Importanța strângerii laolaltă – de Ewald Frank

Conform Cuvântului lui Dumnezeu, chiar acum înaintea revenirii lui Isus Hristos, trebuie să avem grijă unul de celălalt, dar nu după felul lui Cain din Geneza 4:9: Sunt eu păzitorul fratelui meu?”, ci să ne ajutăm unul pe celălalt, exact aşa cum este scris în Evrei 10:24-25: „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie”. Niciun credincios, ce aparţine de Biserica lui Dumnezeu, nu o va părăsi, ci se va lăsa condus înspre zidirea ei. Aş dori să recitesc doar patru citate ale fratelui Branham, în legătură cu ceea ce priveşte venirea la adunare.

Citatul nr. 1: „Fiecare să aibă o biserică unde el se simte acasă. Nu fugiţi de la una la alta, ci mergeţi într-o biserică de care puteţi spune: «Aceasta este biserica mea»”.

Citatul nr.2: „Un bărbat şi o femeie, care sunt cu adevărat născuţi din nou şi au deosebirea Duhului Sfânt, îşi vor găsi locul lor în biserică. Ei se vor ruga şi vor face totul în viaţa lor, pentru a-i aduce pe păcătoşi înăuntru”.

Citatul nr. 3: „Mergeţi la biserică! Nu staţi acasă! Nu mergeţi la vânătoare, la pescuit sau la alte lucruri prin care voi dispreţuiţi învierea lui Isus Hristos. Mergeţi undeva într-o biserică, dacă nu puteţi veni aici în această capelă”.

Citatul nr. 4: „Nu staţi acasă! Dacă Dumnezeu este în inima voastră, voi abia puteţi aştepta ca uşile să se deschidă, pentru a putea intra înăuntru şi să aveţi părtăşie cu fraţii voştri. Dacă voi simţiţi altcumva, atunci eu vă spun: este timpul ca să intraţi în rugăciune”.

În traducerea „Muhlheimer” este scris: „ca noi să nu pierdem răpirea noastră”. Fie într-un cerc mic de rugăciune sau într-o biserică mare, Dumnezeu doreşte ca noi să ne strângem. El a dat făgăduinţa că va fi în mijlocul nostru, dacă suntem adunaţi în Numele Lui. Scuza oamenilor este: „Eu stau acasă şi mă ocup de predicile fratelui Branham”. Poate sună evlavios, dar este împotriva Duhului care vorbeşte din Biblie şi din predicile fratelui Branham. Mulţi confundă Duhul Sfânt cu duhurile religioase. Biserica este o orânduire dumnezeiască, iar Dumnezeu a aşezat slujbele şi darurile pentru zidirea Bisericii. Amin!

Distribuie această postare.