Să faceți orice vă va zice! (I) – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump Isus, cu Cuvântul din Ioan 2:5b: „Să faceți orice vă va zice!” Dacă noi am înțeles cine este Isus Hristos, atunci vom fi pregătiți să facem ceea ce ne zice El.

Începând din grădina Edenului, diavolul a pus mereu sub semnul întrebării ceea ce a spus Dumnezeu. Atunci când a avut loc prima conversație dintre șarpe și Eva, șarpele a zis: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…?” Ceea ce a spus Domnul Dumnezeu era sigur. Dar diavolul răspândește îndoieli prin faptul că el pune sub semnul întrebării ceea ce zice Dumnezeu, cu cuvintele: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…?” Noi auzim mereu că oamenii vorbesc despre ceea ce a vorbit Dumnezeu și despre cerințele Lui. Dar apoi, ei ajung la convingerea că nu poate fi părerea lui Dumnezeu ceea ce El a zis. Așa înșeală Satana omenirea. Să nu uităm! Cuvintele lui Dumnezeu sunt limpezi și clare. Ceea ce vorbește El, aceea și are însemnătate; și ceea ce are însemnătate, aceea și vorbește. Cine face așa, acela va putea experimenta credincioșia și binecuvântarea lui Dumnezeu, din nou și din nou.

La nunta din Cana urma să se întâmple prima minune a Domnului Isus. A fost important ca toți cei implicați să facă exact ceea ce le-a spus El; și astfel s-a întâmplat minunea. Dacă dorim să-L trăim pe Isus Hristos și puterea lui Dumnezeu cu semne și minuni, atunci trebuie să urmăm cu mare atenție ceea ce ne zice El. Isus a zis ucenicilor: „Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi mult pește”. Mai întâi, Petru a vrut să argumenteze că au pescuit toată noaptea, fără să prindă nimic. Dar apoi, el a înțeles că trebuie să vadă Cuvântul Domnului ca pe o poruncă și a zis: „dar, la Cuvântul Tău, voi arunca mrejile! După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile”.

De-a lungul Bibliei, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament întâlnim oameni care au făcut ceea ce le-a spus Domnul. Domnul a zis lui Moise: „Ia toiagul și cu el lovește stânca și va țâșni apă din ea!” Moise nu trebuia să se îngrijoreze cum și de unde va veni apa. Datoria lui a fost să dovedească cu fapta că este ascultător de Cuvântul lui Dumnezeu. El s-a dus, a lovit stânca și apa a țâșnit. Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș niciodată. Ceea ce pronunță Domnul, se întâmplă. El a zis unui orb: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului!” El a ascultat de instrucțiunile Domnului și a primit vederea pe loc. Imposibilul devine posibil; minunile se întâmplă atunci când noi facem ceea ce ne zice El. În Exodul 23:13 este scris: „Să păziți tot ce v-am spus!” În Exodul 24:3b este scris: „Tot poporul a răspuns într-un glas: «Vom face tot ce a zis Domnul.»” Nu avem voie să fim niște ascultători uituci, ci trebuie să fim împlinitori ai Cuvântului.

Dumnezeu Și-a asumat responsabilitatea pentru noi. Dacă cere ceva ieșit din comun în Cuvântul Său, El este în stare să realizeze imposibilul, făcând minuni. Puterea lui Dumnezeu se descoperă și se desfășoară într-un mod nelimitat acelora care se încred în ceea ce a spus El. Binecuvântarea constă în a face.

