Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al Domnului!

Astăzi dorim să citim un cuvânt din prorocul Isaia, capitolul 9, începând cu versetul 2: „Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii; și el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.» El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oștirilor”. Pe de o parte, eu am ales acest text pentru că se potrivește în acest timp, iar pe de altă parte, pentru a îndrepta atenția credincioșilor înspre faptul că Isus Hristos, Domnul nostru va reveni în curând. În mare parte, textul citit s-a împlinit deja la prima venire a lui Isus Hristos și restul se va împlini la revenirea Lui: „Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină…”. Ceea ce în timpul prorocului Isaia mai era la viitor, s-a împlinit deja de două mii de ani. Oamenii au fost loviți de lumina lui Dumnezeu, au ieșit afară din întuneric și din umbra morții, ca să-L urmeze pe Domnul, care El Însuși este Lumina. Isus Hristos zice: „Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”. Ioan scrie: „Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții”. Prin harul lui Dumnezeu, prin răscumpărarea isprăvită la Golgota pentru noi, am fost smulși din întuneric, din negura nopții și acum putem umbla în lumina Cuvântului descoperit.

Prorocul a zis: „Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii”. Acest lucru s-a întâmplat. Cu noi toți s-a întâmplat ca și cu deținuții, atunci când se deschid ușile închisorii și cad cătușele de pe ei, beneficiind din nou de libertate, fiind plini de veselie și de mulțumire. Noi am fost niște robi ai păcatului, legați de multe pasiuni. Dar mărturisim că Isus Hristos ne-a eliberat. Inima noastră este plină de bucurie și veselie. Făgăduința este aceasta: „Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii; și el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii”. Imediat în versetul următor ne este spus motivul acestei bucurii neprevăzute care urma să vină peste aceia care erau în întuneric și umblau în umbra morții. „Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian”. Toate acestea s-au întâmplat prin lucrarea de răscumpărare de pe crucea Golgotei. A fost propovăduită libertatea pentru cei care au fost înrobiți în propria închisoare și au fost loviți de unele suferințe și necazuri, dar nu s-au putut ajuta singuri. Isus Hristos ne-a adus eliberarea de păcat și vină, de patimi și de robie. Este scris: „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi”.

În ceea ce privește nașterea lui Isus Hristos, prorocul a prevestit: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat și domnia va fi pe umărul Lui”. Copilul care S-a născut cândva în Betleem, este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. El are sceptrul în mâna Sa. Domnia se odihnește pe umărul Lui. El poartă responsabilitatea pentru noi, căci El ne-a răscumpărat și ne-a chemat pe nume. Noi suntem ai Lui pentru timp și veșnicie. „Îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.»”  Toate acestea ne sunt spuse despre Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. El este totul în toate. Cuvântul Lui rămâne veșnic adevărat.

Tocmai în acest timp, când oamenii ascultă colinde evlavioase de Crăciun și se gândesc ce daruri să-și dea reciproc, deseori ei uită ce s-a întâmplat în istoria mântuirii, prin descoperirea Domnului în trup. Biblia nu spune în niciun loc că Isus Hristos S-a născut în decembrie; căci păstorii se aflau cu turmele lor pe pășune, atunci când le-a fost dată vestea bună. Chiar dacă data nașterii Sale nu este cunoscută, cert este faptul că El ne-a adus mântuirea și răscumpărarea.

Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem cu toții este dacă am trăit nașterea din nou, dacă Hristos S-a născut în noi prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt, astfel încât natura și însușirile Lui să fie descoperite în viețile noastre.

„El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci”. Noi știm cu toții că încă de acum, Isus Hristos stăpânește și domnește în mijlocul alor Săi. De asemenea, știm că domnia în Împărăția de o mie de ani va fi peste întreg pământul. Și toți biruitorii vor domni împreună cu Hristos.

Popoarele doresc să-și extindă teritoriul de stăpânire, dar se apropie ceasul și ziua când toate împărățiile acestei lumi vor sta sub domnia lui Isus Hristos, Împăratul Împăraților.

Fie ca și în acest timp când întunericul învăluie pământul și negură mare acoperă popoarele, să răsară o lumină a slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Isus Hristos, pentru aceia care se află în întuneric!

Stimați ascultători, cu această predică mă adresez acelora care încă nu L-au experimentat pe Isus Hristos într-un mod supranatural. Vă rog să mă credeți: Cuvântul lui Dumnezeu nu Se va întoarce gol înapoi. Acum Domnul este aproape de dumneavoastră! El vrea să vă elibereze de orice robie, să vă conducă afară din propria închisoare ca să vă puteți bucura și să vă înveseliți de ceea ce v-a făcut Dumnezeu!

Când Isus a umblat atunci pe pământ, în Matei 4:16-17, El a zis: „Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: «Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape!»” Prin propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos, noi suntem scoși din întuneric la lumină. Cel care umblă în întuneric este mort în păcate și fărădelege. Dar cine a trecut la lumina lui Dumnezeu, experimentează harul și iertarea păcatelor, primind viața veșnică.

Dragi prieteni, ați văzut lumina Cuvântului descoperit de Dumnezeu în acest timp? Ați ieșit afară din tărâmul întunericului? Vi S-a putut descoperi Isus Hristos cu adevărat? L-ați recunoscut pe El ca Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii? Ați înțeles că domnia este pe umărul Lui, de acum și-n veci de veci?

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumim din toată inima în Numele scump și sfânt al Domnului nostru Isus Hristos! Îți mulțumim pentru întruparea Ta și pentru mântuirea noastră pe crucea Golgotei! Tu Însuți ai schimbat întunericul în lumină și ne-ai adus din moarte la viață! Îți mulțumim din toată inima și din tot sufletul pentru ceea ce ai făcut în viețile noastre! Binecuvântează-i pe toți care au auzit Cuvântul Tău acum și descoperă-Te fiecăruia în parte! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.