Restituirea căminului creștin

Cartea RESTITUIREA CĂMINULUI CREȘTIN conține peste 190 de citate din diferite predici ale fratelui William Marrion Branham, care exprimă viziunea fratelui Branham cu privire la viața de familie și se adresează, în principal, tuturor credincioșilor români care sunt familiarizați cu slujba și mesajul lui William Marrion Branham și care doresc îndrumări în ceea ce privește viața de familie.

Deși familia este celula vieții și a civilizației pe pământ, în societatea modernă asistăm la moartea acesteia. Cu toate acestea, familia rămâne mediul cel mai favorabil educației și dezvoltării armonioase a copiilor. Dumnezeu a rânduit ca FAMILIA – așa cum este aceasta văzută în lumina sfintelor Scripturi (Cuvântul lui Dumnezeu) – să asigure copiilor condițiile în care aceștia să se simtă în siguranță și protejați, atât din punct de vedere fizic cât și psihic și spiritual, iar soțul și soția să își trăiască maturitatea duhovnicească, el jertfindu-se pentru ea, precum Hristos pentru Adunare, iar ea supunându-i-se lui, ca Domnului. Din păcate, mass-media ne bombardează zilnic cu dovada atacurilor demonice împotriva acestei rânduieli divine primare: divorțuri, revoluția sexuală, avorturi, homosexualitate, așa zisa emancipare a femeii și eliberarea acesteia de sub „ideologia supremației bărbătești”, drepturile copiilor și rebeliunea acestora.

Familia este supusă unui asalt major; vedem crescând înaintea ochilor noștri o generație cu valori sociale și morale îndoielnice. Trist, dar din nefericire adevărat, nici familiile credincioșilor nu sunt scutite: certuri între soți, care, nu de puține ori sfârșesc prin violență domestică, conflicte între frați, o rată crescătoare a divorțurilor între cei care-și spun copii ai lui Dumnezeu, căsătorii cu parteneri necredincioși, copii care fug de acasă din cauza fanatismului religios, a lipsei de experiență în creșterea lor sau a lipsei de evlavie a părinților – toate acestea stau la baza publicării acestei prime ediții a cărții RESTITUIREA CĂMINULUI CREȘTIN. Dorim tuturor cititorilor, binecuvântarea lui Dumnezeu.

CUPRINS:

PARTEA I
BĂRBATUL ŞI FEMEIA ÎN CĂSNICIA CREȘTINĂ
Cap. 1 – ROLUL BĂRBATULUI
Cap. 2 – ROLUL FEMEII
Cap. 3 – PARTENERUL NECREDINCIOS

PARTEA A II-A
CĂMINUL CREȘTIN
Cap. 4 – IUBIREA ŞI UNITATEA ÎN FAMILIE
Cap. 5 – VALORILE CĂMINULUI
Cap. 6 – RESPONSABILITĂŢILE PĂRINŢILOR
Cap. 7 – EFECTELE EDUCAŢIEI DE ACASĂ

PARTEA A III-A
ÎNVAȚĂ-L PE COPIL!
Cap. 8 – CREȘTE-ȚI COPILUL ÎN TEAMĂ DE DOMNUL

PARTEA A IV-A
ÎNDEMNURI PENTRU COPII ȘI TINERI

PARTEA A V-A
FAMILIA CREȘTINĂ ȘI TELEVIZIUNEA 

Notă: prețul de achiziție al cărții include doar costurile cu tipărirea, găzduirea în librărie și expedierea acesteia. Misiunea Ultima Chemare nu încasează bani din comercializarea acestei ediții a cărții.

Cei care doresc cartea, o pot solicita pe adresa misiunea.ultimachemare@gmail.com sau direct de pe site-ul librăriei, accesând linkul următor: https://printonebook.com/product/restituirea-caminului-crestin/

Distribuie această postare.