2018-12 – Mesaj de Crăciun pentru țările vorbitoare de limba Urdu – Ewald Frank

Suntem recunoscători pentru această ocazie de a-i saluta pe toți cei ce sunt în legătură cu Isaac TV. Este un privilegiu să împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu cu voi, mai ales în această perioadă din an. Dar noi nu sărbătorim Crăciunul. Aceasta a fost evenimentul cel mai important din istoria omenirii. În tot Vechiul Testament, începând de la Geneza și până la ultimul proroc, avem toate făgăduințele cu privire la Mântuitorul care avea să vină și să ne dea răscumpărare, iertare de păcate, viață veșnică.

Dacă citim în Geneza, ne este spus despre creație, dar dacă citim în Noul Testament, începând cu Evanghelia după Matei, ne este spus despre răscumpărare. Astfel, este foarte important și repet: sunt foarte bucuros că Isaac TV împărtășește adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, nu explicații ale Cuvântului lui Dumnezeu, ci făgăduințele care au devenit o realitate.

Crăciunul nu este o poveste. Crăciunul este o realitate. Prin harul lui Dumnezeu, putem citi în Vechiul Testament, unde găsim toate făgăduințele, mai ales în cartea prorocului Isaia, cap. 7, cap. 9, cap. 40 – făgăduințele despre Mesia care avea să vină. Și prin harul lui Dumnezeu, la împlinirea vremii, făgăduințele din Vechiul Testament, în planul de răscumpărare, au devenit o realitate. Ca la creație, când Dumnezeu a spus „Să fie lumină!”, a fost lumină. Iar când Dumnezeu a spus: „Să dea pământul…”, pur și simplu s-a întâmplat. Orice spune Dumnezeu, este Cuvântul Celui Atotputernic. Iar noi vă împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu.

Astfel, în Matei 1 și, mai ales, în Luca 1, ne este relatat cum s-au împlinit făgăduințele, cum s-a coborât din cer îngerul Gavril, vorbindu-i Mariei, dându-i făgăduința că ea va da naștere unui Fiu. Iar ea a spus: „Eu nu știu de bărbat. Cum să nasc eu un fiu?”. Răspunsul îngerului a fost: „Duhul Sfint Se va cobori peste tine…” Iar în clipa când Maria a crezut făgăduința că „fecioara va rămâne însărcinată”, Duhul Sfânt s-a coborât peste ea și nouă luni mai târziu ea a născut un Fiu. Aceasta este realitate! Fiul lui Dumnezeu a fost o realitate.

