Când se descoperă dragostea – final – slujba fratelui Branham în acțiune

Dragi fraţi şi surori în Hristos, astăzi vom asculta ultima parte a predicii pe care fratele Branham a ţinut-o în Edmonton cu ani în urmă. Veţi fi martori la darul cunoaşterii gândurilor, care era în acţiune în slujba lui atunci când se ruga pentru bolnavi. [Evrei 4:12 – n.tr.]. În slujba lui s-au împlinit cu adevărat cuvintele lui Isus, „despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”. El a trebuit să aştepte până când Domnul îi arăta în vedenie persoana sau împrejurările, necazurile oamenilor. După aceea putea să vorbească cu autoritate dumnezeiască şi nimic nu se putea împotrivi rugăciunii lui. Zeci de mii de oameni de pe tot pământul au fost vindecaţi şi sunt încă o mărturie vie a puterii de vindecare a lui Dumnezeu.

Scopul acestei slujbe puternice a fost să atragă atenţia copiilor lui Dumnezeu şi să-i facă atenţi la ultimul mesaj, dat epocii bisericii din Laodicea şi să cheme afară Mireasa ca s-o pregătească pentru apropiata venire a lui Hristos. Tot aşa cum Domnul i-a descoperit lui Avraam tainele inimii Sarei şi cum Domnul Isus Hristos i-a vorbit lui Natanael, femeii de la fântână şi altora cu diferite ocazii, descoperind împrejurări necunoscute, la fel a făcut Domnul aceleaşi lucruri ungând un vas cu acelaşi Duh Sfânt, în timpul nostru. Vă rog nu criticaţi, ci rugaţi-L pe Dumnezeu să vă descopere scopul şi importanţa acestei slujbe dată de Dumnezeu. Acum, fratele Branham:

Nădăjduiesc că aceia prezenți în adunare vor privi acum spre mine; priviţi acum. Vedeţi cercul acela de Lumină, Lumina aceea mică învârtindu-se acolo? Este Lumina care a fost fotografiată. Tocmai acum s-a arătat. Eu spun în prezenţa acesteia şi în faţa Bibliei şi în faţa Creatorului cerurilor şi al pământului, că eu cred că este aceeaşi Lumină, Stâlpul de foc care i-a călăuzit pe copiii lui Israel. Eu cred că acel Stâlp de Foc s-a făcut trup şi a locuit printre noi în chipul Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. Eu cred că Isus Hristos a spus pe pământ, conform cuvântului Său: „Eu am ieşit de la Dumnezeu, Mă întorc la Dumnezeu”. Şi cred că atunci când S-a întors, S-a întors în aceeaşi Lumină care i-a călăuzit pe copiii lui Israel. Eu cred că aceea este aceeaşi Lumină pe care a văzut-o Pavel pe drum şi care a fost atât de strălucitoare încât l-a trântit la pământ; cu toate că aceia care erau cu el n-au văzut Lumina.

Eu nu ştiu dacă cineva o vede sau nu. Nu pot să spun. Eu cred că este aceeaşi Lumină care a intrat în temniţă în noaptea aceea, la apostolul Petru. El a crezut că a visat, atunci când s-au deschis porţile temniţei şi el a fost scos afară. Eu cred cu adevărat că Dumnezeul Cel Atotputernic este Creatorul cerurilor şi al pământului şi Isus Hristos este Fiul Său şi EL este prezent acum. Şi El răspunde rugăciunii unei femei care stă aici. Ea este brunetă şi suferă de o boală nervoasă. Dacă veţi privi aici, fiţi atenţi… Doamna care priveşte peste capul acelui bărbat, chiar aici. Dvs. suferiţi de o boală de nervi, doamnă, doamna brunetă. Aşa este.

Lângă dvs. este un bărbat şi el suferă cu spatele. Aveţi cartonaş de rugăciune? Nu? Nici nu vă trebuie. Sunteţi soţ şi soţie. Aşa este. Dacă lucrurile acestea sunt adevărate, ridicaţi-vă mâinile. Eu nu vă cunosc. Nu v-am văzut niciodată. Nu-i aşa? Sunteţi vindecaţi amândoi. Isus Hristos vă vindecă. Amin.

Dumnezeule, mai dă-ne pe cineva. Chiar în spatele lor este un bărbat. El se uită la mine. Suferă cu fierea. Vă numiţi Clarence, nu-i aşa? Nu aţi venit de aici; sunteţi din Grande Prairie. Nu-i aşa? Boala dvs. de fiere a luat sfârşit, domnule. Puteţi merge acasă şi să fiţi sănătos. Amin.

