Natura lui Isus Hristos și însușirile duhovnicești – de Ewald Frank

Stimați ascultători, dragi frați și surori, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al lui Isus Hristos, cu cuvântul din 1 Samuel 15:29: „Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu Se căiește, căci nu este un om ca să-I pară rău”.

Întregul popor al lui Dumnezeu a experimentat mereu adevărul și credincioșia lui Dumnezeu.

Ne aflăm într-un timp în care nu ne mai putem încrede în oameni. Dar, în Dumnezeu și Cuvântul Său ne putem încrede pentru totdeauna. Făgăduințele și asigurările Sale rămân, căci El este Dumnezeu și nu minte; El se ține de ceea ce promite. În Romani 3:4 este scris: „Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși”. În acest timp, noi trebuie să deosebim dacă Dumnezeu ne vorbește prin propovăduirea Cuvântului Său, sau oamenii abuzează de Cuvântul Său pentru a vesti propriile lor gânduri.

Dar, deoarece trăim la scurt timp înainte de a doua venire a lui Isus Hristos, trebuie să fim siguri de ceea ce credem și învățăm. Acum, este important să înțelegem corect semnele timpului, să recunoaștem voia lui Dumnezeu și s-o facem.

În ultimele emisiuni radio am vorbit despre faptul că Dumnezeu vrea să facă din noi astfel de oameni, care umblă pe căile Lui, care au trăit o înnoire a inimii și o naștere din nou, prin Duhul lui Dumnezeu.

Credința în Isus Hristos include mai mult decât se presupune la modul general. Majoritatea oamenilor cred că au devenit credincioși dacă s-au alăturat unei comunități creștine, acceptând ceea ce se crede și se învață acolo. Ei sunt de părere că L-au trăit pe Isus Hristos prin faptul că s-au adaptat programului general al unei comunități creștine. Dar, a fi un credincios include faptul că noi suntem schimbați în natura lui Isus Hristos, având parte de tot ceea ce face Dumnezeu conform Cuvântului Său.

În toate timpurile, diversele convingeri religioase au fost cel mai mare obstacol pentru oameni, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu în lucrarea Sa.

În întreg Vechiul Testament, întâlnim faptul că preoții și poporul s-au întors împotriva prorocilor trimiși de Dumnezeu și nu au fost pregătiți să accepte Cuvântul Domnului pentru timpul lor. Același lucru îl găsim la începutul Noului Testament, atunci când toți s-au întors împotriva lui Ioan, apoi împotriva lui Isus Hristos și, în final, împotriva apostolilor și împotriva Bisericii noutestamentare. În orbirea lor duhovnicească, ei erau de părere că au fost în slujbă de către Dumnezeu, iar ei s-au împotrivit la tot ceea ce nu se potrivea cu programul și învățătura lor. De fiecare dată când Dumnezeu făcea un început nou în Biserica Noului Testament, lucrarea Sa nu a fost înțeleasă de majoritate. Eu mă gândesc acum la timpul reformei și la trezirile care au urmat după aceea. Noi trebuie să învățăm din istorie, astfel încât, în acest timp să nu comitem aceleași greșeli. Acum este important ca, adevărații credincioși să fie chemați afară, pentru a fi pregătiți și desăvârșiți.

Semnele timpului indică înspre faptul că revenirea lui Isus Hristos este foarte aproape. Nu mai este voie ca Evanghelia să fie propovăduită în felul oamenilor, ci trebuie propovăduită conform voinței lui Dumnezeu. Interpretările omenești nu mai au loc în Biserica Dumnezeului Celui viu. Acum, alor Săi, trebuie să le fie vestit întregul plan de mântuire al Celui Atotputernic.

Biserica Mireasă a lui Isus Hristos trebuie îmbrăcată și împodobită înainte de a-L întâmpina pe Mirele ceresc. Pavel adresează un Cuvânt foarte serios aleșilor lui Dumnezeu, sfinților și prea iubiților, în Coloseni 3:12-17. El îi sfătuiește să-și îmbrace însușirile duhovnicești, făcând totul în Numele Domnului.

Noi am dori să spunem că dacă cineva este ales de Dumnezeu, fiind numit sfânt și prea iubit, atunci el este deja dotat cu toate însușirile duhovnicești. Dar nu este cazul. Văzut firește, copilul nou-născut este prezent complet, existent, dar trebuie să fie îmbrăcat și hrănit, pentru ca, creșterea sa să fie asigurată. Același lucru este și duhovnicește. Prin înnoire și naștere din nou, devenim niște făpturi noi ale lui Dumnezeu, fiind aduși la existență prin Cuvântul și Duhul Său. Dar, după aceea, trebuie să fim îmbrăcați duhovnicește.

