Prorocul – de William Branham

AVEA INTERPRETAREA DIVINĂ A CUVÂNTULUI 

În Vechiul Testament, cuvântul „proroc” se referea la un „văzător”… acum versiunea engleză se referă la un predicator. Dar văzătorul din Vechiul Testament era un om care avea interpretarea divină a Cuvântului și era dovedit prin faptul că la el venea Cuvântul și el vedea lucruri mai dinainte. 

Trei feluri de credincioși – 63-1124E


CUVÂNTUL VINE ÎNTOTDEAUNA LA UN PROROC

Aduceți-vă amine, Cuvântul vine întotdeauna la un proroc. Noi toți știm acest lucru. Dumnezeu nu face nimic fără s-o arate prorocilor Săi. De aceea cartea Apocalipsei lui Isus Hristos este întreaga plinătate a lui Hristos înaintea noastră. Acum El va trebui să trimită pe unul, pe cineva care s-o descopere, să primească descoperirea deschiderii peceților și așa mai departe.  

Prezența lui Dumnezeu nerecunoscută – 64-0618


EL PREVETEȘTE VIITORUL

Dar un proroc adevărat, care şi-a primit însărcinarea de la Dumnezeu, nu va încheia niciodată compromisuri şi va rămâne în concordanţă deplină cu ceea ce i-a fost spus.

Din cauza aceasta s-a folosit EI aşa de des de duhul lui Ilie, căci duhul acesta a împlinit întotdeauna însărcinările Sale. Vedeţi voi? El a dat mai departe poruncile exact aşa cum le-a primit şi a fost întotdeauna un: „Veniţi înapoi la Cuvânt!”, întotdeauna i-a adus înapoi la Cuvânt.

Prorocul este un bărbat deosebit. Un prooroc este un bărbat la care vine Cuvântul DOMNULUI; el este astfel construit încât subconştientul şi conştientul lui sunt atât de aproape, încât el nu trebuie să doarmă ca să aibă un vis. El îl vede în timp ce este treaz. Acest lucru îl poate face numai Dumnezeu. Prorocul vede doar ce se va întâmpla.

Un proroc vede lucruri dinainte, mult timp înainte de a se întâmpla. El vede paharul mâniei umplut, înainte de a fi plin. El poate spune: „AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Dumnezeu va distruge oraşul acesta dacă nu vă pocăiţi”. De ce? El este un vultur. El zboară foarte sus. El vede dinainte şi vede că paharul mâniei va fi turnat. Spre aceasta privesc proorocii. El nu priveşte spre ceea ce se întâmplă aici, ci priveşte mult înainte. El vesteşte: „Se apropie de voi!” El poate zbura aşa de sus, astfel încât poate vedea umbra aceasta. El spune: „Lumea va fi întunecată, da, într-un întuneric adânc”. El este aşa de sus, soarele străluceşte acolo, dar el vede venind umbra aceasta şi spune ce vede. Încă nu este aici, dar se va întâmpla sigur! Aşa este. Va fi aici – întuneric adânc peste oameni. El ştie că vă veni, chiar dacă este la mulţi ani depărtare; dar el vede.

Avertizare, apoi jduecată – 63-0724


UN PROROC ESTE NĂSCUT CA PROROC

Un proroc este un văzător care vede inimile oamenilor și prevestește lucrurile care urmează să se împlinească. Există și un dar al prorociei, în biserica locală. Acesta poate veni peste oricare din membri. Acela poate aduce o prorocie. Aceasta nu poate fi primită de biserică până nu a fost judecată de doi sau trei martori. Apoi, ei trebuie să confirme, să spună dacă este de la Dumnezeu. Apoi trebuie să urmărească, să vadă dacă se împlinește. După aceea, darul prorociei poate să nu mai vină niciodată peste fratele sau sora respectivă. Cu o altă ocazie poate să vină peste altcineva… Așa se manifestă un dar de prorocie. 

Dar un proroc este născut ca proroc, a fost rânduit înaintea întemeierea lumii să fie proroc. Luați-L de exemplu pe Isus Hristos, Împăratul prorocilor. El a fost, din grădina Edenului, sămânța femeii, proroc. Și Moise a fost născut ca proroc. Pe Ioan Botezătorul, Isaia l-a văzut cu 712 ani înainte de a fi fost născut și a spus că „el este glasul celui ce strigă în pustie” – cu 712 ani înainte de a se naște. Despre Ieremai, Dumnezeu a spus că l-a cunoscut chair mai înainte de a se fi format în pântecele maicii sale și l-a rânduit să fie un proroc al neamurilor. Înțelegeți? 

Unul mai mare ca Solomon este aici – 62-0725


UN PROROC ESTE UN SEMN DE AVERTIZARE CĂ URMEAZĂ  JUDECATA

Observați. Venirea unui proroc este un semn de avertizare că se apropie judecata. Știați asta? Judecata este gata să lovească. Dacă este un proroc în țară, cu siguranță că mai întâi el trebuie să fie confirmat de Dumnezeu și de Cuvântul pentru ziua aceea. Și el face un semn. Apoi urmăriți semnul acela, ce prevestește el. Numeri 12:6 „Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis”. Dacă se împlinește, atunci ascultați-l. Dacă nu, uitați-l. El trebuie să dea un semn scriptural. 

Iar dacă El este Același ieri și azi și în veci, ceea ce a dat ca semn odată, va da de fiecare dată. Cuvântului Domnului vine la proroci. Ei aveau Cuvântul. Iar când a venit Isus, El a fost Cuvântul. Și Cuvântul deosebește gândurile și intențiile inimii.

Acum fiți atenți. Venirea unui proroc, întotdeauna este semnul că judecata este aproape. 

Glasul semnului – 64-0321E


EL ESTE PORTAVOCEA LUI DUMNEZEU

Un proroc este un reflector al lui Dumnezeu. El este făcut astfel încât nu poate vorbi propriile lui cuvinte, ceea ce vorbește el trebuie să fie cuvintele lui Dumnezeu. Este exact ca un reflector și este portavocea lui Dumnezeu. 

Lucruri care au să fie – 65-1205 

Distribuie această postare.