2022 12 – 2023 01 – Predicile de la Zürich și Krefeld – Ewald Frank

Transcrierea predicilor din lunile decembrie 2022 – ianuarie 2023, ținute de fratele Frank la Zürich și Krefeld
Cuvintele de introducere au fost după cum urmează:

La predica din Duminica Zürichului, 25 decembrie 2022, ora 10, cuvântul de introducere este din: 

Ps. 50:5: „Strângeţi-Mi pe cei evlavioşi ai Mei care au încheiat legământul cu Mine prin jertfă!”

Rom. 16:24-27: „Harul DOMNULUI nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. Iar a Aceluia care are puterea să vă facă tari în credinţă – potrivit cu propovăduirea mea a mântuirii şi cu predicarea lui Isus Hristos, conform cu descoperirea tainei care a rămas ascunsă timp de veacuri, dar a fost făcută de cunoscut acum şi propovăduită și prin scrierile profetice tuturor Neamurile, prin porunca Dumnezeului Celui veşnic, pentru a lucra ascultarea credinţei – a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin”. 

Extras din predică: 

Citesc acum vers. 8: „S-a smerit pe Sine şi a devenit ascultător până la moarte, da, până la moarte pe cruce”. Aceste două versete formează o unitate. El s-a smerit pe Sine, a devenit ascultător, ascultător până la moarte – da, până la moarte pe cruce. Frați și surori, de aceea a putut Pavel să scrie: „Eu am fost răstignit cu Hristos; acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. Doar cine a fost răstignit cu Hristos, cine a încheiat viața proprie și a putut primi viața lui Dumnezeu prin nașterea din nou și prin înnoire, doar acela poate să-I fie plăcut lui Dumnezeu.

La predica din Krefeld, de duminică, 1 ianuarie 2023, ora 10, a fost citită o nouă scrisoare circulară. 

Extras: 

Despre Enoh este deja scris: „Prin credință a fost răpit Enoh (vezi: Iuda 14), ca să nu vadă  moartea și «n-a mai fost de găsit, pentru că Dumnezeu l-a răpit» (Gen. 5:24); căci înainte de răpirea lui a primit mărturia că Îi era plăcut lui Dumnezeu” (Evr. 11:5).

Fie ca DOMNUL să ne dăruiască tuturor lucrul acesta! Există cele două pasaje biblice deosebite și anume: Mat. 3:17: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Mi-am găsit plăcerea!”; și Mat. 17:5: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Mi-am găsit plăcerea Mea: de El să ascultați!” Și peste toți cei care ascultă acum de El se va odihni plăcerea lui Dumnezeu. În Numele sfânt al lui Isus!

Accesați transcrierea predicilor aici:

Distribuie această postare.