Ewald Frank – mesaj pentru Convenția din Atlanta, cu ocazia Zilei Recunoștinței

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă salut în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, îndeosebi cu ocazia acestei Convenții din Ziua Recunoștinței, din Atlanta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi. Cât de mult aș fi dorit să fiu personal, acolo, cu voi… Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru această posibilitate de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu prin internet și, astfel, să fiu în mijlocul vostru.

Iubiților, privim în urmă la adunările puternice pe care le-am avut în Pakistan – trei adunări la care s-au strâns mii de oameni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru voi, care v-ați adunat ca să aduceți recunoștința voastră Domnului, pentru făgăduința pe care ne-a dat-o și a și împlinit-o – și anume că mai întâi va veni Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile, așa cum a confirmat Domnul nostru în Matei 17:11 și în Marcu 9:12 – cât este de minunat să știi că Duhul Sfânt este Duhul adevărului și ne călăuzește în tot Cuvântul, care este Adevărul. „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi”.

Preaiubiților, trebuie să menționez câteva lucruri, căci ne apropiem de revenirea lui Hristos. Noi știm, cu adevărat, ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp, înainte ca Domnul nostru să se întoarcă și anume, mesajul care ajunge până la marginea pământului. Astăzi aș vrea să vă citesc din cartea aceasta pe care o cunoașteți cu toții, care conține predici ale fratelui Branham. În predica intitulată „Astăzi s-a împlinit această Scriptură”: „Avem o afirmație făcută de fratele Branham, după cum urmează: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul tău va premerge a doua venire, în toată lumea”. Pentru mine a fost ceva nou. Am citit multe din afirmațiile fratelui Branham, care se încheie cu cuvintele: „mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos”. Dar aici, în această afirmație, el spune: „în toată lumea” („până la capătul pământului”). Lăudat fie Dumnezeului Atotputernic.

După cum știți, l-am cunoscut pe fratele Branham timp de zece ani, am fost în adunările lui din Germania, din Texas, din Jeffersonville. Prin harul lui Dumnezeu, am primit o chemare directă de a merge din oraș în oraș, ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu și să distribui hrana duhovnicească depozitată de proroc. Noi ne dăm seama că el a fost un om trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, neadăugând ceva la Cuvântul scris, ci să așeze din nou. Cuvintele „așezare din nou” sunt scrise în această Biblie: „trebuie să vina întâi Ilie, și să așeze din nou toate lucrurile” – nu ca să adauge multe lucruri, așa cum au făcut-o frații în anii din urmă. Ei au tot adăugat: șapte tunete, slujba când prorocul se va reîntoarce, una și alta…. Uitați-le! Dumnezeu este doar în sfântul Său Cuvânt.

Cred că fratele Branham s-a referit de 86 de ori la Apocalipsa 22, că dacă cineva adaugă ceva la Cuvântul lui Dumnezeu, sau scoate ceva din Cuvânt, partea lui va fi scoasă de la pomul vieții. Iubiților, în cer nu va fi niciun compromis, niciun amestec, ci doar Mireasa curată a lui Hristos, spălată în sângele Mielului, sfințită în Cuvântul lui Dumnezeu, pecetluită cu Duhul Sfânt, pentru ziua răscumpărării trupurilor noastre.

Prin harul lui Dumnezeu, privesc în urmă la mulți ani în slujba Domnului. Nu doar că am predicat în 165 de țări, ci și în multe orașe din acestea. Am predicat Cuvântul lui Dumnezeu, am fost ocupat zi și noapte ca să scriu, să călătoresc, să predic, să învăț, să împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu. Iar acum a sosit timpul meu, pentru mine… Voi știți, când l-am întâlnit pe fratele Branham în 1955 eram un bărbat tânăr. Când l-am întâlnit în 1958, în 1962 sau la alte date, eram încă un bărbat tânăr. Dar noi privim acum la mulți ani care au trecut. Și eu spun acum: mulțumiri fie aduse Dumnezeului Atotputernic, că niciodată nu am părăsit Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să corectez ceva și aceasta este numai prin harul Dumnezeului Atotputernic. Am predicat doar din Cuvântul lui Dumnezeu și am publicat predicile fratelui Branham, tipărite, astfel încât oricine poate citi ce a spus prorocul. Prin harul lui Dumnezeu, milioane de oameni au auzit și au crezut adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Iubiților, noi înțelegem că Dumnezeu mai întâi dă făgăduințe și la împlinirea vremii El împlinește ce a făgăduit. Și noi suntem, ca și Isaac, copii ai făgăduinței, care cred Cuvântul făgăduit și primesc Duhul făgăduit. De aceea, putem spune: lăudat fie Dumnezeul Atotputernic pentru că a fost cu noi în decursul tuturor acestor ani.

