Iubirea și unitatea în familie – de William Branham

Următoarele citate sunt luate din mesajele predicate de fratele William Branham. Este de folos să fie studiate şi în contextul în care au fost vorbite.

Dumnezeu are părtăşie cu familia sa

„Dar în Geneza 2, când El l-a făcut pe om, a spus «Eu sunt Iehova». Ce a însemnat aceasta? «Eu sunt Cel prin care există totul, care a creat ceva din Mine, ca să-Mi fie un fiu». Glorie! De ce? Iehovah înseamnă că El i-a dat omului să fie un dumnezeu mai mic. Pentru că Dumnezeu este Tată şi l-a făcut pe om ca să fie un dumnezeu mai mic, El nu mai este singur, ci există împreună cu familia Sa. Elah, Elah, Elohim. Acum El este Iehova, ceea ce înseamnă „Acela care există împreună cu familia Sa”. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să stăpânească tot pământul. Pământul era domeniul omului. Este biblic? Atunci dacă acesta este domeniul lui, el era dumnezeu peste pământ. El putea să vorbească şi spusele lui s-ar fi împlinit. Iată-L, Dumnezeu, Cel care a existat cândva singur, dar acum există împreună cu familia Lui şi cu micuţii Lui. Asta este”.

Efeseni – asemănarea cu Iosua

Capodopera – o familie unită

„Observaţi. Marea capodoperă a familiei. Soţul şi soţia nu pot fi cu adevărat o familie decât dacă ei sunt una. Ei trebuie să fie una. Dacă nu, ei nu sunt o familie bună – soţia trage-ntr-o direcţie, iar soţul în cealaltă. Aceasta va fi o familie mizerabilă. Dar în armonie, în concordanţă unul cu celălalt, cu dragoste reciprocă – aceasta este o familie. Aceasta a fost capodopera lui Dumnezeu. Această capodoperă se arată acum din nou: Hristos care va veni după Mireasa Lui. Al doilea Adam, a doua Eva, pregătiţi acum să se întoarcă în căminul lor. Întregul «tablou» reprezenta răscumpărarea, aducerea înapoi. Aducerea înapoi”.

Capodopera – 5.07.1964

Trebuie har ca familia să rămână unită

„Exact ca atunci când un bărbat îşi ia o soţie şi-i spune: «Dacă vei fi o femeie cumsecade, dacă te vei ocupa de casă, dacă-mi vei fi credincioasă, dacă-mi vei curăţa hainele, dacă vom avea copii, dacă vei fi o mamă adevărată pentru ei, voi lucra până-mi vor sângera mâinile, ca să-ţi asigur traiul – dacă o vei face». Dar gândiţi-vă ce se întâmplă dacă femeia aceea apucă pe o cale greşită, e puturoasă, nu va lucra şi nu va face nimic? Atunci va fi nevoie de har pentru a ţine familia aceea împreună”.

Mesajul harului – 27.08.1961

Amestecul între necredinţă şi credinţă nu face casă bună
– lipseşte unitatea

„Ahazia era fiul lui Ahab, şi a crescut într-o familie de oameni căldicei. Nu erau deloc creştini. Mama lui era o păgână. Tatăl lui s-a căsătorit în afara adunării, s-a însurat cu o femeie care nu era credincioasă. Dacă necredinţa încearcă să se amestece cu credinţa, acest lucru întotdeauna va da naştere unui cămin nefavorabil creşterii unui copil. Acum, dacă tatăl ar fi fost un bărbat puternic în credinţa sa, copilul poate ar fi avut o şansă; dar n-a avut. El ştia că există Dumnezeu. Ştia că există un Iehova. Dar apoi… mama lui avea alţi dumnezei. El era confuz. După moartea tatălui său, băiatul acesta se găsea în această stare de amestec. Nu este aceasta starea actuală a lucrurilor? Unul din familie este într-un fel, celălalt este altfel. Unul merge într-o direcţie, celălalt în cealaltă. Nu-i de mirare că producem atâta delincvenţă juvenilă şi tot felul de lucruri, în numele creştinismului – aceasta datorită lipsei de unitate. Nu există o provocare reală şi o luare de poziţie de partea lui Dumnezeu”.

