Nașterea Mântuitorului – de Ewald Frank

Stimați ascultători, astăzi vă transmit salutări deosebite de la mulți frați și surori din diferite țări!

În călătoriile mele misionare din ultimele luni am avut posibilitatea să vizitez multe adunări și frați care cred Cuvântul descoperit de Domnul pentru acest timp. Recolta este cu adevărat coaptă și Însuși Domnul Își trimite mesagerii să adune recolta. În țările care, văzut din exterior sunt foarte sărace, sunt mulți oameni care sunt pregătiți să primească Cuvântul lui Dumnezeu și sunt recunoscători pentru fiecare predică.

În această perioadă a anului, întreaga lume creștină se pregătește să împartă daruri. Lumea creștină își aduce aminte, chiar dacă doar ocazional, de cel mai mare DAR pe care L-a dat Dumnezeu, oamenilor. Cu toate că noi știm că data nașterii a fost stabilită de oameni, rămâne faptul că Isus Hristos, Domnul nostru a venit în această lume.

În cercetarea noastră de astăzi doresc să citesc un cuvânt din Isaia 11:1-5: „Apoi o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va lovi pământul cu toiagul Cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale și credincioșia, brâul mijlocului Său”. Ce cuvânt prețios! Ce gânduri adânci sunt exprimate aici – care descriu natura iubitului nostru Mântuitor!

Tocmai în acest timp, în care toată lumea creștină ascultă colinde de Crăciun și își aduce aminte pe undeva de ceea ce s-a întâmplat acum două mii de ani, adevărații credincioși știu că noi nu așteptăm un „Betleem”, ci așteptăm revenirea lui Isus Hristos. El va veni cu mare putere și slavă, să-i ia Acasă pe ai Săi. Este foarte trist să observi că propovăduirea revenirii lui Isus Hristos se regăsește foarte puțin în creștinătate.

Doar o mică rămășiță dintre masele largi a primit har de la Dumnezeu ca să recunoască decursul istoriei mântuirii, pregătindu-se în interiorul ei pentru lucrurile care vor veni. La prima venire a Domnului, păstorii de pe câmp au fost cei care, dintr-odată, au auzit mesajul îngerului, au auzit cântarea cerească, primind har de la Dumnezeu ca să recunoască și să trăiască ceea ce a făcut Dumnezeu atunci. A fost un Simeon, căruia i-a fost descoperit de către Duhul Sfânt că Îl va vedea pe Hristos, Mesia. A fost Ana în Templu, care le-a vorbit tuturor celor prezenți despre cele întâmplate.

În toate timpurile, nu masele de oameni, ci cei smeriți din țară, un popor mic, a format rămășița Domnului. Asupra lor Se odihnește Duhul Domnului, ca și peste Învățătorul lor. Ei sunt călăuziți prin Duhul în tot adevărul și nu-L mai văd pe Isus Hristos ca Prunc, ci ca Mântuitor pe crucea Golgotei, care Și-a dat viața pentru ca mulți să capete împăcarea. Ei recunosc că El va reveni în curând ca să-i ia Acasă pe ai Săi.

Peste Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a odihnit Duhul Sfânt – duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de putere, duh de cunoștință și teamă de Domnul. Noi suntem învățați că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Isus, Mântuitorul nostru vrea să fie totul pentru noi: El este Înțelepciunea noastră, El este Priceperea noastră, El este Sfatul nostru, El este Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Atunci când teama de Domnul se odihnește asupra noastră, vom avea intrare la toate aceste însușiri duhovnicești. Atunci Duhul Domnului Dumnezeu va fi asupra noastră și ne va conduce conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Chiar și astăzi, Dumnezeu Își găsește plăcerea în teama de Domnul, care trebuie să fie peste noi toți. Mulți vor să trăiască o viață plăcută Domnului. Dar, ei încearcă s-o facă prin eforturi proprii. Dar aici ne este indicată calea. Toate însușirile lui Isus Hristos sunt descoperite în toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, care sunt înnoiți și născuți din nou prin Duhul Sfânt, la o nădejde vie. Ei pot experimenta că Duhul Domnului Se odihnește asupra lor. Ei sunt călăuziți de același Duh în tot adevărul Cuvântului divin, introduși în toată priceperea gândurilor divine. Dacă nu mai știu încotro, atunci ei intră tăcuți, în rugăciune și permit acestui duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și teamă de Domnul, să lucreze. Toate însușirile descoperite în Isus Hristos, Mântuitorul nostru, sunt descoperite în toți cei mântuiți. El este Viața noastră, El este Puterea noastră, El e Înțelepciunea și Priceperea noastră.

Cine dorește să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu, trebuie să înceapă cu teama de Domnul. Dacă teama de Dumnezeu vine peste viața noastră, atunci fără niciun efort propriu, cu ajutorul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu vom putea trăi o astfel de viață.

Domnul nu a judecat niciodată după cele văzute de ochii Săi și nu a făcut dreptate după cele auzite de urechile Sale, căci El cercetează inimile. Același lucru este valabil și pentru noi toți care am trăit mântuirea. Noi nu avem voie să judecăm după cele văzute cu ochii noștri și să facem dreptate după cele auzite cu urechile noastre. Ochii noștri trebuie să fie unși cu alifie divină. Urechile noastre trebuie să fie deschise ca să nu vedem și să nu auzim doar cele văzute în fața ochilor noștri, ci să vedem cu ochi divini și să auzim cu urechi divine. „El va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării”. Prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu se întâmplă toate aceste lucruri. Dreptatea divină este îndeplinită conform Cuvântului scris al lui Dumnezeu. Însuși Domnul îi îndreaptă pe cei înjosiți. El le face dreptate și îi binecuvântează din bogăția harului Său.

Când se va sfârși timpul harului, se va împlini ceea ce este scris în versetul 4: „va lovi pământul cu toiagul Cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău”. Acum este ziua mântuirii, acum este timpul potrivit. Domnul îi îndreaptă pe toți cei care caută refugiul la El. El iartă vina și păcatele lor și nu-Și mai aduce aminte de fărădelegile lor.

Stimați ascultători, dragi frați și surori, în aceste zile, noi nu vrem să ne lăsăm cuceriți de activitățile evlavioase care au o nuanță creștină, ci să privim în sus la Isus, iubitul nostru Domn și Mântuitor, care va reveni să-i ia Acasă pe ai Săi. Fie ca Duhul Sfânt să lucreze și în viețile noastre tot ce a fost descoperit în El! El e Înțelepciunea noastră, Priceperea noastră, Sfatul nostru, Tăria și Cunoștința noastră. Pentru noi, El este totul în toate.

„Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale și credincioșia, brâul mijlocului Său”. Oamenii pot vorbi despre neprihănire, să o ceară, dar nu sunt în stare să o aducă de la ei. Numai Cel Neprihănit poate da neprihănire. Numai El, Cel Credincios poate da credincioșie celor care caută refugiul la El.

Fie ca noi să folosim acest timp în mod deosebit, ca să ne întrebăm în ce măsură a luat chip Isus Hristos în viața noastră, cu toate însușirile Sale și roadele Duhului Sfânt! Fie ca teama de Domnul să se odihnească peste noi toți, pentru ca prin har, noi să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumim din toată inima pentru sfântul și prețiosul Tău Cuvânt! Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dăruit în Isus Hristos, Mântuitorul nostru! Binecuvântează-i pe toți care au auzit Cuvântul Tău acum și descoperă-Te fiecăruia personal, într-un mod puternic! Chiar acum, atinge-i și binecuvântează-i pe toți! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.