Credința cum zice Scriptura – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele Domnului, cu cuvântul Scripturii din Evrei 11:1: „Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd”. În credința adevărată lucrată de Dumnezeu nu există loc pentru îndoială, căci credința este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Toate făgăduințele Sale sunt „da” și „amin”; și ele nu se schimbă și se împlinesc negreșit. Întotdeauna, credința copiilor lui Dumnezeu s-a odihnit pe acestea și este ancorată până în ziua de azi. Cuvântul Domnului a fost și este singura lor unitate de măsură.

Cine vorbește despre credința biblică, acela îl folosește cu plăcere pe Avraam ca exemplu, căci despre el se spune: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire”. Noi nu putem crede orice, ci trebuie să-L credem pe Dumnezeu. Cine crede doar ceea ce se potrivește în propriul său concept, acela încearcă să se facă singur neprihănit. Cine crede ceea ce a spus Dumnezeu, acela este neprihănit de El. Avraam a fost neprihănit pentru că el a crezut pe Dumnezeu. Numai atunci când noi dăruim cu adevărat credință făgăduințelor lui Dumnezeu, le vom trăi și vom fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Toți cei care au primit vreodată har de la Dumnezeu au crezut Cuvântul făgăduinței, Cuvântul pe care Dumnezeu L-a vorbit lor. În toate timpurile a fost vorba despre această credință vie în Dumnezeul cel viu.

Și astăzi este vorba ca fiecare în parte să-L trăiască pe Dumnezeu. Oamenii tânjesc și caută o trăire care să-i satisfacă în adâncul interiorului lor. Pe întreg pământul există bărbați și femei care sunt împinși de dorința de a găsi pace și liniște pentru sufletul lor. Fie ca ei să recunoască că odihna veșnică și pacea veșnică se pot găsi numai în Dumnezeul cel veșnic. Toate lucrurile vremelnice vor trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Un astfel de om este într-o legătură cu Dumnezeu, L-a trăit și crede făgăduințele Lui.

Creștinismul autentic nu este o organizație moartă, ci un organism viu, alcătuit din oameni care L-au trăit pe Hristos. Domnul a dat alor Săi făgăduința: „Lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea”. Domnul trăiește. El a înviat. Și astăzi, El se descoperă alor Săi.

Faptele Apostolilor spun ceea ce a făcut și a învățat Isus, cum i-a însărcinat prin Duhul Sfânt pe apostolii aleși de El, dovedindu-Se în mijlocul lor ca fiind Cel viu, vorbind cu ei despre Împărăția lui Dumnezeu. El le-a deschis mintea pentru Scripturi și pentru împlinirea lor în acel timp.

Și astăzi, El se dovedește în mijlocul alor Săi ca fiind Cel viu și înviat. El vorbește cu ei despre evenimentele și tainele din Împărăția lui Dumnezeu. Acesta este miezul propovăduirii noastre. Isus Hristos vorbește și lucrează astăzi ca și atunci. Nu este vorba doar de a ține o predică despre El. Noi stăm înaintea întrebărilor: se dovedește El ca Cel viu în viața noastră și în viața Bisericii Sale? Vorbește cu noi prin Duhul și Cuvântul Său? Se dovedește ca și atunci? Nu este suficient să spunem că acum Domnul este în mijlocul nostru. Dacă El este cu adevărat în mijlocul nostru, atunci avem lucrările Sale în mijlocul nostru.

După înviere, ucenicii L-au trăit pe Domnul într-un mod deosebit. Ei nu au avut doar o amintire despre El. Nu! Domnul Însuși Și-a împlinit făgăduința: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” și de asemenea, promisiunea: „Lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea”. El le-a promis înzestrarea cu puterea de sus, împlinind făgăduința Sa. Aceeași putere și aceeași viață care au fost în Isus Hristos s-au manifestat în și prin ai Săi. S-au întâmplat aceleași minuni și semne: păcătoșii au fost mântuiți, bolnavii au fost vindecați, cei legați au fost eliberați, iar cei deveniți credincioși au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Viața lui Dumnezeu, lucrările Lui, puterea Lui trebuie să se descopere în Biserica Lui. Viața și puterea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin fiecare mădular al Trupului lui Isus Hristos, atunci când Domnul Se descoperă ca Cel viu în viața fiecăruia în parte, astfel încât toți stau uniți împreună în credință, niciunul nemaiavând un „dar” și un „poate”, ci numai un „da” necondiționat, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica lui Isus Hristos a fost binecuvântată, învățată și folosită de Domnul în toate timpurile.

Și astăzi, noi suntem copleșiți de felul de lucrare al Dumnezeului nostru dacă ochii ne sunt deschiși. Noi suntem atât de mișcați și de copleșiți ca și aceia care au fost prezenți la răstignire și apoi s-au dus la mormânt în acea dimineață, auzind vocea îngerului: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese”. Cât de copleșitoare trebuie să fi fost aceasta! Ce cuvinte pline de pace! „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit”. Cine Îl caută pe Isus, acela Îl găsește. Cine bate la ușă, aceluia i se va deschide.

Ah, de ar putea trăi toți creștinii ceea ce face Dumnezeu astăzi! Nu avem voie să ne mulțumim cu trăirile altora, referindu-ne la ele. Nu! Noi personal trebuie să fim prezenți atunci când Domnul se descoperă alor Săi. Atunci, Scriptura S-a împlinit în multe feluri. Iar adevărații ucenici ai lui Isus au fost cuprinși de cele întâmplate, dând mărturie de ceea ce au văzut, auzit și de ceea ce au trăit cu Domnul.

Isus nu a rămas în mormânt. El a înviat. A biruit și a triumfat asupra iadului și a morții. Acest lucru trebuie să ne dezlănțuie, să ne copleșească și să devină o binecuvântare pentru noi. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu ne arată tot ceea ce s-a întâmplat pentru noi, altfel nu vom putea spune ca și Pavel: „am fost răstignit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El la o viață nouă”. Isus a zis: „Pentru că Eu trăiesc și voi veți trăi!”.

Fie ca Duhul lui Dumnezeu să cuprindă pe fiecare, astfel încât să ne spunem unii altora: „Isus trăiește și se descoperă alor Săi într-un mod supranatural, vorbind cu ei și în acest timp despre tainele Împărăției lui Dumnezeu!”.  

Dacă suntem pregătiți să mergem împreună cu El tot drumul, atunci vom vedea ceea ce am crezut.

Stimați ascultători, vi S-a descoperit Domnul Isus ca fiind Cel viu? L-ați trăit în același fel cum spune Sfânta Scriptură? A putut vorbi cu dumneavoastră despre tainele Cuvântului Său? Sunt ochii dumneavoastră deschiși pentru ceea ce face El în acest timp? Să nu uitați că El a plătit prețul scump pe crucea de la Golgota, pentru dumneavoastră! A suferit și a murit pentru dumneavoastră, pentru ca prin El să aveți viața veșnică.

Fie ca Domnul Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte, dăruindu-vă această încredere și credință vie!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Te rog din inimă să-i binecuvântezi pe toți. Descopere-Te și dovedește-Te acelora care cred în Tine, Dumnezeul Cel viu. Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Predica poate fi și ascultată dând click AICI.

Distribuie această postare.