Mișcarea carismatică – botez autentic cu Duhul Sfânt?

„Mișcarea carismatică” – este expresia folosită astăzi în diferite biserici şi medii creştine pentru a desemna acţiunea Duhului Sfânt. Auzim că în toate bisericile protestante acţiunea Duhului Sfânt se face simţită din nou şi putem citi expresii ca: „Mişcarea Penticostală Catolică”. Cei ce pot citi ziarele religioase străine ştiu foarte bine despre ce este vorba. Nu vrem să pronunţăm aici nicio judecată în privinţa aceasta, ci doar să vă informăm despre ce este vorba cu adevărat.

Auzim şi citim că oamenii, în numeroase părţi ale lumii, trăiesc Cincizecimea, adică vorbesc în limbi, fără a se întoarce însă de la învăţăturile nebiblice şi fără a respecta condiţiile scripturale. În revista „Logos” din SUA, nr. Noiembrie/Decembrie 1972, la pag. 43, găsim imaginea ciudată a unui bărbat care fumează o pipă şi în acelaşi timp ni se recomandă o carte cu titlul: „Părintele Mc Carthey fumează din pipă şi vorbeşte în limbi!” Îşi poate cineva închipui că Domnul Isus sau un proroc sau apostol, au fumat vreodată o pipă? Pe de altă parte, noi ştim că a fi numit „Părinte” este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, căci Isus a spus ucenicilor Săi: „Şi «Tată» să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela este în ceruri”.

Acum întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este aceasta: „Este aici vorba despre un botez adevărat şi biblic al Duhului Sfânt?” Iar această mişcare carismatică actuală cu vorbirea sa în limbi şi în care fiecare rămâne în tradiţiile sale, este ea identică cu creştinismul autentic? Cuvântul lui Dumnezeu nu spune El clar: „De aceea: «Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic»” (2 Corinteni 6.17-18)? Duhul lui Dumnezeu nu desparte El şi astăzi, nu mai conduce El în tot adevărul? Nu ne mai conduce Duhul la învăţăturile apostolilor şi prorocilor?

Vizita la papa a predicatoarei penticostale americane Kathryn Kuhlman a fost bine primită în mediile penticostale. Întrebarea pe care noi putem totuşi să ne-o punem este aceasta: „Oare Duhul Sfânt a condus-o cu adevărat acolo?” Simeon n-a fost condus la papa de către Duhul Sfânt, ci la Hristos. În revista „Logos”, ediția din Ianuarie/Februarie 1973, la pag. 32, o vedem pe această predicatoare penticostală fotografiată împreună cu papa, în timp ce acesta îi înmânează o decoraţie de aur lucrată manual, reprezentând un porumbel, simbolul Duhului Sfânt. Papa o asigură că binecuvântarea sa şi rugăciunile sale o vor însoţi. Pentru ea, aceasta era o onoare deosebită, dar ce spune Isus despre acest lucru? „Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?” (Ioan 5:44).

Există câteva femei şi mulţi bărbaţi care ţin cu succes campanii de vindecare, dar care în acelaşi timp, se fac vinovaţi de curvie spirituală cu Roma. Nu ne amintim de ceea ce spune Domnul în Matei 7 în legătură cu aceasta? Ar fi de dorit ca astfel de persoane să citească termenii în care reformatorii plini de Duhul Sfânt au judecat pe papa şi biserica romană!

Revista „Miracle Magazin” relatează cum a luat Billy Graham jugul Romei în colegiul catolic „Belmont College”, cu ocazia ceremoniei când a primit titlul de „doctor honoris causa”. Atunci cardinalul Cushing a declarat: „Eu sunt sută la sută pentru Billy Graham”. Billy Graham a răspuns: „Eu mă simt mai strâns legat de tradiţiile bisericii romano-catolice decât de mulţi protestanţi liberi”. Sunt acestea limba şi călăuzirea Duhului Sfânt? Ce zice Isus despre aceasta? „Căci au iubit mai mult slava oamenilor, decât slava lui Dumnezeu” (Ioan 12.43). Ne amintim şi cuvântul din Apocalipsa 13.8: „şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi acei al căror nume nu a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat”.

Domnul adevăraţilor creştini nu îi conduce la Roma, ci dimpotrivă, îi face să iasă din Roma. Este „AŞA VORBEŞTE DOMNUL,” în Cuvântul Său. Cel care o neagă n-a înţeles încă despre ce este vorba. Milioane de creştini şi de evrei au fost asasinaţi din cauza credinţei lor, pentru că nu au vrut să accepte „credinţa romano-catolică”. În timp ce sângele martirilor strigă de pe pământ la cer, predicatorii Evangheliei depline găsesc mijlocul de a face o blândă spălătură a creierului credincioşilor din timpul acesta, ca să-i conducă din nou în sânul bisericii romano-catolice. Dacă credincioşii din timpul acesta ar recunoaşte ce se petrece în faţa ochilor lor, ei ar ieşi chiar azi din mijlocul acestor denominaţuini şi biserici. Dar lor li se prezintă lucrurile într-un mod atât de atrăgător, încât ei intră cu uşurinţă în ecumenism. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi” (Isaia 9.16).

Ştiu că nu eşti „binevenit” dacă scrii în felul acesta, totuşi ceea ce este important este ca Domnul însuşi să facă auzit acest cuvânt: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!” Această chemare nu este adresată tuturor, căci Domnul spune: „…poporul Meu…”. Cel care este proprietatea Sa îi va urma chemarea; este sigur, căci Domnul a spus-o.

Distribuie această postare.