Sumar video Krefeld – iulie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank, de la Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Harul deosebit al lui Dumnezeu să fie peste voi și iubitul Domn să-i binecuvânteze pe toți cei care ni se alătură pentru ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu! Privim în urmă spre un sfârșit de săptămână minunat, în care am avut adunări, așa cum am avut în trecut. Peste 1000 de oameni s-au adunat din toată Europa și de asemenea, de peste Ocean și am împărtășit Cuvântul prețios al lui Dumnezeu.

De asemenea, am privit în urmă la ceea ce s-a întâmplat în iunie 1933 – a avut loc ceva deosebit. Atunci când am avut întâlnirea noastră în Bruxelles, pe 11 iunie anul acesta, mi-a fost reamintit de 11 iunie 1933, când fratele Branham, din norul supranatural, a primit însărcinarea divină: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”.

Suntem atât de recunoscători Atotputernicului Dumnezeu că am recunoscut ziua noastră, timpul nostru, Cuvântul făgăduit pentru această zi! Prin harul lui Dumnezeu, așa cum știți, l-am cunoscut pe fratele Branham, am fost în adunările lui în Germania și Statele Unite ale Americii, în casa lui, am mers în mașina lui… Dar prin harul lui Dumnezeu, chiar de la primul serviciu divin, am știut ca acesta este un om trimis de Dumnezeu.

Și preaiubiților, deoarece împărtășesc mesajul ceasului cu întreg pământul și am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu ca să spun doar ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său… Și pentru informarea voastră, de asemenea, în acest sfârșit de săptămână care a trecut ne-am uitat în Matei 13, unde Domnul nostru a făcut mai multe afirmații importante. El a descoperit lucrurile care erau ascunse de la întemeierea lumii. Trebuie să citiți Matei 13 de la început până la sfârșit. Dar aici în Matei 13, versetul 11, citim: „Isus le-a răspuns: «Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat»”. El a vorbit direct ucenicilor Săi care au fost chemați la slujbă. Înainte ca ei să poată sluji altora, trebuie ca Domnul să le vorbească lor și trebuie ca mai întâi ei să înțeleagă, înainte de a-i învăța pe alții; înainte ca ei să împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu cu alții, trebuie ca mai întâi ei să înțeleagă ce a spus Domnul.

După aceea, în Matei 13:16, citim: „Dar ferice de ochii voștri că văd; și de urechile voastre că aud!” Cât de binecuvântați sunt ochii noștri deoarece vedem Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu! Mai întâi auzim, apoi credem și vedem Cuvântul făgăduit pentru această zi în împlinirea lui. Acest mesaj a ajuns la marginile pământului în ultimii 50 de ani și merge înaintea revenirii lui Hristos, Domnul nostru.

După aceea, în același capitol, în Matei 13:19 citim: „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăție și nu-l înțelege… Aici este punctul principal! Dacă auzim Cuvintele lui Dumnezeu și nu le înțelegem, atunci vine dușmanul și ia ceea ce am auzit! Preaiubiților, este de importanță capitală ca Domnul să ne deschidă înțelegerea și să ne dăruiască descoperire divină atunci când tainele Împărăției lui Dumnezeu ne sunt împărtășite. Aceasta îmi aduce aminte despre ceea ce a spus fratele Branham cu referire la Apocalipsa 10:7. El a folosit acel verset la plural de 86 de ori. Dar textul rămâne la singular – „taina lui Dumnezeu”! Însă Wiliam Branham, ca proroc, ca ultim mesager, a folosit acel verset la plural, deoarece prin slujba lui ne-au fost făcute cunoscut toate tainele, din Geneza până la Apocalipsa. Și prin harul lui Dumnezeu, pot să spun că nu există nici măcar o singură neînțelegere la fratele Frank. Niciuna! Am înțeles tot ceea ce a fost învățat și spus, prin harul lui Dumnezeu! Și sunt recunoscător pentru aceasta!

Continuăm cu versetul 25, din Matei 13. Aici citim: „Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghina între grâu și a plecat”. Ce a pus el între grâu, pe același ogor?! Propria lui interpretare! Și apoi a plecat! Vă rog, citiți Matei 13:25! „Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghina… ” Aici avem ceva foarte, foarte important! Și ne duce la Matei 25 unde ne este dat ultimul mesaj: „Iată Mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” Și apoi, în versetul 5, în Matei 25 citim: „În timp ce toate au adormit…”. Mai întâi auzim Cuvântul lui Dumnezeu, ieșim afară, așteptăm revenirea Mirelui… Dar după aceea, anii trec și trec… Și oamenii încep să adoarmă. Și în timp ce aceasta a avut loc, a venit dușmanul și a semănat discordia, a semănat sămânța lui.

Preaiubiților, aceasta este o tragedie. Aceasta s-a întâmplat cu toți cei care cred mesajul fratelui Branham. Toți au ieșit afară. Și fratele Branham a spus că estimarea lui a fost că între 10 și 12 milioane de oameni au crezut mesajul ceasului în zilele sale. Și preaiubiți frați, ei toți au adormit! Toți au adormit, deoarece timpul trecea, dar așteptarea revenirii sale încă nu se împlinea! Și în timp ce ei au adormit, a venit dușmanul și a semănat sămânța lui.

