2022 11-12 Predici Ewald Frank – Zürich-Krefeld

Transcrierea predicilor din lunile noiembrie – decembrie 2022, ținute de fratele Frank la Zürich și Krefeld
 Cuvintele de introducere au fost după cum urmează:

La predica din Duminica Zürichului, 27 noiembrie 2022, ora 10, cuvântul de introducere este din: 

Psalmul 145: „Vreau să Te înalţ, Dumnezeul meu, Tu Împărate, să preamăresc Numele Tău totdeauna și veșnic! În fiecare zi vreau să Te preamăresc și să laud Numele Tău totdeauna și veșnic! Mare este DOMNUL și foarte vrednic de laudă, și măreția Lui este de nepătruns. Un neam va lăuda altuia lucrările Tale și va face cunoscute faptele Tale mărețe. Despre splendoarea minunată a măreției Tale vreau eu să vorbesc, și despre faptele Tale minunate vreau eu să cânt. Despre puterea stăpânirii Tale înfricoșătoare se va vorbi, și despre faptele Tale mărețe — despre ele, vreau eu să povestesc! Faima bunătății Tale celei bogate va fi vestită și dreptatea Ta va fi lăudată cu strigăte de bucurie. Îndurător și milostiv este DOMNUL, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

DOMNUL este bun faţă de toţi, şi îndurarea Lui cuprinde toate lucrările Sale. Toate lucrările Tale te vor lăuda, DOAMNE, și cei evlavioși ai Tăi te vor preamări; vor lăuda slava Împărăţiei Tale şi vor vorbi despre puterea Ta, ca să facă de cunoscut copiilor oamenilor faptele  Sale mărețe și minunata splendoare a împărăției Sale. Împărăția Ta este o împărăție pentru toate veșniciile și stăpânirea Ta dăinuie din neam în neam. Credincios este DOMNUL în cuvintele Sale și sfânt în toate lucrările Sale. DOMNUL îi sprijină pe toţi cei ce cad şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi. Ochii tuturor Te așteaptă, și Tu le dai hrana la vremea potrivită; Îţi deschizi mâna şi saturi cu plăcere tot ce are viaţă. Drept este DOMNUL în toate căile Lui și iubitor în toate faptele Sale. DOMNUL este aproape de toți cei ce-L cheamă, de toți cei ce-L cheamă cu credincioșie; El împlinește dorința celor ce se tem de El, le aude strigătele și îi ajută. DOMNUL îi păzește pe toți cei ce‐L iubesc, dar îi nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda DOMNULUI, şi orice făptură să slăvească Numele Lui cel sfânt totdeauna și veșnic!

Extras din predică: 

Cu privire la noi, Adunarea nou testamentară, Dumnezeu nu ne conduce astăzi în timpul Reformei, sau în timpul trezirilor care au avut loc după Reformă. Dumnezeu ne conduce astăzi înapoi la pământul sfânt al învățăturilor care au ieșit din Ierusalim, căci astfel este scris: „din Sion va ieși Învățătura și din Ierusalim Cuvântul DOMNULUI”.

Ca Adunare a Dumnezeului celui viu, noi trebuie să ne întoarcem într-un mod absolut, la acel Cuvânt care a fost vestit în Ierusalim, când și unde a fost instaurată Adunarea. Și pentru aceasta, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să ne aducă înapoi la toate învățăturile apostolilorși profeților, ca poporul lui Dumnezeu să fie adus acasă, scos afară din toată confuzia și din toată eroarea, înapoi în țara făgăduită, în Cuvântul făgăduinței. Noi suntem copii ai făgăduinței și credem că Dumnezeu o va face așa cum a spus-o și fratele Branham de mai multe ori: acum Domnul cheamă Mireasa afară din Adunare. Toate cele șapte mesaje din epoci au fost adresate întotdeauna Adunării, dar făgăduința este dată întotdeauna biruitorilor. Și acum Domnul cheamă afară din Adunare Mireasa care va fi înfățișată înaintea Domnului ca biruitoare.

La predica din Krefeld, de duminică, 4 decembrie 2022, ora 10, cuvântul de introducere este din:

Efeseni 3:20-21: „Lui care, după puterea care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult, peste tot ce putem noi să cerem sau să gândim, I se cuvine slava în Adunare și în Hristos Isus, din neam în neam, în veacul vecilor. Amin”.

Extras din predică: 

Mulțumim Domnului care nu numai că a dat chemarea, ci a spus direct ceea ce aparține de chemare și anume, înzestrarea cu puterea Duhului Sfânt, cu puterea de Sus, pentru ca propovăduirea să nu se facă cu mintea, ci sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt. Şi acesta este lucrul cel mai important și pentru timpul acesta.

Accesați transcrierea predicilor aici:

Distribuie această postare.