Duminica Cincizecimii nr. 2 (Tema: Isaia 28:10-30) – Ewald Frank

Transcrierea predicii ținute de fratele Frank la Misiunea Liberă din Krefeld, în data de 22.05.1988, ora 15 cu tema „CINCIZECIMEA

Citat:

Ca împăcaţi cu EL, acum avem doar o singură dorinţă: ca Dumnezeu să lucreze în noi totul, pentru ca noi să putem face voia Lui. Eu cred că toți am ajuns la acest punct, acum, când nu doar spunem sau mărturisim cu buzele, ci o dorim din toată inima: „facă-Se voia Ta!” Mă puteţi crede! Nu doar în domeniul spiritual, ci eu doresc cu adevărat ca, în practică, voia lui Dumnezeu să se facă în viaţa mea.

Citat:

Nu ştiu dacă voi o puteţi crede, dar acum intrăm în ultima fază înaintea revenirii Domnului. Nu ştim câtă vreme va mai dura, dar ştim un lucru: că într-o zi, dintr-o dată, El va împlini și ceea ce este scris în Apoc. 22:11: „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!” Va fi o perioadă scurtă de timp în care fiecare va rămâne în starea în care a fost surprins într-o anumită clipă. Dar aceia care se află cu adevărat în Împărăția lui Dumnezeu, în Adunarea lui Dumnezeu, vor creşte atât de puternic în omul dinlăuntru încât vor ajunge să trăiască o dezlănţuire deplină a puterii lui Dumnezeu. Va fi o lucrare foarte scurtă, dar puternică, a lui Dumnezeu, în mijlocul alor Săi. Ceilalţi nu vor putea s-o facă. Fratele Branham a spus foarte clar acest lucru în predica „Suflete din închisoare”. Ei nu vor mai putea ieşi afară din lucrurile în care vor fi surprinşi în acel moment. Dar încă mai este timpul harului, încă mai putem veni la Domnul şi ştim că El ne ascultă, că El ne ajută şi ne dăruieşte har.

Citat:

Vă întreb: au fost născuţi copii ai lui Dumnezeu în Adunarea lui Dumnezeu? Sau doar au venit oameni care s-au alipit? Dorim să spunem clar şi desluşit: ne bucurăm de toţi care vin la adunare. O mie de oameni îmi plac mai mult decât cinci sute şi cinci sute de mii mai mult decât o mie. Dar fie că ar fi o mie, fie cinci sute de mii, nu vor aduce nimic pe cântarul lui Dumnezeu dacă aceştia îşi fac doar prezenţa în adunare. Ci numai dacă Dumnezeu a putut face lucrarea harului în vieţile lor. De aceea, în ochii lui Dumnezeu nu contează numărul mare de oameni, ci persoanele individuale cărora Dumnezeu le poate vorbi.

Accesați transcrierea predicii aici:

Distribuie această postare.