În scrisoarea către Biserica din Laodicea, Dumnezeu evaluează biserica de astăzi. Acolo se zice: „… și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol”. După identificarea stării, ca un doctor, Domnul ne dă rețeta duhovnicească ca să ne putem însănătoși: „te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale”. Despre aceasta este vorba în acest timp; nu de un program nou în biserică, ci cunoașterea voii lui Dumnezeu.

Noi trebuie să ne recunoaștem lipsa și ceea ce ne este pus la dispoziție din partea lui Dumnezeu pentru a stopa aceste lipsuri. Prorocul Isaia zice prin Duhul: Mă bucur în Domnul, și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei(Isaia 61:10). Punctul culminat pentru toți credincioșii va fi ospățul de nuntă al Mielului. Noi trebuie să ne pregătim acum pentru acest mare eveniment. Noi trebuie să îmbrăcăm omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul (Efeseni 4:24). Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, vrem să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe și îndelungă răbdare. Primind aceste însușiri, aici este vorba despre împodobirea omului duhovnicesc, de natura, de însușirile iubitului nostru Domn și Mântuitor, Mirele sufletului nostru. Aceste însușiri au fost descoperite în viața și slujba Sa. El era plin de milă, plin de bunătate, plin de smerenie, blândețe și îndelungă răbdare. Fiind astfel de oameni, ne putem suporta reciproc și ne putem ierta unul pe altul așa cum Domnul ne-a iertat pe toți. Cât de des s-a manifestat asprimea inimii și lipsa de dragoste în acțiunile noastre!

Trebuie dezbrăcat și îndepărtat tot ce nu corespunde naturii lui Isus Hristos. Înainte ca să ne putem îmbrăca din nou, trebuie să ne dezbrăcăm de cele vechi, lăsând să treacă peste noi baia de apă a Cuvântului. După aceea, ca niște aleși de Dumnezeu, ca niște sfinți și prea iubiți, trebuie să ne îmbrăcăm cu însușirile duhovnicești. Nu poți pune un petec nou pe o haină veche și nu poți îmbrăca o haină nouă pe murdăria veche. Văzut pământește, fiecare știe ceea ce se cuvine. Cu atât mai mult, duhovnicește ar trebui să știm că nu-L putem păcăli pe Domnul, ci să-L rugăm să ne curățească și să ne sfințească prin sângele și Cuvântul Său, ca să facă din noi astfel de oameni, care umblă pe căile Sale, în care se manifestă viața Sa, natura Sa și însușirile Sale.

Dragi frați și surori, stimați ascultători, care este starea voastră duhovnicească? Ați urmat sfatul Domnului, ca să primiți aurul curățit prin foc al credinței, ca să îmbrăcați hainele albe ca să nu se vadă rușinea goliciunii?

Domnul dorește ca să ne ungă ochii cu alifie sfântă, ca să ne recunoaștem starea personală și în același timp să vedem cu niște ochi unși felul de lucrare al Dumnezeului nostru în acest timp.

În curând va avea loc răpirea și ospățul de nuntă al Mielului. Întrebarea este dacă noi toți suntem pregătiți ca să-L întămpinăm pe Domnul și să intrăm vrednici în cetatea lui Dumnezeu. Isus Hristos, Răscumpărătorul nostru a plătit cel mai scump preț prin faptul că Și-a dat viața și sângele pentru a-Și răscumpăra un popor, pentru a-L curăța și sfinți și a face din ei, oameni care umblă pe căile Sale, care dăruiesc credință Cuvântului Său. A reușit El să facă aceste lucruri cu noi?

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Te rog din toată inima, binecuvântează-i pe toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum. Fă-i liniștiți înaintea feței Tale și vorbește acum cu inimile lor, prin Duhul Sfânt. Doamne, Tu îi vezi pe cei trudiți și împovărați. Tu îi vezi pe cei bolnavi și pe cei ce suferă. Fii aproape de toți, atinge-i și ridică-i, dăruiește-le har ca să privească la Tine, prin credință, în convingerea că Tu vei face totul bine. Doamne, pregătește-Ți poporul. Te rog, în Numele lui Isus. Amin.

NOTĂ: puteți asculta predica dând click pe următorul LINK.

Distribuie această postare.