Sumar video Krefeld – martie 2017 – Ewald Frank

Vă salut pe toți în Numele prețios al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Privim în urmă la un sfârșit de săptămână minunat. Puțin peste 1000 de oameni s-au adunat din multe națiuni pentru a asculta împreună Cuvântul prețios al lui Dumnezeu.

Recunoaștem că acum trăim foarte aproape de a doua venire a lui Hristos. Și credem că Dumnezeu a trimis un mesager pentru a ne atrage atenția la făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu pentru noi în acest timp și, de asemenea, pentru Israel. Vedem prorociile biblice împlinite pretutindeni.

Aș dori să împărtășesc câteva cuvinte cu voi ca o apreciere a ceea ce a făcut Dumnezeu în cei 50 de ani care au trecut. M-am întors dintr-o călătorie mare din Filipine, din Hong Kong, din China, din Mongolia. Și am văzut cu propriii mei ochi pe Domnul chemând poporul Său din toate națiunile și semințiile. Așa cum spune Sfânta Scriptură, Domnul nostru vorbind: „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”.

Noi știm că Dumnezeu îi folosește pe oamenii Lui pentru scopuri diferite în vremuri diferite. De asemenea, recunoaștem că la începutul Noului Testament, Dumnezeu l-a folosit pe Ioan Botezătorul pentru a pregăti căile Domnului, pentru că el a fost un proroc făgăduit. În timpul nostru, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham, într-un mod cu totul deosebit și lui i-a fost spus că mesajul dăruit lui – Cuvântul lui Dumnezeu descoperit, va fi propovăduit tuturor națiunilor înainte de a doua venire a lui Hristos. Apoi, doresc să mă refer la apostolul Pavel, care de asemenea a avut o însărcinare deosebită de la Domnul. În 1 Corinteni 3:10 citim mărturia lui: „După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra”. Ce afirmație! „…ca un meșter-zidar înțelept…” – el a fost chemat de Domnul pentru acest scop. Preaiubiți frați și surori în Hristos, aici spune ca să luăm seama bine la modul cum clădim pe această temelie.

După aceea, în Efeseni capitolul 2, citim în versetul 20: „fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”. Aceasta face referire la vremurile apostolice, la zilele apostolice, la începutul Noului Testament. Dar apoi ce s-a întâmplat în decursul anilor care au urmat? Din anul 325 a fost pusă „temelie” după „temelie”. Unii au decis la Niceea ce să creadă, unii la Calcedon, unii la Efes. Dacă citiți istoria bisericii, fiecare biserică a pus propriile ei temelii. Dar acum a sosit timpul pentru restituirea deplină. Și nu ne întoarcem la vremurile în care au avut loc anumite concilii, fie că a fost la Niceea, sau la Calcedon, sau la Efes, sau altundeva. Noi ne întoarcem la început, la temelia originală pusă de apostoli și proroci.

În țara noastră, fiecare ziar, fie el religios sau nu, vorbește despre Reformă. Au trecut 500 de ani de la Reformă. Și au fost incluși bărbați ai lui Dumnezeu din națiunile Europei… Wycliffe a fost un britanic folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit. Jan Hus a fost un om deosebit, un ceh folosit într-un mod deosebit de către Domnul Dumnezeu chiar înainte de Reformă. Luther a fost un german, fiind folosit de Dumnezeu în zilele lui. Zwingli a fost un elvețian folosit într-un mod extraordinar în zilele lui. Calvin a fost un francez, folosit de Dumnezeu mai ales în Geneva, într-un mod deosebit. Erasmus a fost un bărbat olandez folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit. Au fost oameni ai lui Dumnezeu din perioada Reformei.

În același timp ei discutau dacă există predestinare, discutau diferite puncte… în loc ca să lase ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie propovăduit și împărtășit cu oamenii fiecare s-a ridicat cu diferite argumente (sau: discuții – n.tr.) despre diferite versete.

Dar în timpul nostru nu există niciun argument. Nu! Noi ne întoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, la învățăturile originale. Și ce se întâmplă, în general, în timpul nostru? Toți care au pus propria lor temelie, toți care cred „crezul apostolic” hotărât la Conciliul de la Niceea în 325… toți care și-au pus propria lor temelie pe acea declarație se întorc la biserica Romei. Toți! Și toate bisericile mari, naționale sau internaționale nu se întorc înapoi la apostolul Petru, sau Ioan, sau Iacov, sau Pavel. Ei se întorc la Atanasie, ei se întorc la Augustin, ei se întorc la așa-numiții „părinți ai bisericii”.

Dar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu care cred Biblia, noi ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl împărtășim din inimă. Noi nu suntem obligați să credem ceea ce oamenii au decis la 325 de ani după Hristos sau în alți ani. Nu! Noi ne întoarcem chiar la început. Și acesta este mesajul ceasului: să fim reașezați, să fim aduși înapoi din toate confuziile, de pe diferitele temelii care au fost puse, întorcându-ne la temelia originală pusă de către apostoli și proroci.

