Mesajul timpului de sfârșit – de Ewald Frank

Stimați ascultători, pentru mine este un privilegiu să vă salut pe toți în Numele Domnului Isus Hristos!

Noi știm că acum suntem în legătură, în dragostea lui Dumnezeu, cu mii de oameni din Europa de Est și de Vest, precum și din alte părți ale lumii. Numeroasele scrisori dau mărturie despre binecuvântarea propovăduirii biblice. Emisiunea noastră poartă titlul: „Mesajul timpului de sfârșit”. Este vorba despre aducerea mesajului de sfârșit la credincioși.

În această generație se împlinesc multe prorocii; suntem aproape de revenirea lui Isus Hristos. Toți au dreptul să fie informați despre planul de mântuire al lui Dumnezeu în acest timp.

De fiecare dată când Dumnezeu intenționa să facă ceva ieșit din comun pe pământ, El făcea un anunț printr-un rob trimis de El. Înainte ca potopul să năvălească asupra pământului ca judecată a lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Noe cu un mesaj. Domnul a comparat acel timp cu al nostru. Atunci, El a zis: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă”. Dar, fiii lui Dumnezeu nu au acordat atenție Cuvântului și nu s-au lăsat mustrați de Duhul lui Dumnezeu. Ei s-au amestecat cu fetele oamenilor și astfel au atras mânia lui Dumnezeu asupra întregii omeniri. Linia binecuvântată a lui Set s-a amestecat cu linia lui Cain și Dumnezeu a hotărât sfârșitul omenirii.

Și în acest timp există doar două linii: credincioșii și necredincioșii, copiii lui Dumnezeu și copiii acestei lumi. Astăzi, noi trăim cel mai mare amestec din toate timpurile, iar Dumnezeu vorbește din nou: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om… ”. Pretutindeni, oamenii se străduiesc să se unească: în domeniul religios, politic sau economic. Numai adevărații credincioși iau în serios avertismentul din 2 Corinteni 6:14: „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?”

Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte de a veni nimicirea asupra pământului, va avea loc răpirea adevăraților credincioși.

Despre Noe este scris că a găsit har înaintea Domnului. Despre aceasta este vorba în acest timp. A găsi har înaintea lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște voia Domnului, a crede Cuvântul Lui și a te lăsa mustrat de către Duhul lui Dumnezeu.

Două cărți din Biblie au scos în evidență într-un mod deosebit partea profetică a planului de mântuire: în Vechiul Testament este Cartea prorocului Daniel, în Noul Testament este Descoperirea lui Isus Hristos, adică Apocalipsa. În ambele cărți sunt arătate în tablouri și simboluri evenimente care pot fi înțelese numai prin descoperire divină. Prorocii au văzut în viziuni intenția lui Dumnezeu și puteau descrie poporului lui Dumnezeu lucrurile văzute. În Daniel 8:15, citim: „Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om”. Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu la proroc cu însărcinarea: „Gavrile, tâlcuiește-i vedenia”. Dacă astăzi, cineva ar da mărturie despre o astfel de trăire, atunci nu ar mai trebui să-și facă griji de batjocura care ar veni asupra lui. Chiar și aceia care se numesc credincioși ar avea greutăți să creadă lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Prorocul Daniel dă mărturie despre îngerul Gavril, spunând: „El a venit atunci lângă locul unde eram; și la apropierea lui, m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: «Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului!»”.

Domnul Însuși dă robilor Săi înțelegerea corectă pentru a prezenta evenimentele biblice. Ei primesc însemnătatea Cuvântului profetic prin vedenii, prin trimiterea unui înger sau prin descoperirea directă a Duhului Sfânt. În credincioșie și adevăr, ei aduc mesajul divin poporului lui Dumnezeu.

Nu toți sunt autorizați să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, de-alungul timpului, din aceasta s-a făcut o profesie, care este aleasă ca orice altă meserie, fără să fi primit o chemare divină.

