Sumar video Krefeld – aprilie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Doresc să vă salut cu Psalmul 118, cu acel verset bine-cunoscut: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul…”  Ziua pe care a făcut-o Domnul!

Privim în urmă la sfârșitul de săptămână care tocmai a trecut pe 1 și 2 aprilie. Preaiubiților, îmi amintesc ziua de 2 aprilie 1962, de acum 55 de ani, când am auzit vocea atotpătrunzătoare, atotporuncitoare a Domnului, pentru prima dată în viața mea. Este adevărul! Un om al lui Dumnezeu trebuie să cunoască timpul, ziua chemării lui, locul unde s-a întâmplat, când a fost chemat la slujbă.

Și apoi m-am gândit la fratele Branham, la experiențele supranaturale pe care le-a avut. Și una dintre aceste experiențe a exprimat-o în predica lui „Înțelepciune contra credință” ținută în data de 1 aprilie 1962, când el nu a putut face călătoria sa în Elveția, dar i-a fost poruncit să se întoarcă la Jeffersonville pentru a depozita hrana. Și a văzut cum ducea butoaie de alimente în tabernacol.

Preaiubiți frați și surori, Dumnezeu a vorbit întotdeauna în pilde profeților Săi și chiar Domnul nostru a vorbit în pilde.

Dar pentru a sublinia ce este important pentru acest timp: Dumnezeu l-a trimis pe robul și profetul Său cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Și același Dumnezeu al cerului, care l-a chemat pe William Branham la slujbă, este Același care l-a chemat pe fratele Frank la slujbă. Iar pe 3 decembrie 1962, fratele Branham mi-a spus, prin descoperire divină în prezența lui Banks Wood și Fred Sothmann, că hrana pe care ar trebui să o depozitez este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp și este înregistrat în mesajele de pe benzi.

Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham pentru a descoperi tot planul lui Dumnezeu, pentru a ne reașeza înapoi la temelia de la început pusă de apostoli și de profeți. Și el a spus-o de mai multe ori: „Mesajul ceasului este: înapoi la Cuvânt! Înapoi la început! Înapoi la Dumnezeu!’’

Așadar, înțelegem că fratele Branham nu a fost trimis pentru a începe o nouă religie, ci pentru a reașeza, pentru a aduce înapoi la aceeași temelie, aceleași învățături, la doctrina apostolică. Și, prin urmare, trebuie să spunem și să accentuăm: prima și ultima predică, primul și ultimul botez, prima și ultima Cină a Domnului – totul trebuie să fie la fel – o reașezare completă și totală trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru.

Și, privind în urmă la cei 55 de ani, preaiubiților, sper să încercați să înțelegeți situația mea și responsabilitatea pe care o am față de Dumnezeu și față de poporul Său. Trebuie să spunem din nou și din nou: acesta este un timp deosebit, cel mai important timp înainte de revenirea lui Hristos. Iar decizia pe care o vom lua acum, o vom lua cu noi în eternitate. De aceea, este atât de important să luăm poziție numai pentru Cuvântul lui Dumnezeu! William Branham a luat Biblia sub brațul său și a zis: „Acesta este absolut meu!”

Prieteni, mai ales frați slujitori, acesta este momentul când trebuie să ducem toate afirmațiile înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu și în cele din urmă să găsim răspunsul în Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul ceasului.

Acum, câteva experiențe, preaiubiți frați și surori… 55 de ani este un spațiu de timp îndelungat. În 1962 aveam 29 de ani, iar acum am 83. Dar prin harul lui Dumnezeu am folosit toți acești ani, mai ales perioada de timp din 1966. Știm cu toții – fratele Branham a fost luat pentru a fi cu Domnul de ziua mea, 24 decembrie 1965. Am văzut profetul urcând pe norul supranatural. Am fost acolo la înmormântarea lui. Acești ochi l-au văzut în sicriu pe 10 aprilie 1966. Și înmormântarea a avut loc pe 11 aprilie. Dar preaiubiți prieteni, lucrul principal este acesta: după ce fratele Branham a fost luat în slavă, mesajul ceasului a fost dus până la marginile pământului. Mă uit înapoi la toți acești ani –am fost personal, până acum, în exact 160 de țări și am predicat în peste 650 de orașe de pe întreg pământul. Acum am înregistrarea a peste 10 milioane de mile în aer, călătorind în fiecare lună către diferite națiuni, datorită unei însărcinări divine pe care mi-a dat-o Domnul pe 2 aprilie 1962, iar profetul a confirmat-o pe 3 decembrie 1962.

Vă puteți închipui ce înseamnă să auzi cuvintele Domnului cu aceste urechi: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând! Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu!” Vă puteți închipui? Mulți dintre voi cunosc mărturia mea despre ceea ce a spus Domnul: „Va veni o foamete! Depozitați hrană!” Și apoi fratele Branham spune: „Hrana pe care trebuie să o depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp!”

De asemenea, el a relatat destul de des experiența din 11 iunie 1933: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos!” El a făcut chiar și această declarație: „Nu că eu aș premerge, ci mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos!”

