Când se descoperă dragostea – partea a V-a

Dragi ascultători, vă salut în Numele binecuvântat şi sfânt al Domnului Isus Hristos. Nădăjduiesc că v-aţi bucurat cu toţii ascultându-l pe fratele Branham. Oricine cunoaşte slujba lui, ştie că el nu a fost numai un evanghelist obişnuit. Viaţa lui, începând chiar de la naştere, a fost însoţită de supranatural. Slujba lui a fost legitimată de Dumnezeu de la început, într-un fel unic. Fratele Branham a avut o trimitere precisă (clară): a fost trimis cu un mesaj la Biserica dintre națiuni aşa cum a fost trimis Moise la copiii lui Israel. Acesta este din nou ceasul eliberării şi timpul chemării afară. Nimănui să nu i se pară ciudat faptul că Domnul i S-a arătat în acelaşi Stâlp de Foc, ca şi în cazul lui Moise.

Dragi fraţi şi surori, nu judecaţi lucrurile lui Dumnezeu din punctul vostru de vedere, sau al altcuiva. Ci gândiţi duhovniceşte și spuneţi ceea ce spune Scriptura despre lucrurile dumnezeieşti. În felul acesta nu puteţi greşi. Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască har să vă deschideţi inima, în timp ce ascultaţi. Mulţi oameni au fost vindecaţi într-un mod miraculos în timp ce ascultau o predică înregistrată. Ungerea Duhului Sfânt încă mai este cu aceia care au primit în inimă Cuvântul vestit și au crezut făgăduinţele lui Dumnezeu. Acum, fratele Branham:

Iubirea este una dintre cele mai puternice unelte din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Biblia spune că El este dragoste. Dacă tu devii unul dintre copiii Lui, devii o parte a dragostei aceleia. Tu eşti o parte din planul lui Dumnezeu. Devii un supus al Împărăţiei Sale. Şi atunci devii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Iar El a spus că-ţi va da viaţa veşnică.

Acum, dacă eu n-am fost informat greşit și dacă am înţeles bine… Eu nu am şcoală, doar gimnaziul. Dar învăţaţii mi-au spus – şi ei ar trebui să ştie – că în greacă acel cuvânt pentru „viaţă veşnică” este „ZOE” şi acesta înseamnă „viaţa lui Dumnezeu”. Atunci, dragostea lui Dumnezeu manifestată faţă de voi vă face o parte din El prin naşterea din nou. Atunci tu devii un copil care este „născut din” sau „provenit din” El. Şi acest lucru te aşează într-o relaţie atât de strânsă cu Dumnezeu, încât acum tu eşti un fiu sau o fiică a Lui.

Dumnezeu, Creatorul, a făcut toate lucrurile prin puterea Lui, prin Cuvântul Său vorbit. Tot ceea ce există este Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Întreaga lume a fost făcută aşa. Cât de mult greşim noi când încercăm să ignorăm Cuvântul lui Dumnezeu sau când încercăm să limităm prin imaginaţia noastră puterea lui Dumnezeu. Pentru că până şi pământul pe care staţi în seara aceasta nu este altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Dumnezeu a făcut lumea prin Cuvântul Său vorbit. Oh, Doamne! […]

[…] De ce aţi venit aici în seara aceasta ca să se facă rugăciune pentru voi? Întrebarea mea este: „Cum stă sufletul vostru cu Dumnezeu?” Haideţi să ne aplecăm capetele o clipă. […]
[…] Linişte o clipă. Voi face ceva, sau voi încerca să fac ceva, cu voia lui Dumnezeu. ÎL voi ruga… I-am spus lui Billy să nu împartă niciun cartonaş de rugăciune. Avem deja cartonaşe pentru rugăciune împărţite, nu mai dăm şi altele în seara aceasta. Dar de obicei o facem. Însă îi voi ruga pe cei care au cartonaşe de rugăciune să stea liniştiţi o clipă.

Acum, o să-L rog pe Tatăl nostru ceresc ca, dacă noi am găsit har înaintea Lui, să treacă printre cei din adunare şi să vindece bolnavii fără ca aceştia să vină aici în faţă. Eu cred că El o va face. Eu Îl rog pe baza Cuvântului Său, pentru aceşti oameni care vin la Hristos. Eu am făcut tot ce am putut, tot ce am ştiut. Imediat după adunare o să vă rog să veniţi la altar şi să vă rugaţi puţin. În fiecare seară am stat până târziu și o să vă rog să fiţi respectuoşi, să vă rugaţi şi să priviţi aici. Şi dacă Hristos, Acela despre care am vorbit eu, Răscumpărarea lui Dumnezeu, dacă El ar fi stat la amvonul acesta… Biblia spune că El este un Mare Preot care are milă de slăbiciunile noastre. Câţi ştiu că Biblia spune acest lucru? Aşa este.