Prorocii și apostolii nu au vorbit niciodată de la ei atunci când era vorba despre planul de mântuire al lui Dumnezeu. Ei toți au fost chemați și însărcinați de Dumnezeu. În această legătură, mă gândesc la chemarea iubitului nostru frate Branham, care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod excepțional. Deseori, el a dat mărturie cum îngerul Domnului a venit la el și i-a dat îndrumări divine. Poate că mulți vor spune acum: „Eu cred numai ceea ce este scris în Biblie!” Stimați prieteni, cine crede ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, acela va crede și ceea ce face Același Dumnezeu în acest timp. Fratele Branham a descris arătarea îngerului care a venit la el în 7 mai 1946, după cum urmează: înălțimea lui – aproximativ de 1,80 m, greutatea lui – cca. 90 kg, cu părul închis și fără barbă. Fratelui Branham i-a mers la fel ca și prorocului Daniel. Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme! Am fost trimis din prezența Atotputernicului Dumnezeu, ca să-ți spun că viața ta neobișnuită și căile tale neînțelese au indicat înspre faptul că Dumnezeu te-a trimis cu un dar de vindecare divină la oamenii din lume! Dacă ești sincer și reușești să-i faci pe oameni să te creadă, nimic nu va sta împotriva rugăciunii tale, nici măcar cancerul!”

Eu am avut privilegiul să-l aud și să-l văd pe acest bărbat al lui Dumnezeu în Europa și în S.U.A. Propovăduirea autorizată a Cuvântului m-a impresionat profund. La vârsta de 18 ani, deja citisem Biblia. Dar, după aceea am citit-o încă o dată din scoarță în scoarță, în duh de rugăciune. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu că l-a trimis pe robul și prorocul Său în această generație cu AȘA VORBEȘTE DOMNUL al Cuvântului descoperit.

Mulți nu se ostenesc să cerceteze cu de-amănuntul, pe baza Sfintei Scripturi, ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp. În schimb, ei ascultă de cărturari care atribuie diavolului lucrarea lui Isus din acest timp. Dar, un adevărat rob al lui Dumnezeu nu este dependent de judecata și sentința oamenilor. El stă înaintea Atotputernicului Dumnezeu și își îndeplinește conștiincios misiunea.

Eu știam de chemarea propovăduirii Cuvântului din adolescența mea și predicasem deja de mulți ani. Dar, când a venit ziua confirmării chemării divine… A fost în 2 aprilie, în anul 1962, la răsăritul soarelui, atunci când, cu voce tare, Domnul mi-a rostit următoarele cuvinte: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși în curând! Te voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești Cuvântul Meu!” Nici nu pot descrie ce am simțit atunci. Tocmai mă uitasem pe fereastră, când vocea Domnului a răsunat din partea dreaptă a ferestrei. Nu am avut nici cea mai mică idee despre ce se va întâmpla. Autoritatea vocii Domnului a fost atât de puternică, încât am crezut că lumea se va opri în loc și va începe judecata de apoi. Am știut că orice va spune această voce este absolut și sigur. Mai multe detalii despre mărturia mea și despre călătoria mea la fratele Branham, puteți citi în broșura: „Crede numai pe așa vorbește Donnul”. Fratele Branham mi-a spus prin descoperire divină exact aceleași cuvinte, dându-mi confirmarea însărcinării divine. Pentru mine, cât și pentru toți adevărații credincioși din acest timp, este sigur faptul că Isus Hristos este Același, că El vorbește și lucrează și îi însărcinează pe robii Săi să descopere Cuvântul Său poporului Său. Așa cum Domnul a tâlcuit viziunea prorocului Daniel prin trimiterea îngerului Gavril, la fel, Dumnezeu a trimis în acest timp pe îngerul Lui la robul Lui.

Dacă am intra în tot ceea ce a făcut Domnul prin slujba fratelui Branham, atunci am putea să scriem o nouă Carte a Faptelor Apostolilor.

Dragi prieteni, eu v-am dat mărturie de întâmplări adevărate care sunt valabile și înaintea tronului lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu nu S-a schimbat. El împlinește și confirmă făgăduințele Cuvântului Său. Duhul lui Dumnezeu nu va rămânea pururea în om. Timpul harului este pe sfârșite și revenirea lui Isus Hristos este aproape. Suntem noi cu toții pregătiți să-L întâmpinăm?

Dorim să ne rugăm:

Doamne Dumnezeul nostru, Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău descoperit din acest timp! Permite ca mesajul timpului de sfârșit să intre în toate inimile! Binecuvântează poporul Tău de pe întreg pământul! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: puteți asculta această predică în format audio, dând clic AICI

Distribuie această postare.