Ploaia timpurie și ploaia târzie – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al lui Isus! 

M-am bucurat foarte mult de numeroasele scrisori primite. În ultima noastră emisiune am vorbit despre Ioel 2:23.

Astăzi doresc să citesc despre această temă din Iacov 5, de la versetul 7: „Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie”. Aici, Iacov se referă la același cuvânt din prorocul Ioel și-l aduce în legătură cu revenirea lui Isus Hristos. În acest context, el vorbește despre importanța îndelungii răbdări.

Acum, noi ne gândim la îndemnul apostolului Petru, care vorbește despre batjocoritorii care vor apărea în zilele din urmă și care vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui?” (2 Petru 3:4). În versetul 9, el dă răspunsul: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară”.

Pe cât de sigur a căzut ploaia timpurie la începutul Bisericii Noutestamentare, pe atât de sigur,  va cădea ploaia târzie la sfârșitul timpului de har. Atunci s-au împlinit prorociile care au fost date pentru prima venire a lui Hristos. Acum se împlinesc prorociile care sunt date pentru a doua venire a lui Hristos. Învățătura profetică merge în același fel ca și atunci.

Evanghelistul Marcu scoate în evidență în mod deosebit începutul Evangheliei lui Isus Hristos și pune pe temelia Cuvântului profetic ceea ce se întâmplă în Noul Testament. El nu redă păreri și interpretări ale Scripturii, ci se referă la locurile din Maleahi 3:1a și Isaia 40:3, scriind următoarele: „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în proorocul Isaia: „Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările,” a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor ”. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru acel timp. Bărbați sfinți au vorbit în Numele Domnului. Apostolii și prorocii stăteau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Noi ne putem încrede în ceea ce au spus ei. Este „AȘA VORBEȘTE DOMNUL”. Prin Duhul, ei vedeau decursul planului mântuirii.

Noi trebuie să fim atenți la ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp și la prorociile care se împlinesc acum.

Marcu s-a referit la slujba lui Ioan Botezătorul și a arătat ce s-a împlinit prin versetele din Isaia 40:3 și Maleahi 3:1a.

Atunci când apare un bărbat al lui Dumnezeu așa ca fratele Branham, trebuie să încadrăm biblic slujba lui și să vedem ce versete biblice s-au împlinit. Ne gândim la Maleahi 4:5, la Luca 17:30 și la multe alte versete biblice care s-au împlinit în acest timp.

Venirea Domnului este aproape. Noi trebuie să recunoaștem ziua și mesajul și să rămânem statornici în toate încercările, până când se împlinesc ultimele făgăduințe. Domnul așteaptă roada scumpă a Duhului Sfânt, care trebuie să ajungă la coacere în noi. Așa cum înaintea ploii timpurii a premers învățătura profetică, tot așa, înaintea ploii târzii premerge descoperirea Cuvântului profetic. Atunci a fost un grup mic de oameni care a fost cuprins de Dumnezeu. Ei au părăsit totul și au crezut mărturia robului trimis de Dumnezeu.

„Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape”. Niciodată înainte, în ultimii două mii de ani, Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost atât de viu și de prezent ca în zilele noastre; căci noi trăim în generația în care se împlinesc toate prorociile care sunt în legătură cu revenirea lui Isus Hristos. Noi recunoaștem încheierea profetică a Evangheliei lui Isus Hristos și luăm la inimă îndemnul: „Nu suspinați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că Judecătorul este chiar la ușă” (traducerea germană Martin Luther – n.tr.).

Noi vedem cât de exact lucrează Dumnezeu cu noi. El nu mai lasă să treacă nimic. Numai dacă noi ne lăsăm judecați aici, acolo nu vom mai fi judecați. Această judecată începe la Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Domnului. Noi nu vrem să ne judecăm unii pe alții, ci să ne supunem sub judecata lui Dumnezeu. Domnul Isus a făcut din noi, preoți și împărați, dar nu judecători.

În Efeseni 4 de la 25, Pavel ne îndeamnă să ne lăsăm de minciună și să ne spunem adevărul unii altora, să nu ne mâniem, să nu păcătuim și să nu-i dăm prilej diavolului. Remarcabil este faptul că aceste îndemnuri sunt adresate adunărilor care au fost pecetluite cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Toți ceilalți trec peste aceste îndemnuri fără să asculte de ele. Dar, cine dorește să reziste înaintea lui Dumnezeu, ia în serios fiecare îndemn. El îi călăuzește pe aleși în tot adevărul.

Noi ne putem încrede pe deplin în Cuvântul profetic care se împlinește în zilele noastre. În această legătură, ne gândim într-un mod deosebit la Ioel 2:23. Așa cum Cuvântul profetic s-a împlinit prin apariția lui Ioan Botezătorul, așa Cuvântul profetic pentru acest timp s-a împlinit prin slujba fratelui Branham. Domnul Dumnezeu a dat un mesaj viu pentru pregătirea și desăvârșirea Bisericii. Noi trebuie să punem pe temelie profetică evenimentele din Împărăția lui Dumnezeu și să le încadrăm biblic.

Iacov continuă, spunând în versetul 10: „Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului”. Dumnezeu ne-a dat exemple, ne-a dat pilde pe care noi trebuie să le urmăm. Adesea, ei au spus lucruri fără a le trăi personal. Dar ei totuși știau că Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin ei. De-alungul istoriei bisericii, mulți copii ai lui Dumnezeu au așteptat să vadă împlinirea prorociilor biblice care au fost hotărâte pentru timpul nostru. Dar, lucrurile descoperite lor nu au fost hotărâte pentru ei înșiși. Dumnezeu i-a folosit ca să propovăduiască dinainte planul Său de mântuire. Petru ne zice: „…pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească”. Stimați ascultători, Dumnezeu S-a folosit de apostoli și proroci care stăteau sub inspirația Duhului Sfânt. Noi vedem în ce fel le-a fost dat lor: pe de-o parte să prezică lucruri, iar pe de altă parte, în timpul împlinirii, să încadreze evenimentele conform Cuvântului profetic. În acest timp, noi avem nevoie de același lucru. Nu ne ajută interpretări noi ale Scripturii, ci numai descoperirea lui Isus Hristos și cunoașterea lui Dumnezeu în acest timp. Noi trebuie să ne scăpăm de toate planurile proprii și să recunoaștem împlinirea și desăvârșirea părții profetice a planului mântuirii. Toate celelalte ne întunecă lucrarea lui Dumnezeu din acest timp și ne conduc pe lângă țintă.

Acum a sosit timpul să ne trezim din somn ca Hristos să ne lumineze.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, venim înaintea feței Tale sfinte în Numele lui Isus Hristos. Îți mulțumim pentru scumpul și sfântul Tău Cuvânt, care ne luminează ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos și putem striga cu bucurie: „Cuvântul Tău este o candelă pentru și o lumină pe cărarea mea”. Tu ai trimis pe robul și prorocul Tău, ai pregătit un drum, pe care l-ai luminat prin descoperirea profetică a Cuvântului Tău. Binecuvântează-i pe toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum și dăruiește-le recunoașterea voii Tale. Te rog, în Numele lui Isus. Amin.


Notă: puteți asculta această predică în format audio, dând clic AICI

Distribuie această postare.