Pagină care conține informații despre fratele William Marrion Branham

Dumnezeu are un program

Dumnezeu are un program și acel program este scris în Cuvântul Său; iar Cuvântul Său spune că noi ar trebui să fim una, cu toții, nu dezbinați, nu despărțiți, nu […]

Mai mult