2023 01-02 – Predicile de la Zürich și Krefeld – Ewald Frank

Transcrierea predicilor din lunile ianuarie și februarie 2023, ținute de fratele Frank la Zürich și Krefeld

Extras din predici: 

Lăsați-mă să le spun următoarele lucruri, în special tuturor prietenilor care nu sunt familiarizați cu slujba și cu însărcinarea directă pe care a primit-o fratele Branham. Noi nu suntem aici să-l scoatem în evidență pe Pavel sau pe Petru sau pe Branham sau pe altcineva, ci noi suntem aici ca să nu trecem pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru și pe lângă ceea ce face El în prezent. Iar cine nu poate să vestească ceea ce face Dumnezeu acum, trăiește în trecut.

Citim din Faptele apostolilor 2:33: „După ce a fost înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit Duhul Sfânt cel făgăduit de la Tatăl, acum L-a turnat aici, după cum voi înșivă vedeţi şi auziţi”. La aceasta spunem din nou „Amin!” Iar în unele email-uri îmi este pusă întrebarea: „Putem trăi acum botezul Duhului? Sau trebuie să așteptăm până când va cădea ploaia timpurie și ploaia târzie, până când DOMNUL va face desăvârșirea?”

Frați și surori, pe cât de sigur este scris: „căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema DOMNUL Dumnezeul nostru”, noi toți putem avea acum toate trăirile mântuitoare cu Dumnezeu: convertirea noastră, nașterea noastră din nou, înnoirea, botezul Duhului. Fiecare experiență biblică de mântuire este aici, pentru noi. Iar pentru atunci, când Dumnezeu va face încheierea, suntem deja recunoscători, de astăzi.

Accesați transcrierea predicilor aici:

Distribuie această postare.