Emanuel – Dumnezeu este cu noi – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus!

Am fost foarte încântat să aud despre mulți care nu ne-au mai scris niciodată înainte. Oamenii ne dau mereu mărturie despre binecuvântările primite în urma ascultării acestor emisiuni difuzate la radio. Deși știm că în toată Europa ascultă mii de oameni, ne bucurăm de fiecare scrisoare pe care o primim.

În cercetarea noastră de astăzi ne vom baza pe Isaia 7:14: „De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)”. În aceste zile, ne aducem aminte de întruparea Domnului, cu toate că știm că timpul nașterii Sale a fost stabilit de oameni. Nu există niciun pasaj biblic care să indice înspre faptul că Mântuitorul nostru S-a născut în luna decembrie, prin urmare, iarna. Mai degrabă, Sfânta Scriptură spune că păstorii erau pe câmp, noaptea. Sub inspirația Duhului Sfânt, în conformitate cu mulți istorici, fratele Branham a spus că nașterea lui Isus Hristos a avut loc primăvara și anume în timpul când toată natura iese la suprafață și se nasc mieii, deoarece Hristos este Mielul lui Dumnezeu. Dar rămâne adevărat faptul că El S-a născut conform Cuvântului profetic, în Betleem, așa cum este scris în Mica 5. Sfânta Scriptură nu ne dă niciun motiv de a sărbători într-un fel nașterea lui Isus Hristos. Dar, voia lui Dumnezeu este ca, prin har, să înțelegem istoria mântuirii și ce DAR am primit de la Dumnezeu.

Dumnezeu a devenit om din cauza oamenilor. Nemuritorul a devenit muritor pentru noi, cei care am fost supuși morții. El Însuși a suferit moartea, ca nouă să ne dea viața veșnică.

Adevărații creștini nu doar sărbătoresc, ci au înțeles semnificația duhovnicească a evenimentelor despre care vorbește Biblia. Prin nașterea lui Isus Hristos s-a împlinit prorocia biblică. Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria, ea a rămas însărcinată și a născut un Fiu, care a fost Emanuel (Dumnezeu este cu noi). Nașterea lui Isus Hristos a fost însoțită de evenimente supranaturale. În Luca 1, începând cu versetul 26, ni se spune despre îngerul Gavril, care a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, pentru a transmite Mariei mesajul. „Îngerul a intrat la ea și a zis: «Bucură-te, tu, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine…»“. Biblia relatează că ea a fost turburată de mesajul îngerului și se gândea ce ar putea să însemne această urare. Atunci, „Îngerul i-a zis: «Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu»”. Noi nu exagerăm atunci când spunem că am primit îndurare înaintea lui Dumnezeu, în același fel. Domnul este cu noi așa cum a fost și cu Maria dacă credem în acest timp Cuvântul făgăduinței pentru acest ceas, ca să se împlinească cu noi. Toți cei care au primit îndurare înaintea lui Dumnezeu au trăit făgăduințele lui Dumnezeu la vremea lor. Nimeni nu trebuie să suspine sau să se întristeze că unii au primit har să-L trăiască pe Dumnezeu într-un mod deosebit, căci harul Lui s-a dovedit puternic și în viețile noastre.

Maria a primit făgăduința: „Și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus”. Îngerul Gavril a făcut de cunoscut Mariei făgăduința Cuvântului profetic din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Numele Isus nu a fost menționat în acest fel. Acolo este scris cuvântul „Emanuel”, care înseamnă „Dumnezeu este cu noi”. Îngerul Gavril a fost primul care a pronunțat Numele Isus. Atunci, Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: «Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.»”  În același fel, Duhul Sfânt vine peste noi toți, cei care am fost rânduiți mai dinainte ca să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Isus Hristos este Cel întâi născut dintre mai mulți frați. Același Duh Sfânt care a venit peste Maria, trebuie să vină peste Biserica Domnului, pentru a se putea naște fii și fiice ale lui Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să se numească fiu/fiică a lui Dumnezeu, decât dacă Duhul Sfânt a lucrat ceva nou în viața lui/ei, astfel încât să se împlinească scriptura: „Duhul Lui mărturisește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu”.

