Innoirea legământului – de Ewald Frank

Aici, în Evrei 3 citim versetul 7: „De aceea, cum zice Duhul Sfânt: «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu»”. Și în ultima parte este scris, de la versetul 10: „N-au cunoscut căile Mele!” Apoi versetul 12: „Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul Cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: «astăzi», pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului”. Câtă vreme este valabil acest „astăzi”? Acest „astăzi” este legat de glasul Domnului. „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui” cuprinde perioada de timp în care vorbește Dumnezeu. „Astăzi” nu este perioada de timp în care preoții și cărturarii interpretează. „Astăzi” biblic este perioada de timp în care Dumnezeu vorbește! Iar dacă noi cântăm „Aceasta este ziua, aceasta este ziua făcută de Domnul”, atunci noi știm ce este în legătură cu aceasta: nu o zi a organizațiilor și a denominațiilor, ci este ziua făcută de Domnul pentru poporul Său. O vorbire a lui Dumnezeu este în legătură cu acest „astăzi”. Și de această vorbire este legată avertizarea: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile”.

Credeți-mă – de fapt nu îți dorești să spui așa ceva – dar oamenii care au trăit în secolele trecute și nu au cunoscut și nu au crezut nici jumătate din ceea ce cunoaștem și credem noi astăzi, au șanse cu 99% mai mari de a fi în slava lui Dumnezeu, decât noi care am auzit vorbirea lui Dumnezeu și trecem peste ea, gândindu-ne că noi avem dreptate. Veți vedea, se va descoperi în ziua aceea.

Este scris chiar mai mult: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!” Patruzeci de ani a avut răbdare Dumnezeu și, în dragostea Lui, a purtat de grijă poporului Său, l-a hrănit și l-a adăpat, iar Pavel spune mai departe: „Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani?” Au fost aceia care nu au crezut!

Distribuie această postare.