2018 12 – mesaj adresat slujitorilor Cuvântului din lumea întreagă – Ewald Frank

Vă salut pe toți în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, în special pe cei de pe continentul african, care a fost pe inima fratelui Branham într-un mod deosebit.

Și mă adresez tuturor fraților slujitori și tuturor adunărilor, din toate țările de pe pământ. Acesta este un mesaj de Crăciun, un mesaj de Anul Nou – acesta este mesajul acestui ceas. Noi credem din toată inima că Dumnezeu și-a trimis prorocul Său în generația noastră, conform făgăduinței din Vechiul și din Noul Testament. În Mal. 4 avem făgăduința în Vechiul Testament, care spune că Dumnezeu îl va trimite pe prorocul Ilie înaintea venirii zilei celei mari a Domnului. În Noul Testament, Domnul nostru a confirmat făgăduința, în Mat. 17:11 și Marc. 9:12, iar noi suntem aceia care credem această făgăduință și care vedem făgăduința împlinită și luăm parte directă la ceea ce face Dumnezeu acum.

Conform cu ceea ce scria apostolul Pavel în 2 Tim. 4, el și-a adresat mesajul fraților slujitori și l-a îndemnat într-un mod solemn pe Timotei să spună ceea ce spune Scriptura – și pe toți ceilalți frați care-L slujesc pe Domnul: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus”. Este o poruncă divină, pentru că apostolul Pavel avea o chemare divină, o responsabilitate divină. De aceea a putut el să scrie în felul în care a făcut-o. „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții și pentru arătarea și Împărăția Sa”.

Și noi putem spune același lucru despre fratele Branham: el a primit o însărcinare divină. Iar în 1953, când a dedicat clădirea adunării, a citit 2 Tim. cap. 4. Iar în martie 1963, în ultima predică, înainte de a vorbi despre cele șapte peceți, clădirea adunării (Tabernacolul Branham) a fost dedicată Domnului. Interiorul fusese înnoit, scaunele fuseseră înnoite și fratele Branham a dedicat Domnului clădirea – în martie 1963. Și a citit același text biblic, 2 Tim. cap. 4.

Deci, este foarte important pentru mine și pentru voi: dacă noi predicăm mesajul, trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fratele Branham a zis: „Să nu primiți niciodată ceva, decât dacă este scris în Cuvântul lui Dumnezeu”.

Iubiți frați și surori, nu numai cei din Africa de est, sau sud, sau vest – nu, ci toate națiunile, din Asia, Africa, din lumea întreagă, cei care cred mesajul acestui ceas: vă rog nu credeți interpretări! Vă rog, nu despărțiți mesajul de Biblie. Biblia este mesajul și mesajul este Biblia! Dacă faceți din acestea două lucruri diferite, greșiți! Greșiți, pentru că numai în Biblie este descoperit tot planul lui Dumnezeu.

Și în special dacă este vorba despre deschiderea celor șapte peceți, fratele Branham a primit o însărcinare directă din partea Domnului, să meargă în Arizona. Îmi amintesc foarte bine aceasta, când în decembrie 1962 el a zis: „Frate Frank, trebuie să mă mut cu familia în Arizona”. Pentru că peste 4 luni, în martie 1963, Domnul a vorbit direct în mesajele despre cele șapte peceți. Dar în martie 1962, fratele Branham a spus pentru prima oară ceea ce i-a arătat Domnul: că se va arăta norul supranatural și vor fi șapte îngeri în norul acela și cum cei șapte îngeri vor fi în forma unei piramide, iar al șaptelea îi va vorbi: „Întoarce-te în Jeffersonville, pentru deschiderea celor șapte peceți!”

Și, prin harul lui Dumnezeu, s-au auzit șapte detunături puternice, care au cutremurat pământul, a avut loc o furtună cu tunete, care a rupt vârfurile copacilor, cutremurând întregul munte Sunset și pietrele s-au prăbușit de pe munte. Șapte detunături s-au auzit în mod natural, cutremurând tot pământul și copacii au fost frânți. Ochii mei au văzut copacii aceștia, pietrele.

Am fost cu fratele Branham în decembrie 1962, când el mi-a povestit aceste lucruri. Dar iată punctul principal: în martie 1962, Domnul îi arătase într-o vedenie ce se va întâmpla, apoi, pe 1 aprilie 1962, lui i-a fost spus să depoziteze hrana – să depoziteze hrana – cu referire la deschiderea celor șapte peceți. Iar la finalul peceții a șaptea – iată cartea despre cele șapte peceți:

– fratele Branham spune aici, pe 24 martie 1963: „Hrana a fost depozitată!” „Hrana a fost depozitată!” Această afirmație a fost făcută la finalul predicii despre a șaptea pecete. Dar pe 2 aprilie 1962, Domnul, cu un glas audibil, mi-a vorbit mie. Voi cunoașteți mărturia mea și aceasta este adevărată pentru totdeauna: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu”. Iar partea a doua: „Depozitează hrană!” „Depozitează hrană, căci vine o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să distribui hrana”.