Preaiubiților, eu nu trebuie ca să spun prea multe. Dar este nevoie să împărtășesc aceasta cu voi. Nu vă puteți închipui niciodată cum mă simt eu, pentru că am intrat în legătură cu Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru această zi, cum mă simt pentru că l-am întâlnit pe omul lui Dumnezeu din timpul nostru! Eu nu l-am întâlnit niciodată pe Martin Luther, nu l-am întâlnit niciodată pe Zwingli, nu i-am întâlnit niciodată pe toți ceilalți. Dar l-am întâlnit pe omul lui Dumnezeu trimis cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu în ziua și timpul nostru – care a avut o însărcinare directă de la Domnul și i-a fost spus: „Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos!”

Nu vă puteți închipui niciodată cât de mult apreciez acele vremuri în care am fost împreună cu fratele Branham, mai ales în 1955, în 1958, în 1962 și să aud toate predicile sale… Trăiam în Germania, desigur, dar tot ce predica el în Statele Unite ale Americii îmi era trimis și mie. Și prin harul lui Dumnezeu, Domnul mi-a deschis înțelegerea ca să cunosc timpul în care trăim, ca să cunosc planul de mântuire, ca să știu că Dumnezeu l-a trimis pe robul și prorocul său ca să ne aducă înapoi la temelia originală. Și așa cum prorocul Ilie a rezidit altarul Domnului luând cele 12 pietre conform semințiilor lui Israel, la fel s-a întâmplat în timpul nostru. Acest om trimis de Dumnezeu ne-a adus înapoi la învățăturile celor 12 apostoli, înapoi la Hristos, înapoi la Cuvânt, departe de toate celelalte temelii, departe de toate celelalte învățături.

Acum noi înțelegem două lucruri, din timpul Reformei. Au avut loc două lucruri: unii au crezut și alții nu au crezut. Și în fiecare trezire care a urmat – sub Wesley, sub John Smith, sub William Booth și în toate trezirile care au urmat după Reformă, a existat întotdeauna o rămășiță care a mers mai departe cu Domnul, cu trezirea următoare, cu următoarea și cu următoarea trezire.

Noi trăim la sfârșitul timpului de har și avem parte de ultima trezire. Dar ce se întâmplă în fața ochilor noștri? Toți cei care nu au înaintat, acum se întorc la „biserica-mamă”. Dar cei care merg mai departe în această ultimă trezire se pregătesc pentru a doua venire a lui Hristos. Ei nu se întorc la Roma. Ei se întorc la Ierusalim, pentru că acela a fost locul ales de Dumnezeu. „Căci din Sion va ieși Legea, și din Ierusalim, cuvântul Domnului”.

Eu sunt recunoscător atotputernicului Dumnezeu pentru că trăiesc acum și am parte de ceea ce face Dumnezeu acum.

Și dacă spun aceasta în încheiere… Preaiubiților, harul lui Dumnezeu nu poate fi explicat. Privesc în urmă la peste 55 de ani în slujba internațională. Și prin harul lui Dumnezeu, am o evidență (de la compania aeriană cu care am zburat) de peste 10 milioane de mile în aer. În fiecare lună am vizitat diferite națiuni în toți acești ani și am predicat peste 10.000 de predici în 160 de țări. După aceea trebuie adaugate toate emisiunile de la televiziune pe care le avem chiar până azi, ajungând fiecare națiune de sub cer cu ultimul mesaj dinaintea revenirii lui Hristos. A devenit o realitate ceea ce i-a fost spus fratelui Branham: Mesajul dat ție va fi premergătorul celei de a doua veniri a lui Hristos”. Și prin harul atotputernicului Dumnezeu am putut împărtăși acest Cuvânt sfânt al lui Dumnezeu (fratele Frank ridică Biblia – n.tr.) tuturor națiunilor.

Acum sunt bătrân, am 83 de ani, dar în același timp, prin harul lui Dumnezeu voi continua atât timp cât Dumnezeu îmi dă putere să fac ceea ce El m-a însărcinat să fac pe 2 aprilie 1962: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș s-a terminat. Te voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești Cuvântul Meu”. Este la fel de adevărat ca și fiecare Cuvânt din această Carte (fratele Frank ridică Biblia-n.tr.). Astfel, prin harul lui Dumnezeu am făcut ceea ce mi-a spus Domnul să fac, împărtășind Cuvântul prețios, Cuvântul descoperit, Cuvântul viu cu poporul lui Dumnezeu.

Domnul să vă binecuvânteze! El să fie cu voi, să fiți pregătiți pentru revenirea lui Hristos! Dumnezeu să vă binecuvânteze! În Numele sfânt al lui Isus! Amin!

Distribuie această postare.