Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al Domnului!

Noi suntem în legătură, în dragostea lui Dumnezeu. Prin propovăduirea pură și deplină a Evangheliei, mii de oameni au fost binecuvântați în toată Europa și se bucură de învățătura Cuvântului profetic și de vestirea adevărurilor biblice. Domnul a binecuvântat bogat și a confirmat această slujbă.

Pavel a fost un rob al lui Dumnezeu, condus și călăuzit de Duhul Sfânt. Slujba lui a fost confirmată de Domnul cu semne și minuni puternice. Prin puterea chemării divine, el a fost pus în slujba de apostol pentru a expune planul de mântuire al lui Dumnezeu, ca niciodată înainte. El își susține propovăduirea, cu cuvintele: „Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor” (Romani 9:1). El nu a spus aceste lucruri în mod ușuratic, ci mânat de Duhul Sfânt, a putut spune: „cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că spun adevărul curat, în Hristos!” Cu toată smerenia și eu pot spune același lucru, înaintea feței lui Dumnezeu. Cugetul îmi este martor, în Duhul Sfânt, că mesajul timpului de sfârșit este adevărul curat al Cuvântului descoperit și proslăvit prin Duhul Sfânt pentru timpul acesta. O însărcinare divină necesită o chemare divină.

Cine își poate pune mâna pe inimă în acest timp și să spună ziua și ceasul în care el personal a fost chemat și însărcinat de Hristos? Cine stă cu propovăduirea în fața lui Dumnezeu și își dă socoteală personal de ceea ce predică? Nu se vorbește mult la amvoane despre adevăr și totuși se predică multe neadevăruri?! Tot ceea ce nu este în conformitate cu Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, ce nu este identic cu învățătura prorocilor și apostolilor, nu poate fi din adevăr! Duhul adevărului descoperă Cuvântul adevărului. Toți care sunt din adevăr aud glasul Cuvântului lui Dumnezeu din acest timp. În fiecare din cele șapte scrisori adresate bisericilor, se spune la sfârșit: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”.

Slujba fratelui Branham a fost confirmată fără nicio îndoială, cel puțin așa cum au fost confirmați de Dumnezeu prorocii și apostolii. Așa cum a fost Pavel în timpul lui, așa a fost fratele Branham în timpul nostru, care, prin puterea chemării divine și descoperirea Duhului Sfânt, a trebuit să expună ceea ce are de spus Bisericilor Duhul, în acest timp.

Ne gândim la cele șapte scrisori adresate Bisericilor, la deschiderea celor șapte peceți și la descoperirea tuturor învățăturilor biblice. Isus Hristos umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. În Apocalipsa 1:13, El nu este descris ca Fiul lui Dumnezeu, ci ca Fiul Omului. Este foarte important să acordăm mereu atenție contextului și descrierii. Fiecare termen este folosit corect și încadrat în Biblie. Unde este scris „Fiul Omului”, nu poate sta „Fiul lui David” sau „Fiul lui Dumnezeu”; unde este scris „Fiul lui David”, nu poate sta „Fiul Omului”, deoarece fiecare termen descrie ceva bine definit.

În epistolele sale, Pavel Îl descrie pe Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Cele patru evanghelii Îl descriu pe Isus Hristos ca Fiul Omului, în slujba Lui profetică. Apoi, Îl găsim pe Isus Hristos ca Fiul lui David, descris în legătură cu Împărăția Lui de o mie de ani.

După cum am menționat deja, în ultima carte a Bibliei, Isus Hristos este descris ca Fiul Omului, umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Aceasta înseamnă că El îndeplinește o slujbă profetică în cadrul Bisericii. El a murit ca Fiul lui Dumnezeu, nu ca Fiul lui David și nu ca Fiul Omului. Căci noi nu trebuia să devenim fiii lui David și nici fiii oamenilor, ci fii și fiice ale lui Dumnezeu.

De fiecare dată când este vorba de o parte profetică din istoria mântuirii, atunci noi ne întâlnim cu Isus Hristos ca Fiul Omului.

