2018 12 – Mesaj de anul nou pentru vorbitorii limbii urdu (Isaac TV) – Ewald Frank

Iubiți prieteni din Pakistan și mai ales cei de la Isaac TV, sunt fratele Frank din Germania și vă salut într-un mod deosebit. Am fost de multe ori în țara voastră și, de asemenea, la Isaac TV și putem mărturisi că acest post de televiziune a fost o binecuvântare pentru mulți, mulți oameni.

Astăzi privim spre anul 2019… mulți oameni întreabă ce va urma – cum e cu schimbările climatice, cum e cu toate problemele dintre națiuni? Dacă privim în lumea aceasta și ascultăm știrile internaționale, pur și simplu nu mai înțelegem ce va urma. Dar prin harul lui Dumnezeu, avem mai multe făgăduințe în sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Chiar înainte ca Domnul nostru să plece la cer, în Matei 28, în ultimul verset El spune: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului („lumii” – trad. engl. – n.tr.)”. Mulți vorbesc despre sfârșitul lumii, despre timpul de pe urmă. Noi, de asemenea, vorbim despre împlinirea profețiilor biblice.

Apoi, dacă privim în Scripturi, Domnul nostru a spus că înainte ca El să se întoarcă spre a ne lua acasă în slavă, pe pământ va fi ca în zilele Sodomei și a Gomorei. Așadar, prin harul lui Dumnezeu, înțelegem timpul în care trăim, datorită tuturor predicțiilor făcute de Domnul. Dacă citiți Mat. 24, Mar. 13, Luca 21, sunteți informați despre ce se va întâmpla înainte ca Hristos să se întoarcă. Vor fi mulți proroci mincinoși, mulți hristoși mincinoși, se vor petrece multe lucruri – va fi o încurcătură totală.

Dar prin harul lui Dumnezeu, avem și făgăduința din Mal. 4, că înaintea venirii zilei celei mari a Domnului, [„Eu vi-l voi trimite pe prorocul Ilie”]. Conform celor scrise în cartea prorocului Ioel 2:28 și conform Noului Testament, va veni ziua Domnului și soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înaintea venirii acelei zile înfricoșătoare a Domnului. Va fi o zi de judecată. Acum este ziua mântuirii, este timpul harului. Dar timpul harului a avut un început și va avea și un sfârșit. A început cu prima venire a lui Hristos, acum două mii de ani și se va încheia cu a doua venire a lui Hristos, care ne așteptăm să aibă loc în timpul nostru. Nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul când se va întâmpla, dar Domnul nostru a spus, vorbind despre semnele timpului de sfârșit: „când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”.

Noi suntem generația aceea care vede toate profețiile biblice împlinite – chiar și întoarcerea celor 12 seminții ale Israelului în Țara Sfântă. În toate privințele, noi vedem multe profeții biblice împlinite. Și prin harul lui Dumnezeu, trebuie să dedicăm cea mai importantă parte pentru biserica Dumnezeului celui viu, iar la final, biserica aceea este numită Mireasa lui Hristos. În general, noi suntem copiii lui Dumnezeu, care cred fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, care credem în iertarea păcatelor noastre, care credem că Isus Hristos a murit pe cruce, că Și-a vărsat sângele – sângele legământului celui nou, Mat. 26:26-28. Și aici este taina: viața este în sânge – Lev. 17:11 spune că viața este în sânge. Când Hristos și-a vărsat sângele, El și-a dat viața și prin harul lui Dumnezeu, toți cei care primesc mântuirea, care-L primesc pe Mântuitorul, care au propria lor experiență de mântuire, primesc aceeași viață care era în Fiul lui Dumnezeu. Pentru că sângele a fost vărsat, viața a fost eliberată.

Așadar, noi credem că suntem răscumpărați prin sânge și repet: aceeași viață divină care era în sângele Fiului lui Dumnezeu, este aceeași viață veșnică pe care am primit-o noi. Iar când Domnul nostru a zis în Ioan 3: „Trebuie să vă nașteți din nou”, căci „ce este născut din carne, este carne” și „nu pot carnea și sângele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu”. Deci Domnul nostru a zis: „Trebuie să vă nașteți din nou”, nu „ați putea să…” sau „ar trebui să…”, ci „trebuie”. Este un „trebuie” divin.

