2022 09-10 Predici Ewald Frank – Zürich-Krefeld

Transcrierea predicilor din lunile septembrie – noiembrie 2022, ținute de fratele Frank la Zürich și Krefeld
 Cuvintele de introducere au fost după cum urmează:

La predica din Duminica Zürichului, 25 septembrie 2022, ora 10, cuvântul de introducere este din: 

1 Petru 5:8-15: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe  cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin”.

Efes. 6:10-18+24: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, -prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii. … Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin”.

Extras din predică: 

Nu doresc să continui să vorbesc despre toate aceste învățături nebiblice, dar este foarte dureros că oameni mari ai lui Dumnezeu nu au înțeles corect Sfintele Scripturi și au continuat să boteze în formula trinitară, care n-a fost folosită niciodată. Apostolii au știut că
Dumnezeul veșnic s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tată în cer, în singurul Său Fiu zămislit aici, pe acest pământ și în Adunare prin Duhul Sfânt. Ei au știut, de asemenea, că Domnul nostru a spus în Matei 28: „și botezați-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt” și de aceea, toți, fie Petru, fie Filip sau Pavel au botezat în Numele Domnului Isus Hristos. 

Aceste învățături biblice trebuie să fie accentuate din nou și trebuie să spunem că toți aceia care au fost botezați în formula trinitară, au fost botezați greșit și ei trebuie să-I dea dreptate lui Dumnezeu, să se lase corectați, să se întoarcă la învățătura apostolilor și să fie botezați biblic printr-o singură scufundare în apă „în Numele Domnului Isus Hristos”.

La predica din Krefeld, de duminică, 2 octombrie 2022, ora 10, cuvântul de introducere este din:

1 Petru 1:22-25: „Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie”.

Extras din predică: 

Privim în urmă și putem spune cu adevărat că numai cei ce găsesc har înaintea lui Dumnezeu și cred făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu, vor recunoaște ce se întâmplă, de fapt, din punct de vedere biblic. Se poate – și eu o spun cu durere – se poate scrie despre răpire… Da, există un nou articol, lung, despre răpire. Și există denominații care cred în răpire, în revenirea lui Isus Hristos, dar nu vor să aibă nimic de-a face cu făgăduința și cu ceea ce se întâmplă înainte. Așa a fost și la prima venire a lui Hristos.

Frați și surori, numai cei ce sunt din Dumnezeu, vor recunoaște ce a fost făgăduit cu adevărat și ce se întâmplă. Până în ziua de azi, evreii așteaptă să vină Ilie, înainte de venirea lui Mesia. La fiecare sărbătoare de Paști, au un scaun în plus, un pahar de vin în plus,
pentru când va veni Ilie… Ce s-a întâmplat în timpul Domnului nostru? Ioan Botezătorul venise în Duhul și în puterea lui Ilie. El a fost profetul făgăduit, iar Domnul nostru a repetat, apoi, făgăduința în Matei 17 și a spus foarte clar: „Într-adevăr, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile”.

Accesați transcrierea predicilor aici:

Distribuie această postare.