Dar trebuie să spunem următoarele: noi nu credem într-o Trinitate. Nu credem în „Dumnezeu Tatăl – Dumnezeu Fiul – Dumnezeu Duhul Sfânt”. Noi credem într-un singur Dumnezeu și acest Dumnezeu s-a descoperit ca Creator, ca Mântuitor, ca Vindecător. El s-a descoperit într-un chip vizibil numit „Fiul lui Dumnezeu”, dar era Dumnezeu descoperit în trup, nu o a doua persoană, ci același Dumnezeu care a umbrit-o pe Maria și a făcut un trup natural. Astfel, Domnul slavei a putut veni la noi într-un trup natural, ca să sufere pentru noi, ca să-și verse sângele pentru noi, ca să ne răscumpere, ca să ne reașeze ca fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Dați-mi voie să repet: în Vechiul Testament au fost date toate făgăduințele, iar în Noul Testament Dumnezeu a vegheat asupra Cuvântului Său și toate făgăduințele au fost împlinite. De peste 800 de ori găsim în Noul Testament referințe la împlinirea făgăduințelor din Vechiul Testament.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, noi vorbim despre planul de mântuire, vorbim despre Dumnezeu. Dacă ne întoarcem la început, la grădina Edenului, în Rai, ceva s-a întâmplat acolo. Șarpele a amăgit-o pe Eva. Dar acum mergem în Noul Testament, iar Dumnezeu a ales din nou, o femeie. Satana a ales-o pe Eva și ea n-a crezut ceea ce îi spusese Dumnezeu lui Adam. Dar Maria a crezut. Și s-a împlinit Scriptura, s-a născut Răscumpărătorul. Noi, care credem, am fost reașezați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Întorcându-ne din nou la Geneza, la început omul a avut viață veșnică. Dar din cauza necredinței și a minciunii Satanei, Cuvântul Domnului s-a împlinit: „în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit”. Și nimic nu este mai sigur în viață, ca moartea. Toți cei născuți în lumea aceasta, trebuie să plece într-o zi. Este un „trebuie”! Dar după aceea ni se spune, prin harul lui Dumnezeu, că Domnul nostru a venit ca să ne răscumpere, ca să moară pentru noi, apoi să biruiască moartea. Și a înviat a treia zi. Aceasta este realitate! Moartea lui Hristos a fost realitate! Învierea Sa a fost realitate! Răscumpărarea noastră este realitate.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, noi nu doar sărbătorim Crăciunul, nașterea Mântuitorului, ci vestim planul mântuirii, spunem tuturor oamenilor: „Nu puteți trăi veșnic, decât dacă aveți viața veșnică. Și este unul singur care e Veșnic: Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. Astfel a venit la noi viața veșnică. De aceea spune sfânta Scriptură: „Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică” – pentru că viața veșnică a fost descoperită pe pământ, în Mântuitorul, Isus Hristos. De aceea noi trebuie să-L primim pe Mântuitorul, ca să primim mântuire, ca să primim viața veșnică, ca să fim reașezați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Deci noi nu doar sărbătorim Crăciunul, ci spunem tuturor oamenilor că Dumnezeu are un plan de mântuire și acesta este împlinit, iar Domnul se va întoarce în foarte scurt timp și ne va lua în slavă.
Așadar suntem recunoscători pentru Crăciun, suntem recunoscători pentru răscumpărare, pentru viața veșnică, pentru harul lui Dumnezeu, pentru că-L putem crede pe Dumnezeu. Eu nu cred într-o religie creștină, nu cred într-o biserică creștină. Eu cred în Isus Hristos, Mântuitorul meu, Domnul meu, Regele regilor.

Dați-mi voie să spun din nou, iubiților, m-am bucurat nu numai în frumosul oraș Lahore – aveți peste 11 milioane de locuitori – ci eu m-am bucurat de fiecare dată când am fost cu voi; în special când am fost la Isaac TV. Dar pentru mine este un privilegiu să împărtășesc acest mesaj astăzi, în perioada Crăciunului.

Și după cum știți, Domnul mi-a dat o trimitere directă, să merg din oraș în oraș, să predic Cuvântul Său. Astfel, privesc în urmă la 55 de ani în care am fost în slujbă la nivel internațional – de asemenea, în Pakistan am predicat în mai multe orașe.

Prin harul lui Dumnezeu, dați-mi voie să închei spunând următoarele: acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, nu doar pentru a sărbători Crăciunul, pentru a face un brad de Crăciun sau pentru a trimite niște cadouri ici și colo, ci pentru a primi darul lui Dumnezeu, pentru a-L primi pe Isus Hristos ca Mântuitor al vostru personal, pentru a primi iertarea păcatelor voastre, pentru a fi așezați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, ca să vă puteți ruga cu adevărat „Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta”. Și prin Isus Hristos, voia lui Dumnezeu se face pe pământ.

Iar acum rugăciunea noastră ar trebui să fie: „Voia lui Dumnezeu să se facă în viața mea. Eu să am parte de planul de mântuire, ca să primesc iertarea păcatelor și viață veșnică, spre a trăi veșnic”.

Veți fi recunoscători Domnului pentru ziua aceasta, pentru mesajul acesta din Crăciunul anului 2018. Acesta să fie timpul, să fie ziua când Isaac TV să fie binecuvântat într-un mod deosebit și toți cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu, să fie mântuiți, să primească iertarea păcatelor, să primească viață veșnică. Iar dacă nu ne vom mai întâlni vreodată pe pământ, să ne întâlnim în slavă și voi îi veți fi recunoscători lui Dumnezeu pentru mesajul acesta. Este ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi toți, în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.