Domnul Isus a zis către tânărul bogat: „Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer!” Dar el nu a înțeles ce voia să-i dea Isus. El s-a gândit la bogăția lui și nu a făcut ce i-a spus Domnul. Ce are să ne spună Dumnezeu, nouă, în acest timp? În ce fel ne vorbește El acum? În perioada Vechiului Testament, Domnul a vorbit prorocilor și prin ei, oamenilor. Întotdeauna, El a descoperit voia Sa, acelora care erau pregătiți să o facă. Avraam a făcut ceea ce i-a zis Domnul. Noi ne gândim la numeroasele experiențe pe care le-a avut, în special la jertfirea lui Isaac. Domnul i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune”. Avraam nu a ezitat nicio clipă. Pentru el, Cuvântul lui Dumnezeu a fost o poruncă sfântă. În sinea lui el s-a gândit că Domnul este în stare să-l învie din morți pe Isaac, căci el a spus slujitorilor săi: „Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul ne vom duce până colo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi”. Prin credința în făgăduința pe care Dumnezeu i-a dat-o cu privire la Isaac, el a știut și a fost convins că dacă îl va aduce ca jertfă, Domnul îl va învia din morți. O asemenea credință pot avea avea numai acei oameni la care vine Cuvântul lui Dumnezeu și sunt dispuși să facă voia Domnului. Foarte des, noi avem argumentele noastre și suntem pregătiți să le prezentăm Domnului, fără să pricepem că Dumnezeu ni Se poate descoperi în plinătatea și slava Sa numai atunci când facem ceea ce El ne-a zis. Niciunul din bărbații lui Dumnezeu nu ar fi trăit slava lui Dumnezeu dacă și-ar fi adus propriile lor argumente, vorbind cu Dumnezeu în acest mod. Nu, ci ei au înțeles că Dumnezeu are intenții bune cu ei și va purta de grijă ca tot ceea ce le-a poruncit să devină o binecuvântare pentru ei.

Să fii credincios și să trăiești cu Isus Hristos este o binecuvântare numai atunci când noi, ascultători, facem cu bucurie tot ceea ce ne-a poruncit El. Poruncile Lui nu sunt grele și nu ne împovărează, ci sunt ușoare pentru aceia care și-au pus voia lor în voia lui Dumnezeu și pot spune din inimă: „Totuși, facă-se nu voia mea, ci a Ta”. În Isus Hristos ni s-au dat cele mai mari și mai prețioase făgăduințe.

Acum este important să-L luăm pe Dumnezeu pe Cuvânt. Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Aruncă-ți undița! Și primului pește pe care îl vei prinde, deschide-i gura și scoate banul, ca să plătești impozitul pentru tine și pentru Mine”. Petru a avut o asemenea încredere în Isus Hristos, Domnul său, încât, fără ezitare, a aruncat undița și fără nicio urmă de îndoială, a scos peștele la țărm, i-a deschis gura și a luat banul, plătind impozitul. Isus i-a zis: „O, dacă ai putea crede, vei vedea slava lui Dumnezeu”.

El le promite credincioșilor că ei își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Acestea nu sunt dorințe pioase pe care noi le prezentăm, ci un Cuvânt al Domnului. Vrem să facem ce ne spune El. Numai așa vom experimenta într-un mod fără precedent credincioșia, harul și dragostea Sa. Dumnezeu Se ține de Cuvânt, în care ne putem încrede. Desigur că Satan vine ca în grădina Edenului și spune: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…?” Cu aceasta nu poate face nimic la noi. Noi știm ce este scris în Biblie. Noi cunoaștem făgăduințele lui Dumnezeu. Noi ținem tare de ce a spus Domnul Dumnezeu: „Cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac”.

Stimați ascultători, eu nu vă îndemn să faceți o încercare ca să vedeți dacă va funcționa! Eu vă îndemn să faceți ceea ce a spus Domnul, fără ezitare și fără îndoială, în credință deplină! Puteți fi siguri că Dumnezeu este credincios Cuvântului Său! Și El Îl va împlini și Îl va dovedi cu adevărat în viața dumneavoastră! Ba chiar că este în stare să dea mai mult decât putem să credem sau să cerem noi.

Toți adevărații copii ai lui Dumnezeu, ai Vechiului și ai Noului Testament, L-au luat pe Dumnezeu pe Cuvânt și au experimentat credincioșia Lui.

Domnul Isus întreabă și astăzi: „Ce vrei să-ți fac?” Cu sinceritate, noi putem să-I aducem toate preocupările noastre și vom auzi și noi Cuvintele Sale mângâietoare: „Eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume. Ești al Meu.” Bolnavilor, El le zice: „În rănile Mele sunteți vindecați!” Celor legați, El le zice: „Eu am luat robia roabă! Voi sunteți liberi!” Evanghelia lui Isus Hristos este o Evanghelie minunată, un mesaj al bucuriei și un mesaj al eliberării pentru toți cei care cred din toată inima în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumneavoastră Îl veți trăi pe Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul nou.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, noi credem că, Cuvântul Tău este adevărul! Dă-ne puterea să facem ceea ce ne spui Tu, astfel încât să putem trăi făgăduințele Tale și să Te lăudăm din nou! Îndură-Te de toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum! Inspiră-i prin Duhul Tău Cel Sfânt! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.