Îmi aduc aminte de trăirea mea, de acum șaptezeci de ani: în 1948 am crezut în Isus Hristos ca Mântuitor al meu personal, am primit iertarea păcatelor mele, am primit viață veșnică, mi-am dedicat viața Domnului. Și, prin harul lui Dumnezeu, privesc în urmă la acești șaptezeci de ani în care L-am urmat pe Hristos și am crezut fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Mărturisesc înaintea Dumnezeului Atotputernic: nu am nicio îndoială față de Dumnezeu sau Cuvântul Său. Mă îndoiesc de toată lumea, pentru că Biblia spune că noi suntem mincinoși, dar ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său este veșnic adevărat. Iar adevărata credință este ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu.

Aș vrea să vă citesc din Evrei 11:1 – este o afirmație foarte prețioasă din Cuvântul lui Dumnezeu: „și credința este o încredere neclintită (o substanță – trad. engl. – n.tr.)” – nu o închipuire. Adevărata credință este o substanță. Și puteți citi mai departe acest verset: „credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se vad” – este o substanță și o asigurare divină, că orice a făgăduit Dumnezeu TREBUIE să se împlinească! Când Dumnezeu a spus: „să fie lumină”, a fost lumină. Orice spune Dumnezeu, așa trebuie să fie. Și așa va fi!

Deci, credința adevărată se ancorează în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred într-o religie; nu cred într-o biserică. Iar dacă privim în creștinătate, avem 394 de confesiuni creștine și fiecare dintre ele are propria învățătură, propria explicație, considerând că are dreptate. Dar toate au părăsit Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este timpul lui Dumnezeu, nu pentru a-i duce pe oameni în rătăcire!

Și dați-mi voie să spun: în ultimii 55 de ani am călătorit în lumea întreagă. Am parcurs 15 milioane de mile cu avionul. Lună de lună am călătorit în diferite țări, împărtășind Cuvântul lui Dumnezeu, datorită unei însărcinări divine pe care mi-a dat-o Domnul pe 2 aprilie 1962.

Dar ceea ce vreau să spun – și trebuie s-o spun – este faptul că există multe religii, multe biserici, multe-multe lucruri, dar este numai un singur Dumnezeu, o Biblie, o mântuire, o viață veșnică. Și, prin harul lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Adam, ce i-a spus lui Avraam, ce i-a spus lui Moise, ce a spus Dumnezeu fie în Vechiul, fie în Noul Testament, orice a spus Dumnezeu nu se poate schimba – trebuie să rămână așa cum a fost.

Sigur că oamenii explică, dau propriile interpretări, dar eu nu cred nici măcar o singură interpretare. Eu cred Cuvântul original al lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.

Astfel, făgăduința dinaintea revenirii Mântuitorului nostru, este foarte, foarte importantă. Cum am menționat, în Mal. 4 Domnul Însuși a spus: „Eu vi-l voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua cea mare a Domnului” – înainte ca soarele să se prefacă în întuneric, înainte ca luna să se prefacă în sânge. Și conform Apocalipsa 6:12, soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, iar stelele vor cădea din cer. Va fi o vreme de judecată a celor care nu-L cred pe Dumnezeu. Așadar, înaintea venirii zilei judecății, înainte ca timpul harului să se încheie, Domnul a făgăduit – Dumnezeu însuși a spus – „Eu, Cel Atotputernic, vi-l voi trimite pe prorocul Ilie. Ce-a făcut prorocul Ilie? Trebuie să citiți în Vechiul Testament: Ilie a chemat poporul laolaltă, pe muntele Carmel, a rezidit altarul Domnului, a pus jertfa pe altar, a turnat apă peste jertfă, apoi s-a rugat. Dar mai întâi a spus: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Cât timp veți mai urma pe preoții Astarteei, sau pe ai lui Baal? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, credeți-L pe El, ascultați de El, uitați toate celelalte religii, uitați toți ceilalți Dumnezei. Există un singur Dumnezeu, Creatorul cerurilor și al pământului!”

Deci, înaintea rugăciunii, el a lansat provocarea ca poporul să se întoarcă la Dumnezeu. Apoi s-a rugat: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac si Israel! Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău, și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta”. Atunci s-a deschis cerul și focul s-a coborât, a mistuit jertfa și altarul. Și sfânta Scriptură spune în 1 Împ. 18:37: „și să le întorci astfel inima spre bine”.