Voi spuneţi: „Frate Branham, ai pomenit numele acelui bărbat”. N-a făcut-o şi Isus când a fost în trup de carne? Nu i-a spus El lui Petru că numele lui era Simon iar pe tatăl lui îl chema Iona? Şi că el se va numi Petru? Corect? El este Acelaşi. Amin.

Eu nu ştiu ce credeţi voi despre aceasta. Pentru mine, Duhul Sfânt este aici. Eu doar… Ce credeţi despre aceasta, domnule, care staţi aici? Credeţi? Aveţi o boală de piele, nu-i aşa? Dacă este aşa, ridicaţi-vă mâna. Îl credeţi pe Dumnezeu pentru vindecare? Vă voi spune altceva. Bărbatul care ţine copilaşul acela – şi copilul are o boală de piele. Nu-i aşa, domnule? Puneţi-vă mâna peste copil. O Isuse, Fiul lui Dumnezeu, vindecă-i pe amândoi. Mă rog în Numele lui Isus. Amin. Eu vă provoc credinţa.

Lumina este deasupra unei femei, aici. Ea are tensiune; ridicaţi-vă în picioare. O cheamă Fishbrook. Sunteţi din oraşul acesta. Locuiţi pe strada 125. Locuiţi la numărul 13104. Exact aşa este. Dacă este corect, ridicaţi-vă mâna. Bine, mergeţi acasă. Sunteţi vindecată, doamnă. Isus Hristos vă vindecă. Eu vă provoc credinţa, în Numele Domnului Isus, dacă doar veţi privi şi veţi trăi şi veţi crede. Fiţi respectuoşi.

Dar voi din partea aceasta? Uitaţi-vă aici. Aveţi credinţă şi credeţi. Dumnezeu nu caută la faţa omului. Cum este cu dvs., bărbatul cărunt care stă aici şi se roagă atât de fierbinte: „Doamne, îngăduie să fiu eu următorul”. Credeţi dvs. că Dumnezeu vă va vindeca de reumatismul acela? Dacă credeţi, ridicaţi-vă mâna. Bine, ridicaţi-vă în picioare. Ridicaţi mâinile şi lăsaţi-le jos. Bine, acum puteţi merge acasă. Credinţa dvs. v-a vindecat. Amin.

Doamna care stă în spate, la capătul rândului şi se uită la mine acum. Şi ea suferă de reumatism. Are probleme cu spatele. Doamnă, credeţi că Dumnezeu vă va vindeca? Dacă credeţi din toată inima, puteţi fi vindecată şi puteţi să mergeţi acasă şi să fiţi sănătoasă. Ce credeţi? Răspundeţi la aceasta, repede. Doamna şi-a ratat vindecarea, căci Lumina a venit aici. Da.

Doamna de aici din rândul din faţă, doamna Farr, suferiţi cu inima, nu-i aşa? Credeţi că Dumnezeu vă va vindeca?
Tată, acolo sunt probleme duhovniceşti. Aşa este. Nici dvs. nu sunteţi din acest oraş, ci din State. Veniţi dintr-un loc cu dealuri, cu munţi; este Pennsylvania. Oraşul se numeşte Warren, Pennsylvania. Ridicaţi-vă mâna dacă este corect. Amândoi sunteţi vindecaţi acum. Isus Hristos vă vindecă. Amin.

Dvs. credeţi în Domnul? Sigur că da. Credeţi că Prezenţa Lui este aici? Acum, doresc ca fiecare bărbat sau femeie care a decăzut, sau L-a primit pe Hristos mai demult, să vină aici înainte de a termina noi rugăciunea pentru bolnavi. Veniţi aici o clipă, în timp ce este aici această Ungere. Veniţi în faţă, cei care aţi ridicat mai înainte mâinile. Veniţi puţin aici în prezenţa lui Hristos, ca să mă rog pentru binecuvântarea voastră. Veniţi aici, repede, ca să putem încheia cu rândul de rugăciune…

Este un izvor cu sânge
Din venele lui Emanuel.
Când păcătoşii se scufundă sub şuvoi
Se curăţă de toate petele de vinovăţie.

Veniţi acum în faţă, în prezenţa lui Isus Hristos. Vreţi să veniţi? Bine. Cine conduce cântările? Dvs., domnule? […fratele Branham vorbeşte cu dirijorul.]
Nu vreţi să veniţi acum?

Acum nu mai aveţi nici o scuză. Dumnezeu vă va trage la răspundere pentru ceea ce aţi auzit. Cu toţii trebuie să recunoaştem că niciun om nu ar fi putut să facă asemenea lucruri dacă nu ar fi fost Dumnezeu cu el.

Să ne rugăm:
O, Dumnezeule, mă rog ca ungerea puternică a Duhului Sfânt să fie peste toţi ascultătorii. Mă rog în Numele Scump al Domnului Isus Hristos. Amin.

Distribuie această postare.