Când este vorba de noi ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și dacă este vorba de binecuvântări sau mântuire în Isus Hristos, atunci noi Îl întâlnim ca Fiul lui Dumnezeu.

Majoritatea credincioșilor cred în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și sunt de părere că este suficient. Aici aș dori să pun câteva întrebări în legătură cu ceea ce a vorbit Domnul Isus despre timpul sfârșitului, că va fi ca în zilele Sodomei și ca în zilele lui Noe; iar aici stă scris termenul „Fiul Omului”, nu „Fiul lui Dumnezeu”. În acest context, eu citesc din Luca 17:30: „Tot așa va fi și în ziua când Se va descoperi Fiul Omului” (traducerea germană-n.tr.). Direct după aceea este descrisă răpirea: „… doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună: una va fi luată și alta va fi lăsată”. În Luca 18:7-8, citim: „Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ?”.

Noi am arătat că atunci când Îl avem pe Isus Hristos în fața ochilor noștri ca Răscumpărător, atunci Îl vedem ca Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi și ne-a răscumpărat. Dar când avem în fața ochilor noștri împlinirea Cuvântului profetic, atunci Îl vedem pe Isus Hristos ca Fiul Omului. Aici, în Luca 17 și 18, Îl vedem numai ca Fiul Omului. Mai întâi El Se descoperă, iar apoi este descrisă răpirea. Același lucru îl găsim și în capitolul 18, că Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui. Dar întrebarea este aceasta: va găsi Fiul Omului credință pe pământ? În decursul istoriei bisericii, Fiul lui Dumnezeu a găsit credință la mulți. Dar acum este vorba dacă Isus Hristos, ca Fiul Omului, în slujba Lui profetică, găsește credință pe pământ. Răspunsul este acesta: aleșii Lui I-au dăruit credință în toate timpurile. Ei cred și acum. El le face dreptate, căci ei strigă zi și noapte către El.

Stimați ascultători, aici nu putem intra în detalii. Dar vă rog pe fiecare să vă gândiți la acest lucru: de ce Isus Hristos, Domnul nostru a fost arătat în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, ca Fiul Omului? Din gura Lui iese o sabie ascuțită cu două tăișuri și El Își trimite mesajul tot la îngerul Bisericii. El ține cele șapte stele în mâna Lui dreaptă. Orice descoperire profetică care este comunicată de gura Domnului este adresată mesagerului lui Dumnezeu. El aduce poporului lui Dumnezeu mesajul primit. Aleșii îl ascultă și devin biruitori prin puterea Cuvântului descoperit și a sângelui Mielului. Pe cât de sigur noi trăim acum într-o epocă profetică, atât de sigur Isus Hristos Se descoperă ca Fiul Omului în afara bisericilor existente, așa cum El S-a aflat atunci când a umblat pe pământ în slujba Lui profetică, în afara bisericilor. Toți care ascultă glasul Lui acum, ies afară din propria lor tabără, merg la Cortul Descoperirii Dumnezeului Celui viu și ascultă de ceea ce are de spus Bisericilor Duhul.

Suntem mulțumitori lui Dumnezeu din toată inima pentru slujba profetică a fratelui Branham. Prin propovăduirea lui, nouă ne-a fost prezentat întreg planul de mântuire al lui Dumnezeu, în multitudinea lui. Noi Îl vedem pe Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu în suferința și moartea Lui, în puterea învierii Lui. În El suntem binecuvântați cu orice binecuvântare a lui Dumnezeu. Îl vedem ca Fiul Omului care Se descoperă din cer și vorbește cu noi. Îl vedem ca Fiul lui David, șezând pe tron, domnind ca Împărat în Împărăția de o mie de ani.

Domnul să dăruiască tuturor harul să cuprindă adevărurile biblice într-un mod corect, pentru a-L trăi din nou pe Dumnezeu!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, noi tânjim după o trăire cu Tine! Doamne, recunoaștem că Tu Te descoperi ca Fiul Omului! Toți cei pe care i-ai ales Îți dăruiesc credință și se lasă pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii Tale. Te rog, binecuvântează-i pe toți, în est și vest, în sud și-n nord! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.