2020 09-10 Predici Ewald Frank – Krefeld

Transcrierea predicilor din lunile septembrie – octombrie 2020, ținute de fratele Frank la Misiunea Liberă din Krefeld

TEME ABORDATE

Predica ținută duminică, 27 septembrie 2020, ora 14:

 • Semnele timpului;
 • Domnul veghează asupra chemării;
 • Fără amestec în vestire;
 • Perioada în care ne aflăm;
 • Lucrarea lui Dumnezeu din prezent;
 • Trăiri supranaturale;
 • Necesitatea restabilirii rânduielii divine;
 • Evenimentele din anul 1979;
 • Să fie vestit mesajul curat, nu afirmații;
 • Lucrarea finală a lui Dumnezeu.

Predica ținută sâmbătă, 3 octombrie 2020, ora 19:30:

 • Situația actuală – Coronavirus;
 • Evenimente referitoare la Israel;
 • Reconstruirea Templului;
 • Predestinarea;
 • Lucrarea lui Dumnezeu din prezent;
 • Trimiterea fratelui Frank;
 • Ploaia timpurie și târzie – lucrarea finală.

Predica ținută duminică, 4 octombrie 2020, ora 10:30:

 • Niciun amestec. Cheia înțelegerii descoperirii;
 • Recunoașterea împlinirii profețiilor;
 • Dan. 9:27, Apoc. 10 – înțelegerea contextului;
 • Absolutul Cuvântului scris;
 • Vremea Reformei;
 • Timpul nostru – slujba fratelui Branham; depozitarea hranei;
 • Necredința – păcatul originar – anul 1979;
 • Mahrama de pe inimă. Descoperirea lui Isus Hristos;
 • Rămășița;
 • Traduceri inexacte în unele biblii;
 • Locul preasfânt;
 • Apocalipsa 10:7;
 • Rezumat predica Krefeld 4 octombrie 2020.

Accesați transcrierea predicilor aici:

 
 
Distribuie această postare.