Astfel, a sosit timpul ca inimile noastre să se depărteze de toate direcțiile și să fie întoarse la Dumnezeu, la Cuvântul original al lui Dumnezeu, înapoi la planul de mântuire. Și o spun din nou astăzi, tuturor celor ce urmăresc postul Isaac TV: pocăiți-vă, dați-I Domnului viața voastră, părăsiți toate căile voastre personale! Nu puteți ajunge în cer pe căile voastre proprii. Trebuie să veniți pe calea lui Dumnezeu! Și numai Unul singur a putut spune: „Eu sunt Calea, Eu sunt Adevărul, Eu sunt Viața”. Deci, trebuie să ne întoarcem la Mântuitorul.

Acum, trecând la acel moment deosebit, Domnul nostru a confirmat în Noul Testament, făgăduința din Vechiul Testament. În Mat. 17, găsim trăirea minunată de pe muntele Schimbării la Față. Cei trei apostoli au fost acolo cu Domnul, s-au arătat Moise și Ilie, norul supranatural de slavă a coborât și din el s-a auzit glasul: „Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!” „De El să ascultați!” Nu ascultați de nimeni, El este Acela, „de El să ascultați!” El este Mântuitorul, „de El să ascultați!” Primiți-L, nu ascultați de nimeni, „de El să ascultați!” Aceasta este o poruncă dumnezeiască.

Apoi, când au coborât de pe munte, ucenicii L-au întrebat pe Domnul: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie sa vina Ilie?” Fusese o făgăduință în Vechiul Testament; acum ei întrebau: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” Ioan Botezătorul își încheiase slujba, Ilie din Vechiul Testament fusese de mult pe pământ, iar în Matei 17:11, Domnul nostru a dat răspunsul: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile”. Aleluiah! Acesta este Cuvântul Atotputernicului Dumnezeu. Mie nu-mi pasă ce spune omul, ce spune un episcop, un pastor – pe mine nu mă interesează! Nu mă interesează ce spune nimeni. Eu cred ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Eu nu vreau să-mi irosesc timpul, nu vreau să irosesc nici timpul vostru: eu am o însărcinare divină să predic Cuvântul lui Dumnezeu, acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos.

Așadar, vedem prorocia biblică împlinită. Eu îi cunosc pe toți marii evangheliști ai secolului XX. Nu vreau să amintesc nume, dar îi cunosc pe toți, pentru că începând cu anul 1948 am luat parte la conferințe internaționale. Dar a existat un om al lui Dumnezeu în timpul nostru, pe nume William Branham. Și Dumnezeu l-a folosit ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu, la temelia originală, așezată de apostoli și proroci. El a avut slujba așezării din nou, pentru că făgăduința este: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile”. Acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, în biserica nou testamentară trebuie așezate din nou toate lucrurile, în starea în care au fost chiar la început, acum două mii de ani: aceeași temelie, aceleași învățuri apostolice despre Dumnezeire, despre botezul în apă, despre a doua venire a lui Hristos, despre botezul Duhului Sfânt. Toate învățăturile biblice și toate trăirile biblice au fost așezate din nou prin puterea lui Dumnezeu. Nu doar o slujbă a așezării din nou, ci o așezare din nou în realitate.

Astfel, noi avem parte acum de împlinirea făgăduinței în timpul nostru. Noi am recunoscut timpul în care trăim, am recunoscut Cuvântul făgăduit pentru acest timp, am recunoscut făgăduința pe care a făcut-o Domnul nostru în Ioan 14: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi”. Aceasta este o făgăduință. Fiecare copil autentic al lui Dumnezeu, crede acea făgăduință, că Isus se va întoarce. Și dacă citiți în 1 Cor. 15, ni se spune cu exactitate ce se va întâmpla când se va întoarce Domnul nostru, când vor învia cei morți în Hristos, când noi, cei care suntem în viață vom fi schimbați. Nu vă faceți griji despre cum se va întâmpla. Învierea lui Isus Hristos, Mântuitorul, este garanția învierii tuturor celor răscumpărați. Schimbarea trupului Său este confirmarea absolută că trupurile nostre vor fi schimbate. Semănăm un trup care putrezește, dar va învia unul care nu putrezește. Exact așa cum a fost cu Domnul și Mântuitorul nostru: același trup în care a murit pe cruce, a fost pus în mormânt, dar a ieșit un trup înviat și Domnul nostru a putut să spună: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ”.