„Maria a zis: «Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!»”. Aceasta este atitudinea tuturor credincioșilor. Noi nu așteptăm să ni se întâmple după cum ne închipuim sau după cum gândim noi, ci purtăm în noi dorința sinceră ca Duhul Sfânt să vină peste noi. În acest timp, noi dorim să fim niște oameni care sunt aleși și au primit îndurare; pentru ca, cu noi să se întâmple după Cuvântul Domnului.

Maria s-a dus să-i spună Elisavetei ce i s-a întâmplat. „Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt”.  Dragi frați și surori, suntem atât de copleșiți de Cuvânt și de făgăduințele hotărâte pentru acest timp! Ne salutăm reciproc în Numele Domnului și experimentăm cum Duhul Sfânt vine peste noi. Isus Hristos nu S-a schimbat! Acolo unde se împlinesc făgăduințele Cuvântului Său, El este prezent pentru a binecuvânta și confirma Cuvântul Său.

În versetul 45, citim: „Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini”. Ferice de aceia care cred făgăduințele lui Dumnezeu din timpul acesta. Cu toată siguranța, putem spune că ele se vor împlini.

Atunci când ne gândim la evenimentele supranaturale de la prima venire a lui Hristos, recunoaștem că în legătură cu a doua venire a lui Isus Hristos, Domnul Dumnezeu va face, de asemenea, lucrări supranaturale. Este vorba de a crede făgăduințele lui Dumnezeu; să primim cu adevărat îndurare înaintea Domnului ca să recunoaștem ceasul și timpul în care trăim acum. Pentru adevărații credincioși nu este nimic ieșit din comun când citesc în Sfânta Scriptură că îngerul Gavril a venit și i-a dat făgăduința. În același fel, pe noi nu ne miră faptul să auzim că un înger al Domnului a venit la fratele Branham și i-a dat făgăduința lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Poate că acum unii sunt suspicioși, dar Dumnezeu nu Se schimbă. Toate căile și lucrările Lui rămân neschimbate. Deja în Vechiul Testament, Dumnezeu a trimis îngeri în mod repetat, pentru a face de cunoscut mesagerilor Săi, descoperirea Cuvântului și tainelor Sale.

Domnul Dumnezeu are mesagerii Săi în ceruri. El îi are și pe pământ. Totul Îi stă la dispoziție. El zice: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ”. Aici nimeni nu poate schimba ceva. Important este numai să dăruim credință deplină lucrării lui Dumnezeu.

Oricine pune la îndoială ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp, pune sub semnul întrebării ceea ce a făcut Dumnezeu atunci. Când auzim că acum s-au întâmplat lucruri supranaturale, atunci credincioșii ar trebui să fie atenționați, deoarece în acest timp nu mai este vorba despre interpretările evangheliștilor și ale predicatorilor despre Cuvântul lui Dumnezeu, ci acum trebuie să aflăm cum se împlinește Cuvântul profetic și făgăduințele lui Dumnezeu.

Dragi ascultători, în următoarele emisiuni îl vom lăsa pe fratele Branham să vorbească personal, pentru a da mărturie despre vizita supranaturală a îngerului. Pentru mine este foarte clar faptul că Același Dumnezeu care a lucrat într-un mod supranatural la începutul Noului Testament, face același lucru acum, la sfârșitul Noului Testament.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, dăruiește har să vedem ceea ce ai făcut Tu în trecut și, de asemenea, să recunoaștem ceea ce faci Tu acum! Eu Te rog, o, Dumnezeule să Te înduri de toți care au auzit Cuvântul Tău acum! Fii aproape de ei! Vino cu puterea Duhului Sfânt peste toți! Arată-le făgăduințele acestui timp și dăruiește-le o credință vie în Cuvântul Tău! Fii cu toți! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.