Lucrări supranaturale

Dragi radioascultători, vă salut în Numele binecuvântat şi sfânt al Domnului Isus Hristos. Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi ascultat emisiunile noastre. Începând de duminica viitoare vom transmite în limba germană. Dar dorim să vă încurajăm să ne scrieţi, fie în germană fie în engleză şi vom fi bucuroşi să vă răspundem în oricare dintre cele două limbi. Avem disponibile de asemenea în ambele limbi literatură, predici ale fratelui Branham tipărite sau înregistrate. Sunt sigur că acestea vă vor fi o mare binecuvântare.

În această ultimă emisiune aş dori să vă relatez unele dintre lucrurile la care am fost martori în ultimele câteva săptămâni. Haideţi să deschidem la Ioel 2:21: „Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi înveseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari!” Aceasta este făgăduinţa pe care o avem. Dumnezeu este un Dumnezeu mare şi El poate să facă lucruri mari. Vom continua să citim v. 25 ca să vedem ce este cuprins în restituire. Domnul spune: „vă voi răsplăti (restitui) astfel anii, pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi Gazam, oştirea Mea cea mare, pe care am trimis-o împotriva voastră”. Aceste patru insecte care distrug recolta firească şi roada firească a pământului, sunt arătate în prorocie. Acelaşi lucru este arătat mai târziu în cartea Apocalipsei unde citim despre primele patru peceţi, despre primii patru călăreţi, care simbolizează sistemul Antihristului în diferite stadii, sistem ce vine împotriva Bisericii nou testamentare. Dar făgăduinţa Cuvântului lui Dumnezeu este „vă voi răsplăti”. Această făgăduinţă este veşnic adevărată şi trebuie să se împlinească. V. 26 ne spune ce se va întâmpla când va avea loc reaşezarea: „Veţi mânca şi vă veţi sătura şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!” Aceasta nu este o făgăduinţă generală, ci este adresată fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu. Această făgăduinţă aparţine poporului pe care Domnul îl numeşte „poporul Meu”.

În fiecare din cele şapte mesaje din cele şapte epoci ale Bisericii suntem îndemnaţi să ascultăm ce spune Duhul Bisericilor. Aceia dintre noi care experimentează reaşezarea vor avea din belşug şi se vor sătura şi vor lăuda Numele Domnului, Dumnezeul nostru, pentru că El s-a ocupat de noi într-un mod minunat.

Prorocul Ioel vorbeşte despre revărsarea Duhului Sfânt peste toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu, şi de asemenea peste robi şi peste roabe. Apoi citim de asemenea despre ziua Domnului care va veni după ce se încheie vremea harului. Însă acum noi trăim încă în ziua potrivită, în ziua mântuirii. Aceasta a avut un început minunat, dar a devenit apoi înnourată şi întunecată. Dar conform Cuvântului făgăduit, în timpul serii s-a arătat lumina.

În cartea lui Amos Domnul subliniază faptul că El nu va face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prorocii. Apoi citim în Apoc. 10:7 că taina lui Dumnezeu se va încheia în zilele glasului celui de-al şaptelea înger. Toate aceste făgăduinţe aparţin timpului de sfârşit. De aceea trebuie să verificăm Cuvântul lui Dumnezeu prin care suntem informaţi despre lucrurile pe care le face Dumnezeu. Biblia nu vorbeşte numai despre reaşezare ci ne şi arată cum se întâmplă. Domnul Isus Hristos însuşi a spus în Matei 17:11 aceste cuvinte: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Dacă observaţi, Isus a folosit viitorul: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie”. Slujba lui Ioan botezătorul se încheiase deja. O parte a acestei profeţii se împlinise deja în slujba lui. El întorsese inimile părinţilor la copii, cum spune Luca 1:17. Când Isus a vorbit despre Ioan, a spus: „Dar vă spun că Ilie a şi venit şi ei nu l-au cunoscut.”

M-am ocupat de lucrurile acestea în unele dintre emisiunile noastre precedente şi, de asemenea, în cele trei broşuri pe care le-am scris. Reaşezarea nu urma să aibă loc printr-un grup de oameni, printr-o biserică sau printr-un cult, ci printr-o slujbă profetică precum cea a lui Ilie şi Ioan botezătorul. Cuvântul Domnului, în special când se referă la prorocie, este descoperit prin slujba unui proroc trimis de Dumnezeu. În Fapte 3:21 citim despre Domnul Isus Hristos „pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime”. Chiar acum are loc o reaşezare în Biserica Dumnezeului celui viu. În paralel cu aceasta, Israelul este reaşezat conform Cuvântului făgăduit. Dar înainte să aibă loc punctul culminant al reaşezării evreilor, trebuie să se petreacă răpirea Miresei dintre neamuri, Biserica lui Isus Hristos. Însă înainte ca evenimentul acesta să se poată întâmpla, trebuie să vină reaşezarea deplină a tuturor lucrurilor.

Lunile trecute am fost martori ai lucrării Duhului Sfânt în mijlocul nostru, într-un mod foarte minunat. Dumnezeu ne-a dăruit trecere înaintea oamenilor şi sute de persoane participă la adunările noastre. În timpul adunării noastre de rugăciune de miercuri seara, pe 24 septembrie, Domnul şi-a manifestat prezenţa într-un mod remarcabil. După ce am vorbit despre prorocie şi despre calea lui Dumnezeu cu Biserica nou testamentară, despre cum a dăruit El călăuzire prin Duhul Sfânt prin vedenii, ş.a.m.d., am avut un timp în care ne-am rugat. Nimeni nu aştepta să se întâmple aşa ceva. Eu nu am mai văzut aşa ceva înainte. Despre un eveniment asemănător mai citim numai în Fapte 13, când Biserica din Antiohia era adunată în post şi rugăciune şi Duhul Sfânt a pronunţat dintr-o dată numele acelor fraţi rânduiţi la slujbă.

