Inimă predată, nu multă teorie – de William Branham

Știți, i-ați auzit pe unii spunând că Scriptura se contrazice. Nu e adevărat. De zece ani încoace, am lansat o provocare, pentru oricine poate să-mi arate o „contradicție” în Cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate fi pusă în ordine cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există contradicții. Lucrurile sunt răspândite prin toată Scriptura, asta-i adevărat – și din cauza asta seminariile, școlile teologice, nu vor fi niciodată capabile s-o înțeleagă. Lucrurile sunt ascunse de ochii celor înțelepți și pricepuți și vor fi descoperite pruncilor dispuși să învețe. Nu depinde de câtă școală are cineva.

La o școală mică de la țară, în Kentucky, un băiat de vreo 15-16 ani, i-a spus profesoarei: „Dna profesoară, Domnul m-a chemat să predic”. Ea a râs și i-a zis: „Uit-o!” El s-a dus la directorul școlii. N-a fost lăsat să predice. La vreo câteva luni după aceea, a venit un predicator renumit, un doctor în teologie. Aceluia i s-a permis să aibă școala închiriată. Astfel, a ținut adunări vreme de două săptămâni, fără ca o singură persoană să se întoarcă la Dumnezeu.

Tatăl acelui băiat credea că băiatul fusese cu adevărat chemat să predice. Astfel, s-a dus la director și i-a zis: „Dacă pe acel predicator l-ați lăsat, de ce nu-i permiteți și băiatului meu să facă o încercare?” L-au lăsat. Toată lumea a venit să-l asculte și pe acest băiat. El s-a dus acolo și n-a putut să citească din Biblie, așa că a fost necesar ca altcineva să citească din Biblie, pentru el. Și el a început să predice. Când a terminat, atât profesoara cât și alți vreo 50 de oameni au venit în față, plângând, venind la Hristos. Și a izbucnit o trezire acolo. Sute de oameni au venit la Hristos.

De ce? Nu este nevoie de multă școală. Este nevoie de o inimă predată pe deplin lui Hristos. Nu contează dacă nu ai prea multă carte… „Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească”. Este așa?

50-0822 – Credința fără fapte este moartă

Distribuie această postare.