Cina Domnului – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, din nou, în Numele scump al Domnului! 

Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris. Duhul Sfânt a deschis ochii și inimile multora, ca să vadă adevărurile biblice în lumina Sfintei Scripturi.

Punându-ne încrederea pe deplin în Cuvântul lui Dumnezeu, este necesar să ne detașăm de toate datinile și tradițiile.

Astăzi dorim să vorbim despre Cina Domnului, din Scriptură. Isus Hristos, Domnul nostru a instaurat Cina înainte de răstignirea Lui. În Matei 26:26-28a, citim:Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beți toți din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou...”. Instaurarea Cinei Domnului a avut loc în timpul sărbătorii Paștelor. În Luca 22:7, citim: „Ziua praznicului Azimelor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceți-vă și și pregătiți-ne Paștele, ca să mâncăm”. Atunci când Domnul a ajuns în casă cu ucenicii, le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea”. Sosise ceasul în care Domnul Isus, ca Miel al lui Dumnezeu, trebuia să-Și dea viața pentru mulți.

Despre așezarea Paștelor putem citi în Exodul 12. Sângele mielului pascal a fost uns pe ambii stâlpi ai ușii și pe pragul de sus al casei. Toți care au dat credință Cuvântului lui Dumnezeu și au acționat conform indicațiilor date, au fost protejați de Nimicitorul, prin sângele mielului pascal. În versetele 13-14a este scris: „Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți, printr-o sărbătoare în cinstea Domnului…”. În același fel, Cina Domnului urma să fie sărbătorită ca aducere aminte a suferinței și a morții Mielului lui Dumnezeu. Numai cel care a primit iertarea păcatelor prin sângele Mielului, este protejat și este în siguranță. În Vechiul Testament, pe baza făgăduinței date de Dumnezeu lui Avraam, poporul Israel a fost acela care a fost condus afară din Egipt și a avut parte de tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Mielul pascal a fost jertfit pentru a arăta spre Mielul lui Dumnezeu și a fost sărbătorit spre pomenirea lui, de toți urmașii. În Noul Testament, Hristos, Mielul lui Dumnezeu, a răscumpărat Biserica și a condus-o afară. Toți care sunt născuți din nou la o nădejde vie, prin credința în Isus Hristos, pot lua parte la Cina Domnului. În Vechiul Testament, în timpul celor șapte zile, în casele lor nu a fost permis aluat vechi și nimic dospit. La sărbătoarea pascală s-a folosit doar o pâine nedospită, iar această pâine a fost luată de Domnul Isus, care a frânt-o, a mulțumit pentru ea și a dat-o ucenicilor Săi.

Pavel scrie corintenilor: „Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului” (1 Corinteni 5:6-8). Mai târziu, apostolul Pavel a scris despre Cina Domnului în felul următor: „Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; și anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veți bea din el” (1 Corinteni 11:23-26). Cine participă la Cina Domnului mărturisește că stă de partea lui Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu și lucrării de răscumpărare făcută pe Golgota.

Toți cei răscumpărați formează o unitate în Hristos, care se arată în pâine. Despre acest lucru citim în 1 Corinteni 10:17: „Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup; căci toți luăm o parte din aceeași pâine”.

Din păcate și în ceea ce privește Cina Domnului, multe lucruri au fost interpretate și folosite nebiblic. Dar și aici, Domnul a dăruit claritate nouă prin Cuvântul și prin Duhul Lui. La fel cum pâinea este îmbibată cu untdelemn, fără aluat vechi, așa noi, ca Biserică, ca mădulare, compunem o unitate, fiind străpunși de Duhul Sfânt. Așa cum pâinea este frântă la Cina Domnului și din unitate se creează o diversitate, așa este și cu Biserica, căci, în diversitatea Lui,  Duhul Sfânt se desfășoară prin fiecare mădular.

Toți credincioșii știu că paharul aparține de Cina Domnului. Toți care au luat pâinea, au luat și paharul, căci Isus Hristos Și-a jertfit atât trupul, cât și sângele. Prin Cina Domnului, această realitate istorică mântuitoare ne este adusă la viață de fiecare dată, din nou și din nou înaintea ochiilor noștri. Trebuie spus că nicăieri nu este scris că la sărbătorirea Cinei Domnului se capătă iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor o primim numai prin credința în Isus Hristos și prin sângele Său vărsat pe cruce. Cina Domnului este o aducere aminte a ceea ce El a făcut pentru noi. Pâinea reprezintă trupul lui Hristos care a fost dat pentru noi și paharul reprezintă sângele vărsat pe cruce.

Toți cei care au siguranța că păcatele lor au fost iertate, pot participa la Cină. Domnul Isus spune: „Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). În Ioan 6, Domnul spune: Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură.

Înainte de Cina Domnului, fiecare ar trebui să se cerceteze, căci este scris: „De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului”.

În Isus Hristos, Dumnezeu a încheiat cu noi un legământ nou, pe care l-a dedicat prin sângele Lui, confirmat prin moartea Sa și care astfel este în vigoare. Pavel scrie: Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos?”. Și la Cina Domnului este vorba de mai mult decât de un obicei creștinesc. Dumnezeu este prezent și dorește să se descopere fiecăruia în parte. Părtășia cu Hristos este descoperită în mijlocul mădularelor.

În Vechiul Testament, Împăratul Împăraților, Melhisedec a venit la Avraam cu pâine și vin, iar în Geneza 14:18 citim: Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin:el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt”. Deja aici găsim o referire la Cina Domnului. Avraam biruise vrăjmașii, iar Domnul l-a întâmpinat cu pâine și vin.

Isus Hristos a biruit toate puterile vrăjmașului prin moartea Lui pe crucea Golgotei. El a luat pâinea și vinul și ne-a lăsat Cina ca aducere aminte de biruința puternică care a avut loc la Golgota.

Stimați ascultători, dragi frați și surori, noi avem făgăduința că vom participa la marea Cină, în slavă. În Matei 26:29, Isus Hristos a zis: Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu”. Isus este adevărata Viță, noi suntem mlădițele. El este Capul, iar noi suntem mădularele. Așa cum mustul trece prin procesul de fermentație și devine vin, care, după aceea poate fi folosit pentru Cina Domnului, așa Hristos, a trecut printr-o suferință amară și Și-a vărsat sângele sfânt și scump, spre iertarea păcatelor noastre. Lui, Mielului lui Dumnezeu îi aducem laudă și închinare veșnică pentru aceasta!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumesc împreună cu mii de oameni care au auzit Cuvântul Tău, acum, căci Tu ni l-ai descoperit prin Duhul Tău cel sfânt. Te rog să-i binecuvântezi pe toți și să le dăruiești claritate despre Cina biblică. Dăruiește-le înțelegerea corectă, astfel încât să participe în mod corect la ea pentru a fi binecuvântați. Eu mă rog pentru toți, în Numele lui Isus. Amin.


Notă: puteți asculta predica audio dând click aici.

Distribuie această postare.