În acea miercuri seara, un frate tânăr tocmai îşi terminase rugăciunea, când a fost dată o prorocie în care el era numit cu numele şi prenumele şi era poftit să vină în faţă pentru punerea mâinilor, ca să primească darul care-i fusese rânduit înaintea întemeierii lumii. Fratele acesta a mers în faţă. Conform Cuvântului lui Dumnezeu noi ne-am pus mâinile peste el şi l-am binecuvântat în Numele Domnului, pentru slujbă. M-am simţit apoi călăuzit să mă rog pentru doi fraţi mai bătrâni care trebuiau să ia parte la împărţirea cinei. Imediat după aceea a urmat o altă prorocie în care un alt frate a fost chemat pe nume. S-a spus că Dumnezeu l-a adus dintr-un ţinut îndepărtat ca să contribuie la această slujbă. Fratele acesta a venit din cea mai îndepărtată parte a Rusiei, printr-o minune a lui Dumnezeu şi acum este responsabil pentru transmisiunile noastre în limba rusă. Nu pot să intru în detalii despre lucrurile care s-au întâmplat în timpul acestei adunări. Sub inspiraţia Duhului Sfânt am spus cuvintele acestea: „Conform Apocalipsa 3:20, Însuşi Domnul cinează cu noi pentru că noi am auzit bătaia Lui la ușă, am primit mesajul Lui şi am ieşit afară şi am fost uniţi cu El”. Eu nu am ştiut că Domnul arătase exact acelaşi lucru într-o vedenie – cum El însuşi a pregătit masa pentru noi şi îi slujea pe ai Săi.

I-am chemat în faţă pe cei ce doreau să-şi rededice vieţile Domnului Isus Hristos. Dumnezeu arătase şi acest lucru într-o vedenie. A fost arătată până şi ultima persoană din rândul de rugăciune. După ce ne-am rugat pentru toţi oamenii aceştia, m-am simţit călăuzit să chem în faţă întreaga adunare, de circa 300 de persoane. Eu nu am ştiut că şi lucrul acesta fusese arătat într-o vedenie înainte să se întâmple. Slava Domnului s-a coborât într-un mod atât de minunat. Cu adevărat, noi am fost mutaţi din nou în zilele Bibliei, ştiind că acelaşi Dumnezeu care a făgăduit că va reaşeza a fost prezent în mijlocul nostru lucrând cu noi în acelaşi fel cum a făcut în Biserica de la început. Acestea au fost ceasuri tainice într-o atmosferă cerească. Toţi cei ce au fost prezenţi acolo nu mai pot să fie aceiaşi: efectul lucrurilor făcute de Dumnezeu în mijlocul nostru va fi cu ei pentru totdeauna.

Dragii mei fraţi şi surori, timpul nu-mi îngăduie să vă spun despre multele cercetări supranaturale ale Celui Atotputernic pe care le-am trăit în ultimii ani, în ultimele luni şi săptămâni. Prezenţa nelipsită a Dumnezeului Atotputernic este cu aceia care au primit Cuvântul Său făgăduit pentru acest timp. Haideţi să încetăm cu toate răstălmăcirile şi cu joaca de-a biserica şi să credem Cuvântul. Haideţi să ne pregătim inimile înaintea Domnului, ca EL să poată coborî cu prezenţa şi puterea Lui ca să-Şi dovedească în cele din urmă Cuvântul Său de reaşezare prin reaşezarea în sine. Dumnezeu Însuşi este propriul Său interpret şi El Îşi va împlini Cuvântul. Când acest lucru are loc, este dovada că noi suntem adevăraţii ucenici ai lui Isus Hristos şi martorii Lui adevăraţi din această generaţie. Fie ca Domnului să-I facă plăcere să vă permită tuturor să aveţi parte de aceste binecuvântări ale reaşezării, cum aveţi privilegiul să auziţi mesajul acestui ceas acum. Nu trataţi cu uşurătate lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu cu poporul Său. Dacă nu aţi trăit asemenea binecuvântări reale care au fost prezente în Biserica de la început, nu judecaţi, ci rugaţi-vă ca Domnul să vă fie îndurător şi să vă permită să cunoaşteţi şi să înţelegeţi ce face El acum.

Daţi-mi voie să vă adresez această avertizare solemnă: nu ajunge să numai mărturisim cu buzele, sau să credem mesajul timpului de sfârşit: trebuie să-l credeţi din inimă şi apoi veţi vedea slava lui Dumnezeu. Noi nu aşteptăm mai puţin decât a avut la început Biserica nou testamentară; din contră, aşteptăm mai mult din aceste binecuvântări din timpul acesta, pentru că suntem atât de aproape de timpul când vom fi duşi în slavă.

Să ne rugăm:
Tată ceresc, fii cu toţi aceia care Ţi-au ascultat Cuvântul şi Ţi-au crezut mesajul. Fie ca ei să recunoască restituirea şi apoi ei înşişi să fie reaşezaţi. Îţi mulţumim foarte mult pentru trimiterea slujitorului şi prorocului Tău, iubitul nostru frate Branham, cu mesajul care să premeargă a doua venire a Ta. Îţi mulţumim pentru prezenţa Ta şi pentru adevărata ungere a Duhului Sfânt în plus faţă de adevărata descoperire a Cuvântului Tău prin slujba profetică. Lucrează cu noi toţi după cum doreşti Tu până Te vom întâlni şi vom fi cu Tine pentru totdeauna. Mă rog toate acestea în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Distribuie această postare.