Păstorul – de William Branham

AUTORITATEA DEPLINĂ A BISERICII

Dar autoritatea deplină a bisericii este păstorul. Citiți aceasta în Biblie; uitați-vă dacă aceasta nu este rânduiala biblică. Exact așa este. Nu este nimeni mai presus de bătrân. Eu nu am nicio legătură cu ceea ce face fratele Neville aici. Aceasta vă privește pe voi și pe el. […]

Noi nu avem episcopi și supraveghetori, comisii și așa mai departe, care-l numesc pe cutare și au multă autoritate. Aici nimeni nu are autoritatea, în afară de Duhul Sfânt. El lucrează, iar noi considerăm că o face prin voința majorității. Aceasta este suveranitatea bisericii locale; păstorul este capul.

Avem un conducător, pe păstor, atât timp cât el e călăuzit de Duhul Sfânt. 

Nu trebuie să-i înfigi unui om un cuțit în spate ca să-l omori; poți să-i distrugi caracterul și să-l omori, îi omori influența. Dacă vorbiți împotriva păstorului, dacă spuneți ceva rău despre el, este ca și cum l-ați împușcat; aceasta îi va ucide influența între oameni și voi veți fi vinovați de aceasta. 

Evrei cap. 7 Rânduiala în Biserică – 57-0922


PIREDEREA RESPECTULUI

Dacă într-o familie copiii își pierd respectul față de părinți, familia respectivă se rupe. Dacă o biserică își pierde respectul față de păstorul ei, s-a terminat cu ea. 

Întrebări și răspunsuri – 57-1006


FIȚI SMERIȚI ÎN FAȚA LUI DUMNEZEU

Calea în sus începe de jos. „Căci oricine se înalță, va fi smerit; și oricine se smerește, va fi înălțat”. Nu încercați să fiți cineva cu importanță; încercați să fiți smeriți, dar fiți ceea ce sunteți. Fiți smeriți înaintea lui Dumnezeu; fiți smeriți în ochii voștri; socotiți pe fiecare mai presus de voi înșivă. „Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru”. 

Niciodată nu veți trăi mai presus de pastorul vostru. Să țineți minte aceasta. Căci el este păstorul care vă hrănește. Dacă el este păstorul, el trebuie să știe unde este mana, ca să hrănească oile.

Epoca bisericii Pergam – 60-1207


ADUNAREA ȘI PĂSTORUL SE SUPUN UNUL ALTUIA

Nădăjduiesc că veți fi credincioși acum și veți veni la biserică și veți asculta învățăturile Bibliei aduse de fratele nostru brav de aici, Neville, pe care eu îl recomand cu căldură ca slujitor al lui Dumnezeu și veți înainta mai profund pe calea lui Dumnezeu, iar eu mă bucur foarte mult pentru aceasta. 

Mică biserică, te sfătuiesc în Numele Domnului Isus să crești în harul lui Dumnezeu; să-ți păstrezi echilibrul și să privești tot timpul spre Golgota, scoțând din inima și sufletul tău orice rădăcină de amărăciune, ca Dumnezeu să te poată folosi oricând. Dacă simțiți vreodată că trebuie să faceți ceva, sau dacă vine la voi vreo descoperire ciudată, ceva ce vă avertizează, aveți grijă. Satana este cât se poate de viclean și șmecher. Comparați-o cu Cuvântul lui Dumnezeu și consultați-vă păstorul. 

Supuneți-vă unii altora în teamă de Dumnezeu. Adunare, supune-te păstorului. Păstorule, supune-te adunării tale. Dacă apare vreun grup, să nu fii de partea niciunora; supune-te întregii adunări. Adunare, dacă se formează vreun grup, supune-te păstorului tău în teamă de Dumnezeu. 

Apocalipsa cap. 4 – 61-0108 


RESPECTAȚI SLUJBA PĂSTORULUI

Dacă nu puteţi să-l respectaţi pe bărbat, atunci respectaţi măcar slujba pe care o are de la Dumnezeu. Exact aşa Este. Respectaţi-l. Dacă un predicator este pastorul vostru, respectaţi-l întotdeauna. Eu am auzit cum adunările au vorbit de rău despre păstorii lor; cum i-au batjocorit, cum i-au ridiculizat. Cum ar mai putea să facă acesta, vreodată, ceva pentru voi? Nu poate, pentru că voi nu îl respectaţi. Eu nu vorbesc despre această adunare, eu vorbesc despre adunările pe care le-am vizitat.

Voi trebuie să-l iubiţi pe păstorul vostru. Voi trebuie să înţelegeţi că el este un om, dar că Dumnezeu l-a făcut pastorul Lui. Duhul Sfânt l-a făcut supraveghetor, de aceea voi trebuie să-l respectaţi. Indiferent de ceea ce a făcut păstorul, dacă voi îl respectaţi ca slujitor al lui Dumnezeu în inima voastră, atunci Dumnezeu vă va respecta pe voi, pentru că voi o faceţi. „Cine vă primește pe voi, Mă primește pe Mine; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine”, a zis Isus.