Deci, prin harul lui Dumnezeu, de la început, din 1955, am fost în legătură cu slujba fratelui Branham. Fiecare predică pe care a ținut-o William Branham, mi-a fost trimisă. Iată benzile:

Fiecare predică pe care a ținut-o fratele Branham, mi-a fost trimisă. Iată aici toate predicile.

Eu am depozitat hrana pentru timpul nostru, în urma unei însărcinări divine. Nu a fost decizia mea, ci a fost în legătură cu planul de mântuire. Astfel, prin harul lui Dumnezeu, eu am o responsabilitate divină ca să vă împărtășesc adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Iar pe 19 februarie 1965, William Branham a spus că mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos; și aici el afirmă: „Va premerge a doua venire a lui Hristos, până la marginile pământului”. De optsprezece ori a vorbit fratele Branham despre aceasta, dar de două ori subliniază nu doar că mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos, ci că va premerge a doua venire PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI.

După ce fratele Branham a predicat despre cele șapte peceți, el n-a mai predicat niciodată în altă țară. El nu a dus mesajul nicăieri. Chiar și atunci când a făcut călătoria în Africa de Sud, în pașaportul său era făcută o mențiune, printr-o ștampilă: „Nu poate lua parte la adunări religioase”. Dar el a depozitat hrana.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu, chiar din momentul când prorocul a fost luat în slavă, mesajul a fost predicat până la marginile pământului. Și noi suntem iarăși în decembrie. Pe 18 decembrie 1965, fratele Branham a avut accidentul. Pe 24 decembrie 1965, el a fost luat în slavă. Dar începând din acel timp, mesajul a fost predicat până la marginile pământului.

Și, prin harul lui Dumnezeu, cum poate știți cu toții, am arătat în ultima mea scrisoare circulară, înaintea sfârșitului de an 2018, că am predicat în „Tabernacolul Branham” de două ori. De două ori… Am predicat în Jeffersonville când fratele Branham era încă în viață, pe 2 decembrie 1962.

Iubiți frați și surori, dar mai ales voi, frați slujitori, eu nu am niciun mesaj. William Branham a avut mesajul. Eu împărtășesc același mesaj, același Cuvânt făgăduit, același Cuvânt descoperit. Prin harul lui Dumnezeu noi am fost aduși înapoi la început, la temelia originală, pusă de apostoli și proroci. Nu poate fi pusă nicio altă temelie. Puteți zidi pe nisip, dar nu aveți temelie! Ce faceți voi cu toate învățăturile care nu se găsesc în Biblie? Voi luați afirmațiile fratelui Branham, nu spuneți ce a zis el înainte, nu spuneți ce a zis el după, ci doar scoateți din context și predicați despre cele șapte tunete. Arătați-mi unde a predicat fratele Branham o singură dată despre cele șapte tunete! Ce a spus el despre cele șapte tunete? A spus, pe 24 martie 1963, bătând de șapte ori în amvon, în timp ce vorbea despre a șaptea pecete: „Cele șapte tunete au fost atât de puternice!”, referindu-se la experiența de pe muntele Sunset, nu la interpretările voastre, ci la experiența aceea, când s-au auzit cele șapte „tunete”. Apoi el a spus: „În cele șapte tunete este credința de răpire” pentru că exact acolo, el a fost însărcinat să se întoarcă în Jeffersonville, pentru deschiderea celor șapte peceți.

Deci, acele șapte „tunete” și acea experiență extraordinară a fost în legătură cu deschiderea celor șapte peceți. Și aceea a fost ultima descoperire dată de Dumnezeu prorocului Său. Așadar, când el vorbește despre cele „șapte tunete” și despre Apoc. 10, voi trebuie să înțelegeți la ce se referă el.

Și, prin harul lui Dumnezeu, eu pot spune spre slava lui Dumnezeu: cunosc toate mesajele sale, dar prin harul lui Dumnezeu eu Îl cunosc pe Domnul. Și mă adresez în special vouă, frați slujitori: eu urma să depozitez această hrană – Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Iar noi predicăm și învățăm Cuvântul lui Dumnezeu și distribuim toată hrana duhovnicească.

Prin harul lui Dumnezeu, voi cunoașteți mărturia mea. Când eram în Edmonton – Canada, când soarele strălucea în cameră, eu am întins mâna să-mi iau Biblia, iar glasul Domnului Dumnezeu a spus: „Robul Meu, Eu te-am rânduit conform Mat. 24, versetele 45 la 47”. Aceasta este o însărcinare divină, fie că o credeți sau nu. Este o însărcinare divină. Și Domnul slavei a menționat versetele. Am această Biblie înaintea mea, El a menționat versetele: „45 la 47”.