Și voi cunoașteți mărturia mea, în special cu privire la funeraliile fratelui Branham, din aprilie 1966. A fost cea mai tristă zi din viața mea. Nu am plâns niciodată atât de mult cum am plâns în ziua aceea. Timp de peste două ore s-a cântat „Numai să crezi”, „Numai să crezi”, așteptându-se învierea prorocului. Chiar se anunțase: „Este Paștele și Paștele înseamnă înviere, iar noi suntem aici pentru învierea prorocului”. Dar eu plângeam tot timpul și vorbeam cu Domnul spunându-i: „Doamne, l-ai luat pe slujitorul și prorocul tău. Cum va putea fi pregătită Mireasa fără această slujbă?”

Dar apoi, în seara zilei când a avut loc înmormântarea, când m-am întors în camera mea de hotel, pacea lui Dumnezeu a pătruns în inima mea și în sufletul meu și ceva a vorbit în inima mea: „Acum a venit timpul tău ca să mergi din oraș în oraș, ca să predici Cuvântul lui Dumnezeu și să distribui hrana duhovnicească care a fost depozitată”. Ne-am adunat cu frații de acolo, cu fratele Roy Borders și ceilalți frați din Jeffersonville și acolo, prin harul lui Dumnezeu, scumpul Domn m-a folosit ca să se înființeze editura Spoken Word Publications (Cuvântul vorbit). Le-am spus fraților: „Predicile înregistrate pe benzi trebuie tipărite, ca să poată fi traduse în alte limbi”.

Astfel, Dumnezeu m-a folosit din primele momente de după luarea acasă a prorocului. Nu doar să merg din oraș în oraș, ci să inițiez în Jeffersonville tipărirea predicilor. Toți frații plecaseră, dezamăgiți pentru că nu avusese loc învierea. Nu vreau să pronunț nume, dar toți frații renumiți au plecat dezamăgiți din Jeffersonville. Dar prin harul lui Dumnezeu, Domnul m-a folosit ca să-i chem împreună pe frații din oraș și să le spun: „Acum trebuie ca predicile să fie tipărite”. Pentru că-l cunoșteam pe fratele Borders, l-am propus pe el ca să fie cel responsabil pentru tipărirea predicilor. Astfel, de la început, am luat parte în mod direct în răspândirea mesajului. În această ultimă scrisoare circulară care tocmai s-a tipărit, am menționat unele lucruri. Și cred că voi toți ar trebui s-o citiți această scrisoare circulară care va apare pe internet.

Iubiților, noi suntem în voia lui Dumnezeu, suntem în Cuvântul lui Dumnezeu, suntem în făgăduințele lui Dumnezeu. Când fratele Branham a făcut afirmația că mesajul va ajunge până la marginile pământului, această scriptură, această afirmație s-a împlinit în zilele noastre. „Această Evanghelie a Împărăției va fi vestită tuturor neamurilor și apoi va veni sfârșitul”. O putem spune din nou: „Astăzi, această scriptură, această afirmație pe care a făcut-o prorocul, s-a împlinit în fața ochilor noștri”.

Noi am împărtășit întreg planul lui Dumnezeu cu milioane de oameni din întreaga lume. Pe voi, cei adunați în Atlanta în Ziua Recunoștinței, vă rog, mulțumiți-I lui Dumnezeu, care veghează asupra Cuvântului Său, asupra făgăduințelor Sale și împlinește ceea ce a făgăduit. Binecuvântările lui Dumnezeu să fie peste voi, aceasta este rugăciunea mea.

Cum știți, voi împlini curând 85 de ani și nu mai pot călători așa cum obișnuiam s-o fac. Dar acum avem această posibilitate de a împărtăși cu voi Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru făgăduință, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că a împlinit acea făgăduință de a-l trimite pe slujitorul și prorocul lui, William Branham, cu ultimul mesaj, ultima chemare, înaintea revenirii lui Hristos.

Prin harul lui Dumnezeu, așa cum am spus, am responsabilitatea de a purta acest ultim mesaj, ultima chemare: „Voi, poporul Meu, ieșiți din mijlocul lor”. În încheiere vă spun următoarele: în Trupul lui Hristos nu este nicio confuzie. Nu, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și noi suntem sfințiți în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și doar atunci își va pune Dumnezeu pecetea Sa peste noi, dacă suntem în Cuvântul și în voia Sa.

Fie ca adunările din Atlanta să fie binecuvântate în mod deosebit și această zi să fie ziua pe care a făcut-o Domnul pentru voi și să vă ridicați vocile, în special tu, frate Joseph și să spuneți: „Astăzi s-a împlinit această Scriptură în fața ochilor noștri și noi avem parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent”. Binecuvântat și sfânt este Numele Domnului nostru. Fiți binecuvântați acum și în veci, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

Distribuie această postare.