Edmonton

Emisiuni difuzate la radio Edmonton în anii 1970.

Găsiți pe această pagină o serie de emisiuni radio în care misionarul Ewald Frank a vorbit despre mesajul timpului de sfârșit și despre diferite teme biblice controversate în cadrul bisericilor creștine.

Felul de a lucra al lui Dumnezeu 
Citește mesajul
Mesajul timpului de sfârşit
Citește mesajul
Importanţa descoperirii divine a Cuvântului
Citește mesajul
Vizite ale îngerilor în trecut şi în prezent
Citește mesajul
Interviu cu fratele Branham
Citește mesajul
Descoperirea lui Isus Hristos
Citește mesajul
Cele șapte epoci
Citește mesajul
Biserica din Efes
Citește mesajul
Biserica din Smirna
Citește mesajul
Biserica din Pergam
Citește mesajul
Biserica din Tiatira
Citește mesajul
Biserica din Sardes
Citește mesajul
Biserica din Filadelfia
Citește mesajul
Biserica din Laodicea
Citește mesajul
Pilda celor zece fecioare
Citește mesajul
Cuvântul făgăduinţei şi cei aleşi
Citește mesajul
A fi răpit în Duhul
Citește mesajul
Cuvintele de neabătut ale făgăduinţei Sale – partea I
Citește mesajul
Cuvintele de neabătut ale făgăduinţei Sale – partea a II-a
Citește mesajul
Uniţi sub un singur Cap – partea I-a
Citește mesajul
Uniţi sub un singur Cap – partea a II-a
Citește mesajul
Apa din stâncă, prezentă întotdeauna – partea I-a
Citește mesajul
Apa din stâncă, prezentă întotdeauna – partea a II-a
Citește mesajul
Apa din stâncă, prezentă întotdeauna – partea a III-a
Citește mesajul
Apa din stâncă, prezentă întotdeauna – partea a IV-a
Citește mesajul
Introducere în peceţi
Citește mesajul
Prima pecete
Citește mesajul
Prezentarea sistemului antihristic
Citește mesajul
A doua pecete
Citește mesajul
Pecetea a treia și pecetea patra
Citește mesajul
A cincea pecete
Citește mesajul
Pecetea a șasea
Citește mesajul
Pecetluirea celor 144 de mii
Citește mesajul
Gloata cea mare
Citește mesajul
Când se descoperă dragostea – partea I
Citește mesajul
Când se descoperă dragostea – partea a II-a
Citește mesajul
Când se descoperă dragostea – partea a III-a
Citește mesajul
Când se descoperă dragostea – partea a IV-a
Citește mesajul
Când se descoperă dragostea – partea a V-a
Citește mesajul
Când se descoperă dragostea – final – slujba fratelui Branham în acțiune
Citește mesajul
Desăvârșirea Bisericii
Citește mesajul
Constelația politică
Citește mesajul
Adevărata întoarcere la Dumnezeu. Intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu
Citește mesajul
Împărăţia lui Dumnezeu
Citește mesajul
Cum lucrează Dumnezeu
Citește mesajul
Cortul descoperirii
Citește mesajul
Necesitatea slujbei profetice
Citește mesajul
A doua venire a lui Hristos (Străjerul)
Citește mesajul
A doua venire a lui Hristos (Umblarea în lumină)
Citește mesajul
Răbdarea lui Iov
Citește mesajul
Iov – exemplu de restituire
Citește mesajul
Lucrări supranaturale
Citește mesajul