Sumar video Krefeld – iunie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem atât de recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru că a cercetat această generație și, de asemenea, privim în urma noastră la adunările pe care le-am avut în acest sfârșit de săptămână care a trecut.

Este minunat cum cheamă Dumnezeu oameni din toate națiunile și semințiile. Aici, în Centrul de Misiune, s-au adunat peste 1.200 de persoane, din peste 20 de națiuni, ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, apoi în 172 de țări, credincioșii au urmărit serviciile divine și au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem – eu cred – că ultimul mesaj ajunge la marginile pământului. Eu pot să spun întocmai ca aposolul Petru în 2 Petru 1:16: „În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am vazut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui”. Subiectul nostru este a doua venire a lui Hristos, pregătirea, separarea, pregătirea pentru ziua aceea slăvită care se apropie cu repeziciune. Apoi și versetul 19: „Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare”.

Preaiubiți frați și surori, inima mea este sfâșiată din cauza multor învățături care se propagă în numele mesajului. Și, mai ales, din cauza ultimei, din cartierul general de la Jeffersonville, din 30 aprilie, care subliniază revenirea prorocului. Vreau să-mi arătați un singur loc din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, unde să scrie că prorocul ar trebui să revină! Acest Cuvânt al lui Dumnezeu vorbește doar despre revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru! Eu nu voi primi niciodată o învățătură falsă! Nu voi primi niciodată o interpretare! Eu sunt chemat în mod direct, cu vocea audibilă a Domnului, ca să predic acest Cuvânt al lui Dumnezeu! Nu basme meșteșugit alcătuite.

Frați și surori, privesc în urmă la mulți ani care au trecut de la moartea fratelui Branham, în decembrie 1965. El n-a predicat mesajul în nicio țară, a participat numai la adunări cu caracter de evanghelizare. De fapt mesajul a ieșit la iveală de la deschiderea celor șapte peceți. Dar pentru noi, preaiubiți frați și surori, este atât de important să credem exact ce a fost spus din norul supranatural. Și o citesc din nou și vă spun chiar acum: dacă nu puteți crede textul original vorbit lui William Branham pe 11 iunie 1933, ești condamnat de Dumnezeu însuși ca să crezi fiecare interpretare și fiecare basm! Citesc ceea ce a ieșit din gura lui William Branham, când a repetat ce i-a fost spus:

„Oamenii au început să leșine, să cadă la pământ și s-a auzit un glas care a cutremurat împrejurimea și a spus: «Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul care îți este dat ție va fi un premergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos». Nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul urma să premeargă”.

Aceasta este „AȘA VORBEȘTE DOMNUL!” Apoi falsificarea. Are doar câteva cuvinte: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a Domnului, tot așa ești trimis tu ca să premergi cea de-a doua Sa venire”. Asta este o minciună! O minciună! Comparați cele două: cuvintele originale și falsificarea.

Frați și surori, a sosit timpul – lumina este separată de întuneric, binele este separat de rău! Este imposibil! Trebuie să credeți ce a spus Dumnezeu, altfel sunteți condamnați să credeți propria voastră tâlcuire și toate învățăturile greșite.

Pe mine chiar mă doare, pentru că prin harul lui Dumnezeu mi-a fost dat privilegiul să-l cunosc pe fratele Branham vreme de zece ani, să călătoresc cu el în aceeași mașină, chiar să dorm în patul lui, să mănânc cu el la masă și să cunosc slujba lui chiar înainte de deschiderea celor șapte peceți.

Și acum, preaiubiți frați și surori, accentul este pus pe faptul că el ar trebui să revină și că toți ar trebui să ia parte la ascultarea „vocii lui Dumnezeu” direct de pe benzi și apoi se face afirmația că dacă ceva nu se găsește încă pe bandă, atunci va fi descoperit atunci când mesagerul revine cu toți sfinții și va fi cu noi pe pământ. Iar asta este din nou o minciună îngrozitoare! Mesagerul nu va învia niciodată cu sfinții ca să fie aici pe pământ! Dacă citiți 1 Tes. 3, ce spune? Ce spune? Hristos va veni cu toți sfinții! William Branham n-a zis niciodată: „Eu voi învia din morți și va trebui să-mi continui și să-mi desăvârșesc slujba”. Sunt numai neînțelegeri și răstălmăciri! Și „William Branham…” în sus, „William Branham…” în jos și „mesajul…” în sus și „mesajul…” în jos sunt subiectele principale.