Dacă citiți de la vers. 48, acolo este vorba despre altcineva, cineva care crede că și el este chemat la slujbă, dar el nu este un rob înțelept. El își are propriile tâlcuiri. Iar aceasta arată din nou spre Matei 13: mai întâi Domnul nostru a semănat sămânța și, imediat în urma lui, a venit vrăjmașul. Iar când a venit Moise, mai era cineva care se credea și el proroc, care a făcut și el un altar, a adus jertfele, dar nu avea nicio însărcinare divină. El imita.

Astfel, eu întreb azi: cine a primit o însărcinare divină? Cine a fost chemat de către Domnul însuși? Dar, iubiți și dragi frați în Domnul, așa cum sunt eu chemat ca să distribui hrana pe care a depozitat-o fratele Branham, VOI SUNTEȚI CHEMAȚI SĂ DISTRIBUIȚI ACEEAȘI HRANĂ. Eu nu fac decât să v-o distribui vouă, așa cum fratele Branham mi-a dat-o mie. Deci, eu v-o dau vouă: Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, făgăduit pentru acest timp. Deci, rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu, nu mergeți niciodată după vreo interpretare.

Nu avem timp să vorbim despre aceste lucruri, dar de la Dumnezeu nu vine nicio interpretare. 2 Pet. 1: nicio prorocie biblică, niciuna, nu admite vreo tâlcuire personală a cuiva. Este AȘA VORBEȘTE DOMNUL în Cuvântul Său sfânt. Respectați Cuvântul lui Dumnezeu!

Luați ceea ce este scris în 2 Tim. 4. Astăzi eu vă îndemn solemn pe voi, prin autoritatea Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, să nu spuneți nimic, decât dacă predicați Cuvântul lui Dumnezeu. Repet, prin chemarea divină, prin însărcinarea divină: eu am distribuit Cuvântul lui Dumnezeu de când William Branham a plecat în slavă, tuturor națiunilor pământului. Dar din 1979, când Domnul și-a ținut mâna asupra mea pentru că Satana a vrut să distrugă, de atunci au apărut toate interpretările. Acum avem toate despărțirile – unii urmează pe un frate, alții pe alt frate, diferite învățături, diferite direcții. Acesta este Satana! Există o singură direcție: aceea conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Și cum a spus apostolul Pavel: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp si ne la timp”. „Propovăduiește Cuvântul… căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite”.

Iubiți frați, recitiți aceste versete din nou. Și cereți lui Dumnezeu să fie cu voi, astfel încât să puteți fi justificați prin Cuvântul lui Dumnezeu, predicând și învățând doar adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Deci pentru sfârșitul anului 2018 și pentru anul nou: noi nu știm cât timp a mai rămas, dar știm – știm! – că revenirea lui Hristos, a doua venire a lui Hristos este chiar la uși. Pentru că Domnul nostru a zis: „Când vedeți toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci știți că este aproape, chiar la uși”. Deci, întoarceți-vă la Dumnezeu, la Cuvânt, uitați toate interpretările și dați slava lui Dumnezeu. Domnul însuși și-a trimis robul și prorocul cu o însărcinare directă. Și după deschiderea celor șapte peceți, cunoaștem toate tainele lui Dumnezeu – cum a repetat fratele Branham de 86 de ori, referindu-se la Apocalipsa 10, că toate „tainele” au fost descoperite. Dar Isus Hristos este „taina” – taina lui Dumnezeu. Astfel, prin harul lui Dumnezeu, noi cunoaștem, la singular, taina lui Dumnezeu: Dumnezeu s-a descoperit în trup. Dar noi cunoaștem și la plural, că fratele Branham s-a referit la toate „tainele”, de la Geneza, din grădina Edenului – ce s-a întâmplat acolo. Eu nu aș fi știut, voi nu ați știut – nu ați fi cunoscut toate tainele. Dar Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să descopere toate tainele, din Geneza la Apocalipsa.

Mulțumiri lui Dumnezeu. El a împlinit făgăduința: „vi-l trimit pe prorocul Ilie înaintea venirii zilei celei mari a Domnului”. Domnul Și-a ținut Cuvântul, și-a trimis prorocul, iar noi avem mesajul și am dus până la marginile pământului acest mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu. Acum Domnul poate reveni. Și El va reveni în timpul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze în această perioadă a anului și, de asemenea, în anul 2019. Toți frații slujitori să fie binecuvântați în Numele lui Isus Hristos și să fie în unitatea credinței. Toate despărțirile să se încheie și Mireasa lui Hristos să vină laolaltă pentru turnarea finală a Duhului Sfânt, pentru a încheia lucrarea de răscumpărare la revenirea lui Hristos.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

VIDEO TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

VIDEO ÎN ENGLEZĂ/FRANCEZĂ:

Distribuie această postare.