binecuvântare. „Să faceți orice vă va zice!” Domnul Isus Hristos are ceva de zis în Adunarea Lui. Atunci când marea mulțime a fost înfometată, El a zis ucenicilor Săi: „Dați-le voi să mănânce!” Nu a fost treaba lor de unde va veni pâinea. Ei trebuiau doar, să facă, în ascultare, ceea ce le-a zis El. Ei au împărțit până când au mâncat toți. Astăzi, Domnul face același lucru prin robii Săi. În Marcu 8:34, citim despre Domnul Isus: „Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: «Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze.»”  Prin lepădare de sine, Îl urmăm pe Isus Hristos. Cine este pregătit să asculte și să facă ceea ce zice Domnul, acela nu mai este înțeles de ceilalți. Urmarea lui Isus Hristos este posibilă numai în ascultare deplină, pe calea îngustă care duce la viață.

Stimați ascultători, în Ioan 8:47 este scris: „Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu”. Acesta este un semn sigur al unui om născut din Dumnezeu. Și semnul acesta este că el ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Noe a ascultat de Cuvântul Domnului în timpul lui. Avraam a făcut același lucru în timpul lui. Moise și toți prorocii au primit har de la Dumnezeu. Ei au auzit cuvintele lui Dumnezeu și au făcut ceea ce le-a zis Domnul. La fel a fost cu apostolii. Ei au făcut ceea ce le-a zis Domnul. La fel, toți copiii lui Dumnezeu din acest timp fac ceea ce le spune Domnul. Ei ascultă cuvintele lui Dumnezeu descoperite și predicate pentru acest timp. Ei trăiesc faptul că, în viața lor, Cuvântul Își atinge scopul pentru care a fost trimis. Ei nu-și mai apleacă urechea să asculte de șarpele bătrân, care șoptește: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…?”  Nu, ci ei cred pe AȘA VORBEȘTE DOMNUL a Cuvântului lui Dumnezeu și se pregătesc pentru revenirea lui Isus Hristos.

Cum este în viața noastră? În cine ne încredem noi? De cine ascultăm noi? Atunci când li s-a spus să nu mai predice în Numele lui Isus Hristos, apostolii au mărturisit: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 4:19). Și astăzi, mulți mai sunt de părere ca să nu se mai propovăduiască Cuvântul descoperit de Dumnezeu; și descoperirea Numelui lui Isus Hristos să nu se mai propovăduiască așa…, ci să propovăduim așa cum o fac toți ceilalți. Dar, judecați voi înșivă! Se poate tăcea și să nu se vorbească despre ceea ce a făcut Dumnezeu? Se poate ascunde din nou ceea ce a descoperit El? Noi trăim la scurtă vreme înaintea revenirii lui Isus Hristos. Ceea ce El ne zice, trebuie să facem!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, vorbește Tu Însuți cu oamenii într-un mod atât de deosebit; cu toți care au auzit Cuvântul Tău acum, ca ei să recunoască adevărul și să fie eliberați de orice rătăcire! Să le devină mare, o dată pentru totdeauna, ca să facă numai ceea ce le zici Tu! Vorbește tuturor într-un mod puternic, prin Cuvântul Tău! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.