Preaiubiților, eu spun următoarele în frică de Dumnezeu: nu este nicio persoană care să trăiască acum pe pământ și să recunoască (așa ca mine – n.tr.) slujba unică și extraordinară dată de Dumnezeu lui William Branham! Nici apostolul Pavel, nici apostolul Petru, nimeni n-a avut vreodată o asemenea slujbă! Aceeași slujbă pe care a avut-o Domnul nostru s-a repetat în timpul vieții mele – eu sunt martor ocular al acelei slujbe.

Dar slujba aceasta trebuia să ne atragă atenția la mesajul Cuvântului lui Dumnezeu! De câte ori n-a zis fratele Branham: „Mesajul este: «Înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu»”? Iar dacă voi citiți cu mare atenție Mat. 17:11: „El va așeza din nou toate lucrurile”. Nu va aduce o nouă învățătură, o nouă religie, ci ne va reașeza pe temelia originală pusă de apostoli și proroci! Înapoi la adevăratul Cuvânt al Dumnezeului Atotputernic!

Apoi cineva îndrăznește să spună pe 30 Aprilie în Jeffersonville – vă citesc: „Când Saul a ajuns la vrăjitoarea din Endor, l-a chemat înapoi pe Samuel”, și zice: „Când el stătea acolo, ce era? Un proroc al lui Dumnezeu. Încă mai avea mantaua sa pe el. Nu și-o pierduse, deși murise și trecuse de partea Cealaltă”. Iar acum urmează afirmația: „El încă mai era prorocul lui Dumnezeu. Deci, când fratele Branham se va întoarce, el va fi tot mesagerul celei de-a șaptea epoci a bisericii”.

Preaiubiți frați și surori, chiar și să folosești această întâmplare cu Saul și vrăjitoarea din Endor și cu Samuel, ca să pretinzi că așa cum Samuel trăia și a fost chemat înapoi, fratele Branham trăiește și va fi chemat înapoi… Cine-l va chema înapoi?! Cine?! Dumnezeul meu din cer! Nu-i mai prostiți pe oameni! Nu mai mințiți! Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu! Întoarceți-vă la adevăr!

Noi vedem ce se întâmplă: a avut Samuel o slujbă, atunci când l-a chemat vrăjitoarea din Endor? El i-a spus un singur lucru lui Saul: „Mâine și tu și fii tăi veți fi aici”. Atât! Eu trebuie să rup asta! [Fratele Frank rupe hârtia cu învățătura falsă – n.ed.] Trebuie s-o rup! Nu suport așa ceva! Eu sunt născut din nou, sunt un copil al lui Dumnezeu! Adevărul este adevăr și Cuvântul lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu. Minciuna este o minciună. Nu există vreo făgăduință că prorocul se va întoarce ca să fie cu noi pentru 30 sau 40 de zile! Nu și din nou nu! Noi așteptăm revenirea lui Hristos!

Cum am citit cuvintele fratelui Branham din mărturia care spunea că mesajul va premerge… și mesajul a ajuns la marginile pământului și revneirea Domnului este iminentă. Va trebui să scriu despre aceste lucruri într-o scrisoare circulară. Mă rog ca biruința lui Dumnezeu să fie descoperită și Cuvântul lui Dumnezeu să fie crezut de toți copiii adevărați ai lui Dumnezeu. Toate învățăturile diferite au adus despărțire, despărțire, despărțire… Nicio slujbă autentică, nicio învățătură biblică autentică nu a adus vreo despărțire! Și pot să spun înaintea Dumnezeului Atotputernic: eu nu sunt responsabil de nici o despărțire (sau: dezbinare – n.tr.). Și am predicat în 160 de țări. Eu nu sunt răspunzător de a avea ucenici care să mă urmeze pe mine. Nu, prin harul lui Dumnezeu am putut vesti adevăratul mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu și să spun oamenilor: dacă o slujbă nu-i aduce pe oameni în legătură cu Dumnezeu, ceva este greșit cu slujba respectivă. Voi nu sunteți legați de fratele Frank, ci sunteți legați de Cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu și credeți Scriptura și fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

Deci, cum am citit la început, noi nu am urmat unor basme meșteșugit alcătuite. Uitați toate basmele! Dacă urmezi basme, ești fecioară neînțeleaptă și nu-l vei întâlni niciodată pe Mire. Dacă aștepți revenirea mesagerului, tu nu aștepți revenirea lui Hristos! Dar numai Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru a făgăduit: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și… Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi”.

Harul lui Dumnezeu să fie peste voi și Cuvântul lui Dumnezeu să vă atingă inimile și să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi. Amin!

Distribuie această postare.