Judecați voi singuri – de Ewald Frank

Stimați ascultători, și astăzi vă salut călduros pe toți, în Numele prețios și sfânt al Domnului!

Doresc să mulțumesc acelora care mi-au scris și m-aș bucura să aud de cei care sunt binecuvântați prin aceste emisiuni și care încă nu ne-au scris.

Citesc un cuvânt din Faptele Apostolilor 4:19: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu”. În slujba lui Petru și a lui Ioan, prin puterea lui Dumnezeu a avut loc o minune cu un olog, care a provocat o agitație mare printre oameni. Un bărbat care era olog din naștere și cerea de milă la poarta Templului, a fost vindecat dintr-o dată. Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu”. Apoi, Petru a ținut o cuvântare către norod, pe care o putem citi din Faptele Apostolilor 3:12. În această predică, el amintește că trebuie să se împlinească tot ceea ce a vestit Dumnezeu prin gura tuturor prorocilor Săi. În același fel putem spune și noi în acest timp, că, Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în fața ochilor noștri și puterea lui Dumnezeu se descoperă în viața acelora care dau credință mărturiei și propovăduirii robilor Săi.

Preoții și cărturarii au fost deranjați și rezervați în privința apostolilor deoarece norodul se aduna ca să-i asculte. În capitolul 4 cu versetele 4 și 5 este scris: „Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut;… A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim”. Oriunde se descoperă Dumnezeu în puterea Lui, păcătoșii sunt salvați, bolnavii sunt vindecați și Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit în puterea Duhului Sfânt. Cărturarilor nu le place atunci când norodul se adună ca să asculte de un om cu care Dumnezeu este într-un mod deosebit și care este pus pentru a fi o binecuvântare pentru alții. În acest context, mă gândesc la slujba deosebită a fratelui Branham, prin care mulți au ajuns la credința în Isus Hristos și au fost vindecați. În momentul în care se întâmplă ceva supranatural, cei care nu sunt cuprinși încep să judece. Ei uită că numai Dumnezeu are dreptul să facă ceea ce Îi place.

Oridecâteori Domnul a făcut ceva deosebit pe pământ, El a trimis pe unul din robii și prorocii Lui, făcând să aibă loc semne și minuni pentru a atrage atenția oamenilor înspre ceea ce El avea să le spună. Printre slujbele pe care le-a pus Dumnezeu în Biserică, se află apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Aceste slujbe sunt necesare pentru zidirea și desăvârșirea Bisericii lui Isus Hristos. Dar, atunci când este vorba de prezentarea planului de mântuire al lui Dumnezeu, El trimite un proroc cu o însărcinare și o însemnătate în istoria mântuirii. Astfel de bărbați ai lui Dumnezeu au fost Noe, Moise, Avraam, Ilie, ș.a.m.d. Ei nu au fost evangheliști, ci niște proroci trimiși de Dumnezeu cu un mesaj către poporul lui Dumnezeu.

Noi credem că acum ajungem la apogeul istoriei omenirii și stăm înaintea celor mai mari schimbări ale tuturor timpurilor. Revenirea lui Isus Hristos este aproape și de aceea, Dumnezeu a trimis pe unul din robii și prorocii Săi în acest timp, cu descoperirea Cuvântului Său și a voii lui Dumnezeu.

Biserica lui Isus Hristos judecă totul în conformitate cu unitatea de măsură a Cuvântului și are parte de ceea ce face Dumnezeu acum.

Ceea ce spun oamenii despre Dumnezeu nu corespunde întotdeauna. Dar, ceea ce Dumnezeu vorbește printr-un astfel de om este „AȘA VORBEȘTE DOMNUL” și obligatoriu pentru toți cei care vor să stea înaintea lui Dumnezeu.

Credincioșii creștinismului primar au trăit o pocăință lucrată de Duhul. Ei ajungeau la credința vie în Isus Hristos, lăsându-se botezați, iar apoi au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Fiecare mădular al Bisericii avea o trăire specială cu Dumnezeu, viața lor a fost schimbată, făptura veche a fost dezbrăcată și a fost descoperită făptura cea nouă: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.

Astăzi nu este vorba de ieșirea dintr-o biserică și de aderarea la o biserică liberă, sau schimbarea de la o biserică la alta; ci astăzi este vorba de Isus Hristos, care trebuie să primească primul loc în viața noastră și noi să ajungem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Într-o conversație poți observa imediat dacă un om vorbește limba Duhului și are legătura interioară cu Dumnezeu. Nu este admis ca din aceeași vână a izvorului să țâșnească și apă dulce și apă amară. Nu ai voie să binecuvântezi și să blestemi cu aceeași limbă. Nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu și oamenilor în același timp. Dumnezeu vrea să facă din noi asemenea oameni, care umblă pe căile Sale, dau credință Cuvântului Său, trăind mereu puterea Lui.

