Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul! – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele lui Isus Hristos!
Mai întâi, doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Rodul propovăduirii biblice este deja vizibil. Mulți din țară și străinătate au fost cuprinși de Duhul lui Dumnezeu și cred descoperirea Cuvântului din acest timp.

Astăzi dorim să citim din Evrei 13:9: „Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har… ”.
Conform Sfintei Scripturi, în cercetările noastre precedente am constatat că Dumnezeu Își împlinește planul cu Biserica în afara tuturor taberelor. Așa s-a întâmplat în timpul primei veniri a lui Hristos. Întotdeauna, evreii au așteptat venirea lui Mesia și împlinirea prorociilor biblice. Dar ei erau de părere că tot ceea ce făcea Dumnezeu trebuia să se întâmple în mijlocul lor. Ei aveau templul lor, aveau sinagogile lor, se rugau, aduceau jertfele, așteptând ca Mesia să vină din mijlocul lor. El nu a venit așa cum se așteptau ei, ci așa cum a prevestit Dumnezeu prin gura prorocilor Săi. Conform Mica 5:2, El S-a născut în Betleem, nu în Ierusalim. Dar ei nu au luat aminte, deși au fost învățați: „Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe”. Atunci când a intrat în Ierusalim în felul acesta, ei au fost atât de orbi și de împietriți, încât nu L-au recunoscut. Ei predicau despre El, Îi cântau psalmi. Dar atunci când a venit, nu L-au recunoscut. Isus Hristos S-a născut în afara taberei religioase și a murit în afara Ierusalimului. În acest timp, adunările se roagă pentru o trezire; oamenii postesc și se roagă Domnului, ca El să facă lucruri mari în mijlocul lor. Dar ca și evreii din acea vreme, creștinii de astăzi nu recunosc calea lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg ceasul cercetării lui Dumnezeu din acest timp. Noi trebuie să ne rugăm conform voii lui Dumnezeu și să înaintăm cu lucrarea Duhului Sfânt, pentru ca făgăduințele Lui să se împlinească cu noi.

Dumnezeu Și-a împlinit Cuvântul în toate timpurile. Așa a fost în timpul lui Moise, în timpul lui Avraam și a lui Noe, la prima venire a lui Hristos, în timpul apostolilor și în decursul istoriei Bisericii. Așa este și în zilele noastre. Domnul Dumnezeu vorbește și spune: „Îți voi descoperi lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști”. Nu toți credincioșii înțeleg lucrarea lui Dumnezeu. La fel de siguri cum erau evreii atunci, crezând că au cunoștința corectă a voii și Cuvântului lui Dumnezeu, la fel și astăzi, mulți „așa-ziși” creștini sunt siguri pe ei. Hristos nu se descoperă cum vrem noi, ci așa cum a făgăduit El. Noi predicăm Evrei 13:8, că Isus Hristos este Același și astăzi. Noi am trăit aceasta de multe ori. Dar nu este vorba numai de binecuvântări, ci de Cuvânt. În versetul 9 este scris: „Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har… .”  Sub termenul „învățături străine”, nu este vorba de lucruri străine unuia sau altuia, ci de învățături străine Bibliei, învățături necunoscute Bisericii primare. Dacă folosim unitatea de măsură a Sfintei Scripturi, observăm că toate comunitățile sunt amăgite de diferite învățături străine. Doresc să subliniez din nou aceasta: aici nu este vorba de învățături străine bisericilor, ci de învățături străine necunoscute de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu, necunoscute în creștinismul primar, necunoscute de apostoli și de proroci. Învățătura prorocilor și apostolilor ne-a fost transmisă. Trebuie să rămânem în ea. Dar fiecare direcție de credință este marcată de învățături străine. Prin ele, oamenii sunt duși pe lângă învățătura adevărată a Cuvântului lui Dumnezeu, fiind subjugați de interpretări și învățături străine. Nimeni nu are dreptul să introducă învățături care le-au fost străine prorocilor și apostolilor. Astăzi, inima noastră trebuie întărită și ancorată în Cuvânt, prin harul lui Dumnezeu.

În partea a doua a versetului 9, citim și suntem îndemnați să nu ne preocupăm cu lucruri inutile. În acest timp trebuie să recunoaștem pe ce pune Dumnezeu accentul. Isus Hristos este Același! Vestirea Cuvântului este aceeași. Lucrarea Duhului este la fel. Sfânta Scriptură este singura unitate de măsură pentru tot ceea ce credem și învățăm. Noi trebuie să ne eliberăm de toate învățăturile străine și să urmăm descoperirea Cuvântului profetic. Descoperirea nu este peste tot, ci numai acolo unde o dă Dumnezeu.

În Exodul 33:10 este scris: „Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa Cortului; tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui”. Așa începem toți atunci când ne întâlnim cu Domnul. Dumnezeu are o cale, care conduce la descoperirea Cuvântului și voii Sale. Noi nu putem face ce vrem noi. El este sfânt și drept în vorbirea și în faptele Sale.

În pilda celor zece fecioare citim că toate au ieșit în întâmpinarea Mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite și cinci înțelepte. Cine este înțelept, se încrede în Domnul Dumnezeul lui. Cine este nechibzuit, se încrede în sine. Cine este înțelept, recunoaște felul de lucrare al lui Dumnezeu din acest timp.

Ah, fie ca toți copiii lui Dumnezeu, indiferent în ce tabere se află ei, să recunoască în acest ceas ce le slujește spre pacea și mântuirea lor! Noi avem nevoie de o trăire nouă cu Dumnezeu. Așa cum israeliții ieșeau afară din tabără, aruncându-se cu fața la pământ, așa iasă acum afară creștinii credincioși Bibliei, plecându-se înaintea Domnului. Ei recunosc că în acest timp, El a vorbit față în față cu robul și prorocul Său, din stâlpul de foc. Atunci toți se pot ruga: „Acum, dacă am căpătat cu adevărat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-Te că neamul acesta este poporul Tău!” (Exodul 33:13).

Stimați ascultători, chemarea de a ieși afară din toate organizațiile creștine pentru a forma Biserica Dumnezeului Celui viu, răsună pentru noi toți! Pentru noi este valabil Cuvântul: „Poporul meu, ieși afară și nu te atinge de nimic necurat!” Cine a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, acela cunoaște planurile Lui și felul Său de lucrare, fiind pregătit să acționeze ca atare.

Astăzi nu mai este vorba de o predică evanghelistică despre Mântuitorul iubit, ci de descoperirea profetică a Cuvântului divin și a planului de mântuire din acest timp, căci noi primim acum o hrană puternică și suntem hrăniți de Dumnezeu.

În Biserica lui Isus Hristos nu este loc pentru învățături străine, în ea nu este loc pentru interpretări omenești. Nu, ci noi ieșim afară și stăm la intrarea Cortului Descoperirii, pentru a auzi în acest timp Cuvintele vii ale Dumnezeului Cel viu. Noi ne aruncăm cu fața la pământ și îi mulțumim Domnului pentru vorbirea Lui din acest timp.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, vorbește prin Duhul Sfânt cu toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum! Vorbește într-un mod atât de puternic, încât să poată face diferența a ceea ce este corect înaintea feței Tale! Ajută-i! Eliberează-i pentru a ieși afară din orice tabără, fiind desprinși de orice învățătură străină, pentru a putea crede din inimă învățătura Ta! Binecuvântează-i pe toți și împlinește-le cerințele, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.