Când era El pe pământ, o femeie L-a atins și El s-a întors şi a întrebat: „Cine M-a atins?” Şi s-a uitat peste ascultători până când a văzut-o pe femeie şi i-a spus despre starea ei şi că credinţa ei a mântuit-o. Corect? Biblia spune că El este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Acela era semnul lui Mesia, atunci când El a fost pe pământ, pentru că a făcut lucrurile acelea evreilor şi samaritenilor şi națiunilor şi tuturor. Câţi ştiu că acesta este adevărul? Aceasta era pecetea care atesta faptul că El este Mesia. Acum, dacă doriţi, fiţi o clipă atenţi la mine. Fiecare să creadă; fiecare să privească; fiecare să creadă; priviţi la Hristos şi spuneţi: „Doamne Isuse, eu sunt în necaz”.

Noi am ajuns într-un timp când oamenii sunt de compătimit. Unii spun: „Aceasta este calea”. „Noi avem adevărul. Noi avem…” Bieţii oameni nu ştiu încotro să meargă. Americanii şi canadienii sunt oamenii cei mai încurcaţi din lume. Misionarii n-ar trebui să meargă în Africa ci pe continentul nord american. Sunt sigur că dacă fratele Thoms este aici, va spune şi el că acesta este adevărul. Aşa este. Ce crezi despre asta, frate Thoms? Aşa este. Dacă este nevoie de misionari, atunci aici este nevoie de ei.

Acum, eu nu spun lucrul acesta ca să defăimez. Ci o spun cu respect. Însă este mai greu să te ocupi de un păgân învăţat decât de un păgân neînvăţat. Şi ce înseamnă cuvântul păgân? Necredincios! Aşa este. Nu te poţi ocupa de unul care se crede deştept. Unul care e conştient că nu ştie nimic Îl va cunoaşte repede pe Hristos, dacă-i vorbiţi despre EL. Aşa este. Oameni de felul acesta nu vor încerca să-şi explice lucrurile după propriile păreri. Un astfel de om crede pur şi simplu și cu aceasta s-a rezolvat problema. Zeci de mii vin la credinţă odată.

Acum, priviţi aici. Nu voi mai ocupa timpul. Simt că Duhul Sfânt este aici. Dumnezeu este tot timpul aici, dar eu cred că prezenţa Lui este acum aici. Dacă Duhul Sfânt va veni printre ascultători şi va face aceleaşi minuni pe care le-a făcut când Isus era pe pământ, câţi vor spune „Aceasta îmi va mări credinţa şi mă va face bucuros”? Cei din adunare, oriunde aţi fi… Fiţi respectuoşi şi staţi liniştiţi o clipă.

Eu doresc să privesc în partea asta şi să mă rog. Acum, eu nu am de unde să ştiu care este necazul vostru. Dacă ar veni cineva aici şi ar spune „Frate Branham, ce nu-i în regulă cu…” Dacă mama mea ar sta aici şi ar spune: „Billy, ce nu-i în regulă cu mine? Eu te-am îngrijit când erai mic. Te-am hrănit. Ce se va întâmpla cu mine?” Eu nu aş avea de unde să ştiu. Dumnezeu ar trebui să-mi facă de cunoscut. Eu nu am cum să controlez acest lucru. Harul lui Dumnezeu o face; acelaşi har al lui Dumnezeu.

Însă mulţi dintre voi sunt bolnavi. Dumnezeu doreşte să vă vindece. El a făcut-o deja; El doreşte numai ca voi s-o credeţi. Haideţi să privim în partea aceasta. Şi acum, voi cei de aici rugaţi-vă şi spuneţi „Dumnezeule, ai milă de mine”. Iar eu mă voi uita. „Cum o faci? Ce vezi, frate Branham?” Se întâmplă ceva. Nu trebuie să încerc s-o explic. Dar acest Duh, pe care-L vedeţi în fotografie…; aceasta este dovada ştiinţifică. Dacă aceasta ar fi ultima mea predică, să ţineţi minte că ceea ce spun eu este adevărul. Pentru că Biblia spune că este adevărul; slujba mea dovedeşte că este adevărul – Duhul Sfânt din slujba mea; şi lumea ştiinţifică ştie că este adevărul. Deci sunt trei martori. Fie ca Dumnezeu să ne dea trei martori în seara aceasta, cel puţin trei persoane. Dacă Dumnezeu o va face, mă voi bucura. Trei persoane…

Acum rugaţi-vă şi rămâneți în liniște. Oriunde aţi fi în sală, nu contează. În spate, sau oriunde aţi fi…

Duhul Sfânt să vă călăuzească să-L credeţi pe Dumnezeu pe cuvânt.

Să ne rugăm:
Tată ceresc, Te rog confimă-Ţi Cuvântul cu toate semnele care-l însoţesc. Doamne, noi vedem că Tu Ţi-ai dovedit slujitorul şi prorocul. Fie ca noi să înţelegem scopul unei slujbe atât de puternice. Fie ca oamenii să-şi dea seama că acest lucru nu a fost făcut de nici un om, ci prin Duhul Tău, conform Cuvântului Tău făgăduit. Fie ca toţi să recunoască faptul că aceasta este ultima chemare pe care ai făcut-o înainte ca judecăţile să lovească pământul. O, Dumnezeule, binecuvântează pe fiecare ascultător. Mă rog în Numele lui Isus Hristos.

Distribuie această postare.