Lucrurile mărturisite pentru noi din Faptele Apostolilor, nu au fost scrise ca să judecăm cele întâmplate, ci prin ele, Dumnezeu dorește să ne arate ce a pregătit pentru noi toți. Ca și credincioși, noi trebuie să acordăm o atenție deosebită limbii noastre, pentru a o pune în slujba lui Dumnezeu, deoarece din natură [prin firea pământească – n.tr.], Satana a confiscat limba fiecărui om. Totuși, limba acelora care au devenit credincioși este străpunsă de focul divin prin experiența Cincizecimii și ungerea Duhului Sfânt vine peste noi pentru a vesti lucrările lui Dumnezeu.

Cărturarii și fariseii au fost împotriva slujbei lui Ioan Botezătorul. Ei au fost împotriva slujbei lui Isus Hristos. Ei au fost împotriva slujbei apostolilor. Și până astăzi, nimic nu s-a schimbat în atitudinea lor.

Cine nu este personal cuprins de lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, acela se va împotrivi. Prin urmare, este extrem de necesar ca toți copiii lui Dumnezeu să aibă parte de ceea ce face El, pentru a fi binecuvântați. „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu”. În acest timp serios, ar trebui să urmăm învățăturile unei biserici sau ale unei biserici libere, din care sunt sute și toate pretind că au adevărul, sau să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, la sămânța originală, ca în sfârșit să credem așa cum spune Scriptura?

Eu nu intenționez să vorbesc împotriva unei biserici sau biserici libere. Dar, pentru că stau în slujba lui Dumnezeu și înaintea feței Sale sfinte, am preluat obligația să declar că tot ceea ce nu este în conformitate cu Cuvântul Lui este fals și să proclam că numai Cuvântul Lui este obligatoriu pentru ceea ce credem, învățăm și propovăduim. Nu putem accepta ca două lucruri să fie valabile atunci când sunt în contradicție, ci dimpotrivă, numai Dumnezeu să fie găsit adevărat și Cuvântul Lui veșnic valabil.

Atunci când primim Duhul Sfânt, suntem străpunși de adevărul lui Dumnezeu și umpluți de natura lui Isus Hristos. Apoi, am eliminat orice fățărnicie din viața noastră, văzând slava lui Dumnezeu cu fața descoperită, fiind călăuziți din claritate în claritate și din slavă în slavă, fiind schimbați după chipul Său.

Noi trăim la scurt timp înaintea revenirii lui Isus Hristos. Dumnezeu a pus din nou Cuvântul Său pe sfeșnic. El ne-a dat lumină în timpul serii, pentru ca miezul nopții să nu ne surprindă ca un hoț. Calea lui Dumnezeu este iluminată de lumina Lui strălucitoare, chiar și în bezna nopții.

Stimați ascultători, dragi frați și surori în Domnul, Isus vine în curând. Suntem noi gata să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru? Este scris: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu”. Fie ca sângele Mielului să curețe și să spele mai alb decât zăpada, pe fiecare în parte. Fie ca noi să fim curățiți în adevăr, pentru ca Duhul adevărului să ne poată conduce și călăuzi pe toți. Fiecare în parte, indiferent de ce biserică sau biserică liberă aparține, trebuie să-și pună întrebarea de cine vrea să asculte mai mult: de oameni sau de Dumnezeu? Cine dorește să primească trecere înaintea lui Dumnezeu, trebuie să iasă afară din tot, stând pe Evanghelia deplină a lui Isus Hristos.

Credeți toate făgăduințele scrise în Cuvântul lui Dumnezeu și întoarceți spatele tuturor tradițiilor omenești! Doar în acest fel, Dumnezeu Își va întoarce fața spre noi.

Să ne rugăm.

Tată ceresc, Te rog din toată inima mea! Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze într-un mod puternic acum, în acest ceas, în viețile a mii de oameni! Deschide-le ochii și dăruiește-le curajul să creadă pe deplin Cuvântul Tău! O, Dumnezeule, salvează-i pe păcătoși, vindecă bolnavii și binecuvântează poporul Tău din est și din vest și de pe întreg pământul! Te rog, în Numele lui Isus! Amin!


Predica poate fi și ascultată AICI.

 

 

 

Distribuie această postare.