Ewald Frank – predica Goiania, Brazilia – aprilie 2019

Aceasta este ultima chemare – chemarea finală – înaintea revenirii lui Hristos. Nu va mai fi niciun alt mesaj, niciun alt proroc, nu va mai urma nimic. Este timpul chemării afară, timpul pregătirii, timpul separării, de a fi gata și să credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, fiind spălați în sângele Mielului, sfințiți prin Cuvântul lui Dumnezeu și pecetluiți prin Duhul Sfânt. Vă rog amintiți-vă aceste trei lucruri: spălați în sângele Mielului, sfințiți în Cuvântul adevărului… Doar dacă crezi în sânge, în răscumpărare, acest sânge înseamnă ceva pentru tine. El și-a vărsat sângele ca să ne răscumpere, așa că noi suntem mântuiți… păcatele noastre au fost puse pe Mielul lui Dumnezeu și pe cruce El a spus: „S-a isprăvit!” Dar a înviat a treia zi. Învierea Lui este garanția învierii noastre.

Ascultați predica integral dând click pe videoclipul următor:

Distribuie această postare.