Învățătorul – de William Branham

BISERICA TREBUIE SĂ AIBĂ ÎNVĂȚĂTORI

Omul trebuie să aibă pe cineva care să-l conducă; iar Conducătorul este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt pune în biserică întâi apostoli, apoi proroci și așa mai departe. Nu demult, cineva mi-a spus: „Frate Branham, noi nu avem nevoie de nimeni care să ne învețe. Dacă vine Duhul Sfânt, nu avem nevoie de nimeni care să dea învățătură. Biblia spune că nu mai este nevoie de învățătură.

I-am spus: „Atunci de ce același Duh Sfânt a pus în biserică învățători?” Înțelegeți?
El a pus biserica în rânduială. Noi trebuie să avem învățători. Dar nu din aceia care să vă spună „Să nu preacurvești; să nu juri…” Aceste lucruri le știți deja. Cugetul vostru, prin Duhul Sfânt, vă spune că este greșit să faceți așa ceva. Însă în ceea ce privește învățătura biblică, este nevoie de cineva uns de Duhul Sfânt. Iar Dumnezeu a pus biserica în rânduială prin apostoli și proroci, și daruri de vindecare și minuni și așa mai departe. El a pus biserica în rânduială și a pus în ea învățători care să călăuzească și să conducă biserica Sa.

Întrebări și răspunsuri – 54-0103E


DUHUL SFÂNT ÎNVAȚĂ PRINTR-UN ÎNVĂȚĂTOR

Oh, știu că se ridică mulți care ies și spun: „Oh, eu nu mai trebuie să merg la biserică. Slavă lui Dumnezeu, a venit Duhul Sfânt; El este Învățătorul”. Dacă sunteți de această părere, greșiți. Căci de ce a pus Duhul Sfânt învățători în biserică, dacă El avea să fie Învățătorul? Înțelegeți? Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli; apoi proroci, învățători, evangheliști și păstori. Duhul Sfânt pune învățători în biserică, astfel încât El să poată da învățătură prin acei învățători. Iar dacă ceea ce se învață nu este în conformitate cu Cuvântul, Dumnezeu n-o confirmă, atunci nu este învățătura corectă. Trebuie să se compare cu întreaga Biblie și să fie la fel de „vie” astăzi ca și odinioară. 

Evrei capitolul 5 & 6 partea 1 – 57-0908M


EL ESTE UN BĂRBAT DEOSEBIT

Învățătorul este un bărbat deosebit. El se retrage sub ungerea Duhului şi este în stare să ia cuvintele şi să le lege prin Duhul Sfânt, astfel încât nu se poate compara cu el nici păstorul şi nici evanghelistul.

Avertizare, apoi judecată – 63-0724 


ÎNVĂȚĂTURA ÎL ADUCE PE OM ÎN POZIȚIA CORECTĂ

A învăţa pe alţii din Scriptură este un lucru cam periculos. Voi ştiţi, este ca şi cum ai merge pe o gheaţă subţire. În timpul acesta ar fi bine ca Biserica să înţeleagă deplin ce suntem noi cu adevărat, în Hristos Isus. Câteodată mă gândesc că a predica este un lucru minunat, frate Beeler, dar eu cred că a da învăţătură întrece predicarea, căci învăţătura este pentru Biserică. Predica este pentru păcătos, îl condamnă prin Cuvânt. Dar învăţătura îl aduce pe om în poziţia şi la starea la care el trebuie să ajungă. Noi nu vom fi niciodată în stare să avem credinţă, până ce nu ne recunoaştem poziţia pe care o avem.

Legătura dintre Efeseni și Iosua – 60-0515E 


ÎNVĂȚĂTURA AȘAZĂ BISERICA

Îmi aduc aminte că am studiat un an și șase luni cartea Apocalipsei, aici, la Tabernacol. Eu pur și simplu iubesc învățătura. Cred că este ceva minunat. Aceasta ne dă fundamentul și așază biserica. 

Există unii oameni care sunt predicatori. Ei pot să ia Cuvântul și să-l mânuiască sub inspirație. Ei udă, astfel, semințele pe care le-a învățat învățătorul. Înțelegeți? Mai întâi trebuie să puneți o sămânță, apoi s-o udați. Iar udarea se face prin predicarea Cuvântului. 

Este o mare diferență între un învățător și un predicator. Înțelegeți? Sunt două daruri diferite ale Duhului. Iar eu o spun cu smerenie, eu nu am un dar de felul acesta. 

Cele șapte epoci ale Bisericii – 54-0512 


DUMNEZEU ÎL ÎNZESTREAZĂ PE UN OM CA SĂ ÎNVEȚE

Când Dumnezeu îl trimite pe un om ca să facă ceva, El îl înzestrează complet cu tot ceea ce are nevoie. Dacă Dumnezeu cheamă pe cineva să fie predicator, pune ceva în El cu care să predice. Dacă-l cheamă să fie un învățător, pune în el ceva cu care să dea învățătură. 

Eliberare totală – 59-0712 


ÎNVAȚĂ LUCRURI ADÂNCI – ANCOREAZĂ ADEVĂRUL ÎN INIMILE OAMENILOR

Observăm că Pavel a putut să-i învețe pe efeseni cum ei au fost aleși mai dinaintea întemeierii lumii pentru înfiere, ca fii ai lui DUmnezeu. Corintenii nu știau nimic despre aceasta. Ei trebuiau să aibă o mică senzație, să simtă ceva: unul într-un fel, altul în alt fel, ei depindeau de aceasta. Pavel n-a putut să-i învețe lucruri adânci

Astfel, eu cred că este ceva minunat când ai oameni pe care-i poți învăța lucruri adânci. Iar DUhul Sfânt poate lega aceste mari adevăruri și să le ancoreze în inimile oamenilor, astfel încât ei șă-și cunoască poziția, fie că au sau nu au o simțire, fie că au sau nu au o prorocie și ce-ar mai putea fi. 

Corinteni – cartea corecturii – 57-0414 


URMĂRIȚI-L CUM INTERPRETEAZĂ CUVÂNTUL

„Dumnezeu m-a chemat să fiu un învățător”. Urmăriți-l cum interpretează Cuvântul. Înțelegeți? Dacă el îl încurcă, atunci puteți recunoaște că nu l-a chemat. Dar de obicei, ceea ce sunteți voi se recunoaște din faptul că puteți sau nu puteți face lucrul respectiv

Întrebări și răspunsuri – 61-0112

Distribuie această postare.