2021 05-06 Predici Ewald Frank – Krefeld

Transcrierea predicilor din lunile mai – iunie 2021, ținute de fratele Frank la Misiunea Liberă din Krefeld

Din cuprins:

 • Este cu totul extraordinar când Domnul ne poate deschide ochii și inimile și putem recunoaște timpul în care am ajuns.
 • Cel mai important lucru în acest timp este ca Domnul Dumnezeu să ne vorbească personal, să ne adreseze personal făgăduințele pentru acest timp pentru ca noi să le putem crede. Și doar atunci Îl credem pe Dumnezeu, când credem ceea ce a făgăduit El.
 • Adevărații copii ai lui Dumnezeu au crezut făgăduințele pe care le dăduse Dumnezeu și au avut parte de ele.
 • Cine aleargă acum după interpretări și nu vrea să asculte de glasul Domnului în original, acela nu este născut din nou și nu are în el natura de miel.
 • Nu doar Mesajul trebuia să premeargă. Biblia vorbește de ploaia timpurie și ploaia târzie, despre restituirea a tot ceea ce era în Adunare la început.
 • Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa fel încât Cuvântul Său, Cuvântul crucii, al răscumpărării, al iertării, să nu fie propovăduit prin putere și înțelepciune omenească, ci prin puterea învierii iubitului nostru Domn și Răscumpărător, și prin această propovăduire să poată fi manifestată puterea învierii. De aceea Adunarea trebuie să fie înzestrată cu putere de sus. Noi credem din toată inima că întreaga restituire va fi urmată de puterea de sus și că Domnul va împlini tot ceea ce a făgăduit.
 • Încă mai trăim în zilele în care Duhul lui Dumnezeu este lucrător.
 • Noi nu trebuie să așteptăm un proroc, nu trebuie să așteptăm ca fratele Frank să facă din nou călătorii în toate țările. Nu, nu! Toate acestea au rămas în urma noastră.
 • Nu după darurile lor, ci după roadele lor îi veți recunoaște. Unde Duhul lui Dumnezeu umple cu adevărat, acolo se manifestă roadele Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.
 • Acum avem ocazia ca toți, din toate popoarele și din toate limbile să asculte ceea ce are de spus Duhul Sfânt adunărilor de trei ori pe săptămână: miercuri, sâmbătă și duminică.
 • Aici este marea taină: numai cel zămislit din Dumnezeu și născut din nou este, de fapt, sămânță divină.
 • Ce contează pentru Dumnezeu: nu doar să auzim cuvintele făgăduinței, ci să le auzim și să rostim: „Eu sunt pregătit, eu primesc, eu accept, eu cred!”.

Accesați transcrierea predicilor aici:

Distribuie această postare.