Desăvârșirea în Hristos – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump Isus, cu 1 Corinteni 2:6-7: „Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci”. Cei care primesc har de la Dumnezeu recunosc Cuvântul făgăduit pentru timpul lor și trăiesc slava lui Dumnezeu, care se descoperă în viața acelora care Îl cred pe Domnul și făgăduințele Lui. În Romani 8, de la versetul 29, citim că Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte și ne-a hotărât mai dinainte să fim schimbați asemenea chipului Fiului Său. În Împărăția lui Dumnezeu nu există coincidențe, ci totul decurge conform planului alcătuit de Dumnezeu.

Noi propovăduim și în acest timp înțelepciunea divină, care găsește intrare și recunoaștere la cei desăvârșiți. Ca și Pavel și apostolii din acea vreme, Domnul are și în aceste zile pe robii Săi, care nu propovăduiesc o înțelepciune omenească, ci înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu. În Coloseni 1:26-28, Pavel scrie despre: „taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în Hristos Isus”. Ținta finală a propovăduirii Cuvântului descoperit de Dumnezeu este ca toți să ajungă la desăvârșire în Hristos.

Dar, într-un mod deosebit, în acest timp, noi am primit descoperirea desăvârșită a Cuvântului lui Dumnezeu și, astfel, am primit posibilitatea de a ajunge la desăvârșire în Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos este Cuvântul; El este descoperirea Dumnezeului Celui viu. În El am fost binecuvântați cu orice binecuvântare divină din locurile cerești.

Acum este important să ajungem la desăvârșire în Hristos. În Filipeni 3:12 citim: „Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus”. Pavel distinge aici două lucruri, foarte clar: maturitatea în Hristos și desăvârșirea în Hristos. Un copil care se naște în această lume este întreg, dar nu este matur. Fiecare copil al lui Dumnezeu, zămislit și născut din Duhul lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu este întreg. Dar apoi, contează să alergăm până la final pentru a ajunge la țintă, primind astfel cununa biruinței. Pavel scrie mai departe: „uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”. Atunci când privim la noi înșine și la eșecurile noastre, nu vom propăși duhovnicește. Dar atunci când ne dăm seama și înțelegem că am devenit copii ai lui Dumnezeu, atunci putem striga prin credință: „Pot totul în Hristos, care mă întărește”. Uităm ceea ce este în jurul nostru și în urma noastră și avem doar ținta înaintea ochilor noștri. Noi strigăm împreună cu credincioșii din acea vreme: „Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți”.  

Prin restituirea deplină a tuturor lucrurilor, Biserica este adusă înapoi în starea de la început. Ea este hrănită cu mana ascunsă. În predicile anterioare am vorbit deja despre hrana lui Dumnezeu, despre Cuvântul Său prețios și sfânt. În Ioel 2, de la versetul 23, citim despre ploaia timpurie și ploaia târzie. Ni se spune că vor geme tocitoarele și teascurile se vor revărsa. Domnul Însuși spune: „vă voi răsplăti (restitui-trad. germ., ș.a.-n.tr.) astfel anii, pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil și Gazam”. După această făgăduință, prorocul Ioel ne spune: „Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!” Nu trebuie să ne surprindă faptul că, imediat după această făgăduință puternică este scrisă o alta, care s-a împlinit deja în Ierusalim și de-a lungul istoriei Bisericii Noutestamentare, până în zilele noastre. După ultimul verset, cel din Ioel 2:27, în versetul 28 citim: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri vor avea descoperiri în visuri și tinerii voștri vor avea vedenii” (traducerea germană-n.tr.). În ziua Cincizecimii, Petru s-a referit la acest verset, atunci când a avut loc turnarea Duhului Sfânt. Cu același drept, ne putem referi și noi la acesta, în acest timp, căci noi trăim în timpul restituirii tuturor lucrurilor, a tot ceea ce a pierdut Biserica Noutestamentară. După restituirea Cuvântului trebuie să urmeze restituirea darurilor duhovnicești, prin turnarea Duhului Sfânt. Astfel vom avea suficientă hrană duhovnicească și vom lăuda Numele Domnului Dumnezeului nostru, care S-a dovedit poporului Său într-un mod minunat. În Ioan 6:27a, Isus spune: „Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul Omului”.

Prin propovăduirea desăvârșită a Cuvântului lui Dumnezeu în acest timp, Bisericii Domnului Îi este dată posibilitatea de a fi reașezată pe deplin. În Evanghelia după Matei 17:11, după terminarea slujbei lui Ioan Botezătorul, Isus a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile.” Aici, El S-a referit la Cuvântul din Maleahi 4:5: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. Și în ceea ce privește acest verset biblic, este valabil ceea ce este scris în 2 Timotei 3:16-17: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”. 

Stimați ascultători, ca și copii ai lui Dumnezeu, putem experimenta din nou, într-un mod puternic, inspirația Duhului Sfânt din fiecare verset al Scripturii! Noi suntem învățați, mustrați, îndreptați și educați în neprihănirea valabilă înaintea lui Dumnezeu. Nu putem omite niciun verset biblic și nicio singură făgăduință. Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este inspirat de Duhul lui Dumnezeu și este de folos pentru zidirea noastră în Hristos, Domnul nostru. Numai în acest fel, omul lui Dumnezeu poate ajunge desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Dorința inimii noastre este ca Domnul Isus să găsească o Biserică Mireasă care Se află pe deplin în El și în Cuvântul Lui, înzestrată cu puterea Duhului Sfânt!

Domnul a purtat de grijă ca în Casa Lui să fie hrana proaspătă a Cuvântului viu, o hrană hotărâtă pentru acest timp și descoperită prin slujba profetică și pusă la dispoziție. În Ioan 6:58 este scris: „Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit: cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac”. Fie ca o foame trimisă de Dumnezeu să ne miște inimile, ca să primim în noi Cuvântul trimis de Dumnezeu! Însuși Domnul a pregătit o masă bogată pentru ai Lui. Vrem să mâncăm din bunătățile gustoase în Casa Dumnezeului nostru, căci El a restituit totul, astfel încât, conform Cuvântului profetic avem hrană suficientă pentru a ne astâmpăra foamea duhovnicească.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumim din toată inima pentru prețiosul și sfântul Tău Cuvânt! Te rugăm să binecuvântezi tot poporul Tău și să împlinești cu el Cuvântul făgăduinței Tale! Binecuvântează-i pe toți! Vindecă bolnavii, deschide inimile și dăruiește tuturor descoperirea Cuvântului Tău prețios și sfânt! Te rugăm aceasta, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.