Așadar iubiți frați și surori în Hristos, iubiți telespectatori ai postului Isaac TV, Dumnezeu să folosească această televiziune pentru a ajunge la tot pământul cu ultimul mesaj înaintea revenirii lui Isus Hristos.

Deci, prin harul lui Dumnezeu, ne-am întors la Cuvânt. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Noi credem numai așa cum zice Scriptura: credem într-un singur Dumnezeu, nu în doi, nu în trei. Credem într-un singur Dumnezeu! Și Domnul nostru a spus ca atunci când ne rugăm, să ne rugăm „Tatăl nostru care ești în ceruri”. Nimănui nu i-a fost spus să se roage „Fiul nostru care ești în ceruri”. Nimănui nu i-a fost spus să se roage „Duhul nostru Sfânt care ești în ceruri”. Ci ne rugăm „Tatăl nostru care ești în ceruri”. Dar înțelegem că Tatăl s-a descoperit în Fiul, pentru a înfăptui răscumpărarea noastră, ca noi să fim reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu, să ne putem ruga „Tatăl nostru”, „Tatăl meu”.

Deci, prin harul lui Dumnezeu, același Duh Sfânt care s-a coborât peste Maria când ea a crezut Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu și a fost născut Mântuitorul, [vine peste noi] – în același fel noi credem Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine peste noi și viața lui Hristos se arată în noi și suntem născuți din nou prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Astfel, înțelegem că Dumnezeu Însuși S-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul Său Fiu zămislit pe pământ, în credincioși prin Duhul Sfânt: Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi – același Dumnezeu, trei descoperiri diferite, pentru a-și îndeplini propriul Său plan de răscumpărare.

De asemenea, cu privire la botez, de aceea a spus Domnul nostru la singular: „botezându-i în Numele” – Mat. 28:19. Nu în „Numele” la plural, ci în „Numele” la singular, în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru, în Fiul, prin Duhul Sfânt. Toți credincioșii din biserica primară, acum două mii de ani, au fost botezați în Numele Domnului Isus Hristos: Fapte 2:38, 8:15-16, 10:48, 19:5-6. Toți credincioșii, fie că au fost în Ierusalim, în Samaria – sau chiar ucenicii lui Ioan Botezătorul au fost rebotezați – în Numele Domnului Isus Hristos, în Fapte 19.

De aceea, înțelegem ce a trebuit să spună apostolul Pavel în Efeseni 4: „o singură credință, un singur Domn, un singur botez”. Întoarceți-vă la Cuvânt, la modelul biblic, la temelia biblică – pentru că ultima biserică trebuie să fie cum a fost prima, totul trebuie așezat din nou, iar acesta este timpul deosebit al lui Dumnezeu. Vă rog recunoașteți timpul, recunoașteți mesajul, întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu. Îi veți mulțumi lui Dumnezeu toată veșnicia că a fost predicat adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Așadar, credința este o substanță, o substanță divină. Prin harul lui Dumnezeu, vă doresc pentru anul ce urmează, 2019, binecuvântările cele mai bogate ale lui Dumnezeu. Să fie anul cel mai binecuvântat, să fie un an de veselie. În Vechiul Testament aveau anul de veselie. Fiecare al cincizecilea an era unul jubiliar și toți erau eliberați, toți se puteau întoarce la familiile lor – nu mai erau sclavi, totul era bine.

Iubiți frați și surori, anul 2019 să fie un an deosebit. Cum a zis Domnul nostru în Luca 4: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vă vestesc anul de îndurare al Domnului”. „Anul de îndurare al Domnului”! Deci, acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați în anul 2019 într-un mod foarte, foarte deosebit, credeți fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, dedicați-vă viața voastră Domnului, credeți fiecare făgăduință dată de Dumnezeu și așteptați a doua venire a lui Hristos. Și amintiți-vă Matei 25:10: „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa”. Vă pregătiți voi? Prin harul lui Dumnezeu, acesta este ultimul mesaj înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Credeți Cuvântul lui Dumnezeu, credeți făgăduințele lui Dumnezeu, slujiți Domnului, supuneți-vă Domnului și pregătiți-vă pentru a doua venire a lui Hristos. Domnul nostru a spus, vorbind despre semnele timpului de sfârșit, „când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că timpul este aproape, este chiar la uși”.

Deci timpul este aproape, iar noi trebuie să fim gata. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi. Dumnezeu să binecuvânteze Isaac TV, în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

VIDEO ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

Distribuie această postare.