De ce? – 26.06.1963

În dragostea lui, El Şi-a dorit o familie a Sa

„În dragostea Lui, Dumnezeu Şi-a dorit o familie, o familie de fii asemănători Lui. Înaintea Lui se află omenirea, ca un bulgăre de ţărână. Din acelaşi bulgăre, El va face acum vase de cinste şi vase de ocară. Alegerea Îi va aparţine. Apoi cei aleşi, născuţi din Duhul Lui, vor fi învăţaţi ca, în umblarea lor, să se potrivească chipului Său. El mustră cu toată îndelunga răbdare şi bunătate. El pedepseşte cu mâini rănite de cuie. Uneori acest Olar trebuie să ia vasul la care lucrează şi să-l spargă spre a-l reface exact aşa cum doreşte El. Dar aceasta este dragoste. Nu există o altă manifestare a iubirii Lui. Nu poate să existe”.

Epoca Bisericii Laodicea

Dragostea uneşte o familie

„Voi n-aţi putea iubi ceva ce n-ar fi după caracterul vostru. Dragostea trebuie să se unească cu dragoste. Un soţ şi o soţie trebuie să se iubească reciproc dacă doresc să «promoveze clasa». Familia trebuie să se iubească dacă vrea să «promoveze». Cineva trebuie iubit. Tu cauţi pretutindeni o fată care să-ţi fie soţie şi pe care s-o iubeşti. Ea îşi caută un soţ pe care să-l poată iubi”.

Biserica şi starea ei – 5.08.1956

Dragostea familială nu mai există

„Ei merg la biserică duminica dimineaţa, pentru religia lor, pentru circa douăzeci de minute. Dacă pastorul vorbeşte treizeci de minute, el este tras la răspundere. Ce se întâmplă? Viaţa de familie e pe sfârşite. Se obişnuia ca tatăl şi mama să se iubească, să se cinstească şi să ţină unul la celălalt. Când ea îmbătrânea şi era căruntă şi zbârcită, trasă la faţă şi cu ochelarii atârnându-i pe nas, «tati» o iubea tot aşa cum a iubit-o când era tânără şi frumoasă. Dar astăzi… Nu vreau să critic, dar când ea îmbătrâneşte puţin, el o schimbă cu un manechin . Cam aşa stau lucrurile – de parcă schimbi un automobil sau ceva. Se pare că nu mai există dragoste familială autentică. S-a întâmplat ceva. Viaţa de familie e pe sfârşite. Nu mai avem căminul american de altădată”.

Înălţându-L din istorie – 1.10.1958

Familie unită

„Un bărbat cu familia lui – o familie bună, corectă, ascultătoare, este unită. Şi dacă în familie există ceva ce-i desparte, atunci nu e bine – undeva este o spărtură. Toţi ar trebui să fie una: tata cu mama, mama cu tata, copiii cu părinţii, părinţii cu copiii – toţi ar trebui să fie în concordanţă. Când veţi vedea asta, veţi vedea un „tablou” frumos”.

Unitate – 11.02. 1962

Neglijarea dragostei

„Lumea caută ceva astăzi. Când soţia ta ţi-a spus că ar vrea să-ţi fie iubită şi soţie, ea căuta pe cineva care s-o iubească. Iar când tu i-ai promis soţului tău, el căuta pe cineva pentru ca atunci când va veni obosit după o zi de muncă, o soţie să-l îmbrăţişeze, să-l mângâie pe păr şi să-i spună ce mult îl iubeşte. Ceea ce provoacă despărţiri în familii, este neglijarea dragostei. Neglijarea dragostei provoacă despărţiri în biserici. Noi trebuie să avem dragoste”.

