Evanghelistul – de William Branham

EL ESTE CA UN METEORIT

Evanghelistul este un om deosebit. El este un bărbat care arde ca un meteorit. El merge într-un oraş, predică mesajul lui, pleacă de acolo în altă parte. Vedeţi, el este un om deosebit.

Avertizare, apoi judecată – 63-0724


STĂ ÎNTRE VRĂJMAȘ ȘI ADUNARE 

Mulți oameni cred că evanghelistul nu are nevoie de niciun fel de ajutor. Greșit! El are mai multă nevoie de ajutor decât toată adunarea, pentru că el stă între vrăjmaș și adunare.

Ce este necesar spre a birui toată necredința – 60-0729


EVANGHELISTUL NU ARE PUTERE SĂ VINDECE

Așadar, în dimineața aceasta, când veți veni să se facă rugăciune pentru voi, aduceți-vă aminte că Biblia a spus și este adevărat: Iacov 5:14: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea facută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa”. Este o făgăduință, dacă o veți crede. 

De aceea, vindecarea este dată personal. Așa a fost în zilele lui Isus din Nazaret. El nu i-a putut vindeca pe oameni împotriva credinței lor. El a zis: „Dacă crezi. Dacă crezi că pot să fac aceasta, o pot face. Dacă tu crezi”. 

Unuu oameni consideră că evanghelistul are puterea de vindecare. Nu este așa; puterea vindecării este în voi. Dar ei pun căruța înaintea calului. Evanghelistul nu are putere să vindece. Duhul Sfânt are putere să vindece. Iar voi aveți Duhul Sfânt. Voi sunteți ca un mic pom. Toate lucrurile de care aveți nevoie sunt în voi. De aceea, pur și simplu începeți să vă adăpați din făgăduința lui DUmnezeu, spunând: „Este adevărul! Dumnezeu a spus că mă va vindeca. Prin rănile Lui sunt vindecat!” Asta este. Ce faceți voi? Începeți să împingeți la suprafață vindecarea; atât. Apoi ceilalți pot vedea ce aveți voi. 

Credință – 61-0813


EVANGHELISTUL – O SLUJBĂ UNSĂ

Noi am văzut oameni care s-au ridicat cu de la sine putere, ca Ozia, încercând să ocupe locul unei slujba unse. Slujba unui bărbat în biserică este dată de ungere. Nu este vorba de cineva desemnat de oameni, ci este vorba de cineva uns. Păstorul, evanghelistul, prorocul, apostolul, trebuie să fie slujbe unse de Dumnezeu, nu alese de oameni. Oamenii au încercat odată să aleagă o slujbă. Au tras la sorți… Matia n-a realizat nimic, căci Dumnezeu l-a ales pe Pavel. El a realizat ceva pentru că a fost uns. Noi am văzut cum procedează acești așa ziși slujitori… „Acesta este episcopul cutare. Acesta este cutare și cutare”. Nu valorează nimic niciodată. Dar când intervine Dumnezeu și preia controlul, atunci vedem cum ungerea Duhului Sfânt confirmă Cuvântul lui Dumnezeu. 

A face o slujbă lui DUmnezeu fără a fi voia Sa – 65-1127M


SĂ CONTINUE EVANGHELIȘTII LUCRAREA? 

Să continue evangheliștii să lucreze pe ogorul Evangheliei? În acest ceas, desigur, la aceasta se referă. Sigur că da, cu orice preț; nu schimbați nimic! Dacă Isus vine mâine dimineață, predicați astăzi ca și cum ar mai dura zece ani de acum încolo, dar trăiți ca și cum se va întâmpla în ceasul acesta. 

[…] Nu fiți ciudați. Nu schimbați nimic, dar dacă faceți ceva greșit, sau rău, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Continuați cu evanghelizarea așa cum ați făcut-o întotdeauna. 

Întrebări și răspunsuri cu privire la peceți – 63-0324M 


CEL MAI MARE SUCCES ESTE ÎN PRIMII TREI ANI

Focurile se sting și interesul oamenilor scade. Noi am avut o trezire care a durat ani de zile. Istoria arată că un bărbat, un evanghelist, de obicei are cel mai mare succes în primii trei ani… 

Perseverența – 62-0719

Distribuie această postare.