Preaiubiților, spun aceasta cu o inimă frântă. Numeroasele interpretări sunt sămânța dușmanului între cei care au ieșit afară ca să-L întâlnească pe Mire. Dar permiteți-mi să vă încredințez de aceasta: numai cele nechibzuite, numai cele nechibzuite vor crede că timpul de har s-a terminat! Numai cele nechibzuite vor crede că Domnul a părăsit tronul de har și a coborât să-Și pretindă proprietatea! Numai cele nechibzuite vor crede că nu mai există sânge pe tronul de har! Numai cele nechibzuite vor crede toate aceste interpretări omenești semănate de dușman!

Adevărații copii ai lui Dumnezeu vor crede Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, citim în Matei 25: „cele ce erau gata…”. – cele care au ținut Cuvântul lui Dumnezeu, cele care au rămas în Cuvântul lui Dumnezeu, cele care au respins orice interpretare, cele care respectă Cuvântul lui Dumnezeu și duc înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce a spus fratele Branham! Preaiubiți frați și surori, datorită responsabilității directe înaintea Dumnezeului Atotputernic, trebuie să rămân credincios chemării divine pentru a împărtăși numai Cuvântul lui Dumnezeu și să așez tot ceea ce a spus prorocul, în planul de mântuire, în Vechiul și Noul Testament, în tot ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu pot să spun: fratele Frank nu are nici o singură problemă – tot ceea ce a învățat și spus fratele Branham, pot să aduc înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu și să încadrez corect și să văd armonia dintre mesajul ceasului și Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru această zi.

Sunt recunoscător Domnului Dumnezeu Atotputernic pentru privilegiul pe care mi l-a dat, de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu!

Doar un singur verset, din Matei 13… Și acela va fi versetul 30. Matei 13:30: „Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș…”. Aveți fecioarele nechibzuite și cele înțelepte, împreună. Da! Toate vorbesc despre răpire! Toate vorbesc despre mesaj! Toate vorbesc despre proroc! Dar sunt total diferite, total diferite! Și astfel, sunt două semințe diferite – două semințe diferite: fecioarele înțelepte și cele nechibzuite. Adevărații aleși nu pot fi înșelați niciodată!

Și fie că vă place sau nu, dar spun aceasta în teama lui Dumnezeu. Atunci când Domnul mi-a arătat secerișul, ogorul cu grâu copt, acolo nu era nicio neghină. Spun aceasta înaintea lui Dumnezeu și cu Biblia înaintea mea! Am văzut ogorul cu grâu. Nu ai mai vazut niciodată în viața ta un asemenea ogor de grâu! Și toate spicele erau înclinate, toate erau arse de soare, toate erau răscoapte. Și atunci când Domnul a spus: „Robul Meu, strânge recolta!”, am spus: „Doamne, este prea târziu! Judecățile sunt pe cale să lovească pământul!” După aceea, Domnul a spus doar: „Acolo este o combină. Strînge recolta!”

Preaiubiților, în ultimul mesaj adevărat va fi doar grâul adevărat (original), adevărata Sămânță a lui Dumnezeu, Isus Hristos, Cel Dintâi – Ioan 12, El a fost Sămânța care a căzut în pamânt și a răsărit! Iar noi suntem sămânța lui Dumnezeu, care crede fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu și se pregătește pentru revenirea lui Hristos.

Încă un gând. Vă rog, înțelegeți! Nu va fi nicio confuzie în cer și nu va fi nicio confuzie în răpire! Nu! Și dacă mergeți din oraș în oraș, nimic altceva decât confuzie: 4 biserici diferite, 8 biserici diferite… Toate pretind a crede mesajul, toate pretind a-l crede pe proroc… Uitați-o pentru totdeauna! Sunt înșelați! Sunt înșelați! În zilele Bibliei, în fiecare oraș era o singură biserică. Și Dumnezeu pune diferiți slujitori și diferite slujbe în Trupul lui Hristos.

Preaiubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu, la Cuvânt și să se alinieze la acesta; și să ne găsim locul cu Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu și să ne pregătim pentru apropiata revenire a lui Hristos!

În final, Matei 25:10: „cele ce erau gata…”. Dumnezeul meu din cer… Să vă fie dăruit ca să auziți numai Cuvântul lui Dumnezeu și să credeți fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu și să fiți gata pentru revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru!

Toate semnele timpului arată direct spre iminenta revenire a Domnului și Mântuitorului nostru!
Binecuvântările Atotputernicului Dumnezeu să se odihnească peste voi toți, oriunde ați fi pe fața pământului, în toate țările, în toate națiunile, în toate limbile, oriunde ați fi! Binecuvântările Atotputernicului Dumnezeu fie peste voi! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.

Distribuie această postare.