De El să ascultaţi – 10.03.1957

Soţiile – iubitele noastre

„Cred că a venit şi iubita ta. Ştiu că aşa simţi pentru ea – ea încă îţi mai este iubită. Ştiu că noi toţi, creştinii, simţim astfel în ceea ce le priveşte pe soţiile noastre. Ele încă mai sunt iubitele noastre. Sper ca lucrul acesta să nu se schimbe vreodată în familia mea, şi nici în familia voastră. La urma urmei, ele stau umăr la umăr cu noi ca să ne ajute în aceste lupte, şi noi avem nevoie de ele. Chiar dacă eu le-am criticat aspru, n-a fost pentru ca ele să se simtă prost; am făcut-o pentru ca ele să respecte evanghelia. Vedeţi voi, aceasta este unealta Satanei, cu care lucrează el cel mai mult. Ea [femeia] a fost prima lui unealtă. El nu s-a schimbat. Noi trebuie să ne rugăm neîncetat pentru surorile noastre. Desigur, şi ele se roagă pentru noi. Şi împreună, în unitate, putem înainta ca o armată neînvinsă, înaintea căreia merge Marele nostru Comandant Hristos Isus. El ne deschide calea”.

Perseverenţă – 2.05.1962

Complexe în familie

„În familia aceea există o caracteristică. Le vorbeşti, iar ei se uită insistent la tine. Coboram odată pe stradă, iar tânăra aceasta şedea în curte. Eu i-am spus: «Bună dimineaţa». Ea se uita la mine. M-am oprit şi am spus: «Ce dimineaţă frumoasă!» Ea, o femeie inteligentă, stătea şi se uita la mine. Eu am spus: «Vino să ne vizitezi cândva». Ea stătea doar, şi se uita. Fraţii ei sunt aşa, tatăl şi mama sunt aşa”.
Un paradox – 1.08.1963

„Gena din tatăl şi mama acestui băiat, indiferent cât de convertiţi ar fi ei, se află încă în el. De aceea băiatul are un complex, aşa cum este şi în familia mamei lui. Şi ei nu iartă, nu-şi cer scuze. Aşa face şi băiatul acela”.

Un paradox – 1.08.1963

Influenţa unui asupra celuilalt

„Ia să se enerveze un membru al familiei şi veţi vedea cum starea aceasta trece la următorul şi la următorul, până vă veţi trezi că vă certaţi cu toţii. Dacă unul se supără, aceasta-l va face şi pe altul să se supere şi tot aşa până când toată familia este supărată. Acesta este Satana. Apoi, dacă un membru al familiei se bucură, să se bucure şi ceilalţi împreună cu el. Fiecare membru al familiei încearcă să facă acest lucru”.

Întrebări şi răspunsuri – 23.08.1964

Isus Hristos – familia – voi, la urmă

„Voi aveţi un obiectiv: Isus Hristos. În afara Lui, nimic nu contează. Pe locul al doilea este familia voastră, iar pe locul al treilea sunteţi voi înşivă. Mai întâi Dumnezeu, apoi familia, apoi voi. Pe voi vă puneţi la urmă. EL a făcut-o”.

Cum pot să biruiesc – 28.08.1963

Familia hrănită spiritual

„De exemplu, o familie începe să meargă la biserică: Dumnezeu va vindeca acea familie. El îi va binecuvânta şi le va da Duhul Sfânt în vieţile lor. Copilaşii se vor ruga în jurul mesei; se vor ruga înainte de a merge la culcare. Mama şi tatăl îşi vor uni mâinile şi se vor ruga. Cât timp o vor face, vor rămâne o familie; dar… Poate ei n-au avut nimic, sau poate au avut o maşină veche; poate n-au avut deloc maşină. În cele din urmă vor avea o maşină bună, o casă mai bună. Atunci ei vor vrea să se asocieze cu ceea ce lumea numeşte o „categorie socială mai bună”. Se mută altundeva şi acolo constată că au fost influenţaţi în mod negativ. Voi trebuie să rămâneţi întotdeauna acolo unde este Împărăţia lui Dumnezeu şi unde este turnată slava lui Dumnezeu. Rămâneţi acolo unde puteţi fi hrăniţi spiritual, zi şi noapte. [Altfel] în cămin se va instala despărţirea, caracterul lumesc, acestea se vor înălţa. Ozia a făcut-o; el s-a înălţat, a fost foarte mândru”.

Influenţa altuia – 13.10.1962

Distribuie această postare.