Încadrarea fraților în tablouri negative (DA sau NU?) – de Ewald Frank

Un frate întreabă: Câteodată unii fraţi încadrează pe alţi fraţi în texte cu Core, Cain, deci lucrurile acestea care s-au făcut, de fapt.

Fratele Frank: Trebuie să fiţi foarte atenţi. Este foarte uşor să încadrezi pe altcineva într-o astfel de categorie. Şi câteodată, dacă un frate nu este tocmai cu noi, îl punem deoparte. Dar ştiţi voi dacă judecata voastră este întotdeauna corectă? Nu este uşor să ştii aceasta. Dar duhul şi viaţa dintr-un frate sunt o mărturie. Dacă cineva are duhul de a critica tot timpul şi este puţin fanatic şi întotdeauna ia ceva special din care face un subiect principal, ceva este greşit. Un om al lui Dumnezeu nu va predica în felul acesta, nu va vorbi cu o altă persoană în felul acesta. Un om al lui Dumnezeu nu va crea probleme, un om al lui Dumnezeu va rezolva problemele. Şi un adevărat păstor pus peste turmă, nu va bate turma, ci va hrăni turma.

Urmăriţi întotdeauna viaţa şi duhul omului. Dacă cineva are undeva în adâncul minţii sale, că el doreşte să fie un predicator şi să fie cineva, ca oamenii să privească la el, atunci se va ridica cu ceva special. Uitaţi-o!

Dacă cineva are o slujbă de la Dumnezeu, va predica cu smerenie şi întreaga biserică va mărturisi că el este chemat de Dumnezeu. Dar dacă cineva depune mărturie despre el însuşi, mărturia lui nu este corectă – Scriptura spune aceasta. Dar dacă alţii văd roadele unei slujbe, aceasta vorbeşte de la sine.

Şi dacă un frate aduce despărţiri din cauza unor lucruri mărunte, uitaţi-l pe acel frate! Nu este de la Dumnezeu, el are ceva în inima lui şi vrea să fie ceva mare.

Am avut întâlniri undeva în Uniunea Sovietică. Acolo surorile îşi acoperă părul cu o bucată de stofă. Şi fraţii m-au întrebat dacă este corect acest lucru. Eu am spus: „Fraţilor, eu văd ce faceţi voi în biserica voastră. Voi sunteţi răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Eu nu sunt aici să vă spun cum şi ce să faceţi, ci sunt aici să citesc Scriptura”. Şi le-am spus: „Nu citiţi numai cele două versete din 2 Corinteni 11:4-5, ci citiţi şi vers. 13 şi 14, pentru că acolo este scris ce trebuie să facă ele şi în următorul verset este scris cum să o facă: «părul lung i-a fost dat ca învelitoare a capului»”. Am spus „Amin” şi am trecut la următoarea întrebare.

Eu nu m-am certat, ci le-am spus aşa cum a zis şi fratele: „Mergeţi şi întrebaţi-L pe Domnul”. Am spus: „Aşa a fost la început, aşa este scris şi în Scripturi, restul este treaba voastră”. Eu nu am adus diviziuni, nu am început o luptă mare, dar vă spun: Cuvântul rămâne în inima lor şi Duhul lui Dumnezeu Se va ocupa de ei în mod serios. Acum, când soseşte ziua, ei nu pot spune: „Fratele Frank a zis aceasta şi noi din cauza aceasta o facem”, ci ei vor trebui să spună: „Este scris în Biblie şi de aceea noi o facem astfel”. Deci, întotdeauna, noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Da. Amin.

Distribuie această postare.