Dumnezeu cere respect pentru slujitorii Săi. Apoi, așa cum îl respectați pe slujitorul acela, Îl respectați pe Dumnezeu. 

Respect – 61-1015E


EL ESTE UN PURTĂTOR DE POVERI

Vedeţi, în adunare este păstorul, iar păstorul este o persoană deosebită. El este format în aşa fel, încât poate suferi certurile oamenilor. El este purtătorul de poveri. El este un bărbat care se poate aşeza dacă cineva are ceva împotriva altcuiva – el se poate aşeza cu ambele familii, fără să fie de partea cuiva, poate clarifica problema şi să readucă armonia. El este un păstor şi ştie cum trebuie să se îngrijească de lucruri.

Avertizare apoi judecată – 63-0724


PASTORUL ESTE UN MIJLOCITOR

Vreau să repet încă o dată, că sunt conştient că oamenii ţin tare de cuvintele pastorului lor (desigur, şi eu am fost un pastor). Ei se orientează după cuvintele pastorului lor, ca și cum ar fi vorba de viaţă şi de moarte. Alţii se ţin pe viaţă şi pe moarte de ceea ce zice un preot. Desigur că pastorul îi va învăţa pe oameni după buna lui ştiinţă, după cum a fost învăţat el în seminar. Cu preoţii din diferite religii în care există preoţi, este tot aşa. Şi pastorul, în realitate, este un preot – un mijlocitor. 

Căsătorie și divorț – 65-0221M


UN PĂSTOR ESTE STATORNIC

Dacă vedeți că el este nestatornic și spune: „Domnul m-a chemat pentru cutare și cutare, ca să fiu un păstor”, un păstor nu poate fi unul nestatornic. Un păstor este statornic, sănătos în credință. 

Întrebări și răspunsuri – 61-0112 


BISERICA NU VA TRĂI NICIODATĂ MAI PRESUS DECÂT ÎNVAȚĂ PĂSTORUL EI

Unul dintre cele mai uimitoare lucruri pe care le-am observat de-a lungul slujbei mele pentru Domnul Isus, este particularitatea oamenilor. Unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le poate studia cineva este viața umană, firea oamenilor. În diferite părți ale lumii, unde mergeți, veți observa că există poziții diferite pe care le iau oamenii față de Hristos, față de slujba Sa, față de slujitorii Săi, față de închinare. S-a întâmplat ca o adunare care s-a desfășurat minunat într-o parte a țării, să nu funcționeze în cealaltă parte. 

Aceasta este consecința modului în care sunt învățați oamenii. Biserica nu va trăi niciodată mai presus decât învață păstorul ei. Rareori veți găsi excepții. Dacă are un învățător al Evangheliei bun, sănătos, de obicei și biserica este la fel.  

Un martor mai mare decât Ioan – 53-1107


PĂSTORUL TREBUIE SĂ FIE SMERIT, DAR NICI PREA SMERIT

Păstorul trebuie să fie un bărbat foarte smerit, dar nu prea smerit, ci să poată fi ca Domnul Isus Hristos când a văzut că lucrurile nu mergeau bine în biserică și a împletit niște frânghii și i-a scos afară din biserică. Biserica lui Dumnezeu este cel mai înalt for de judecată, iar păstorul este cel mai înalt rang biserică. Bătrânul este cel mai înalt rang în biserica apostolică, după Duhul Sfânt. Duhul Sfânt Își aduce mesajul direct la bătrân, iar bătrânul îl dă poporului. 

Rânduiala în biserică – 58-1006


PĂSTORII SUNT SUSPICIOȘI CU PRIVIRE LA FELUL DE HRANĂ PE CARE-L PRIMESC OILE

Cred că, uneori, pastorii sunt suspicioşi faţă de lucrurile pe care le aud şi eu cred că au dreptul să fie; căci, dacă
înţeleg traducerea cuvântului „pastor”, înseamnă „păstor”. De aceea, el este unul care hrăneşte sau păstoreşte un grup de bărbaţi şi femei, peste care l-a pus Duhul Sfânt supraveghetor şi el are dreptul să ştie ce fel de hrană primesc oile sale şi de unde provine aceasta. Eu cred că el are dreptul acesta şi dacă un pastor – sau, uneori, oamenii – par puţin bănuitori, acest lucru n-ar trebui să deranjeze pe nimeni. Acest lucru ar trebui să aducă respect faţă de cineva care verifică. La urma urmei, dacă nu sunteţi siguri că sunteţi într-o poziţie corectă, cum aţi putea vreodată să umblaţi prin credinţă?

Dumnezeirea explicată – 61-0425B

Distribuie această postare.