Preaiubiților, trebuie să fim sinceri! Nu încercați să dați propriile voastre interpretări! Nu, trebuie să ne confruntăm cu realitatea! După deschiderea peceților, în martie 1963, fratele Branham nu a putut să vină în Germania sau Finlanda sau Elveția sau India, sau altundeva… Atunci când el a putut face călătoria în Africa de Sud, a existat o ștampilă în pașaportul său: „Nu este permis să ia parte la întâlniri religioase!”

Așadar, el niciodată nu a avut posibilitatea de a distribui mesajul. După 1963, el a predicat pretutindeni în Statele Unite predici cu caracter general. Dar, după înmormântare, când m-am întors în camera mea de hotel, preaiubiți frați și surori, de data aceasta nu o voce audibilă, ci a vorbit în inima mea: „Acum a sosit timpul tău, pentru a merge din oraș în oraș, din țară în țară, pentru a împărtăși hrana duhovnicească, pentru a împărtăși mesajul ceasului, care trebuie să premeargă a doua venire a lui Hristos!” Am făcut lucrurile conform însărcinării primite de la Domnul.

Și dacă aș împărtăși cu voi numeroasele trăiri pe care Domnul mi le-a dăruit Domnul prin harul Său… Nu L-am rugat niciodată să vorbească cu mine. Niciodată nu L-am rugat să mă trimită. Dar a fost decizia Sa, în repetate rânduri. În scrisoarea circulară aprilie/mai 2017 voi împărtăși o serie de trăiri. Permiteți-mi să vă relatez o trăire deosebită din 28 decembrie 1982.

Preaiubiților, eram în camera mea și prieteni, așa cum auziți vocea mea: „Robul Meu, strânge poporul Meu, vreau ca ei să audă cuvintele Mele!” Am tradus din germană în limba engleză… Doar o singură dată în zilele biblice, în Deuteronom capitolul 4, versetul 10, sunt găsite aceleași cuvinte. Puteți citi Deuteronom 4:10. Moise a fost acela care trebuia să strângă poporul lui Dumnezeu pentru a asculta cuvintele lui Dumnezeu, astfel încât ei să se teamă de Dumnezeu. În același fel, eu trebuie să strâng poporul lui Dumnezeu împreună pentru a asculta cuvintele lui Dumnezeului Atotputernic! Niciun singur cuvânt în afara Bibliei, ci fiecare cuvânt în interiorul Bibliei!

Și eu pot spune înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor: în cele peste 9000 de predici pe care le-am predicat în toți acești ani, nu am predicat nici o interpretare! Nici măcar o singură dată! Nici măcar o singură dată! Eu doar am deschis această Carte și am predicat din această Carte! (fratele Frank a ridicat Biblia deschisă – n.tr.) Glorie lui Dumnezeu!

Și pot să vă spun chiar acum, că toți frații care învață și propovăduiesc propriile lor interpretări amăgesc poporul lui Dumnezeu, pentru că ei se referă la William Branham și nu se referă la Cuvântul lui Dumnezeu! Ei induc în eroare oamenii, neîntorcându-se la Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac.

Așa cum trebuie să înțelegeți, fratele Branham a fost un om trimis de Dumnezeu cu slujba infailibilă de a vedea viziuni, de a auzi vocea care-i spunea ce înseamnă viziunea. Am fost în adunările lui din Germania, în S.U.A., l-am cunoscut personal pe fratele Branham. Dar, același William Branham a spus: „Cuvintele mele sunt cuvintele unui om, ele pot da greș, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greș niciodată!” Iar eu am tradus predicile fratelui Branham în limba germană, știu exact ce și unde a spus ceva. Vă rog să nu scoateți o afirmație din context și să vă faceți propriile învățături din ea, dar duceți-o de aici, acolo (fratele Frank arată Vechiul și Noul Testament-n.tr.) și veți vedea că nu există nicio contradicție!

Așadar, prin harul lui Dumnezeu, aș putea împărtăși o serie de trăiri, de trăiri supranaturale pe care Domnul, prin harul Său mi-a permis să le am. Și noi credem că trăim acum foarte, foarte aproape de a doua venire a lui Hristos. Fiecare profeție biblică este împlinită și Domnul nostru a spus: „Când vedeți toate aceste lucruri întâmplându-se, priviți în sus, căci răscumpărarea voastră se apropie.”

Preaiubiți frați și surori, sufăr din cauza numeroaselor interpretări greșite ale ale afirmațiilor pe care le-a făcut fratele Branham. Este cea mai mare durere pe care o primesc. Nu critica din partea unor jurnaliști sau de la altcineva din afară, ci din interior. Și așa cum a scris apostolul Pavel: „se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca sa tragă pe ucenici de partea lor.” De ce avem atât de multe biserici ale mesajului într-un singur oraș?! Sunteți sănătoși la cap?! Atât de multe grupuri diferite și toate pretind a crede profetul?!… Dacă toți L-ar crede pe Dumnezeu, dacă toți ar crede Cuvântul lui Dumnezeu, ar exista o singură biserică în fiecare oraș de pe pământ!

Frați și surori, de asemenea, trebuie să spun acest lucru: până în 1979 nu a fost nimeni care să învețe lucruri greșite, dar după 1979 toți frații care s-au îndepărtat și nu au respectat decizia pe care a luat-o Dumnezeu de a-l chema pe un frate Frank pentru a duce mesajul până la marginile pământului, s-au îndepărtat pentru că au intrat sub o inspirație greșită. Și fiecare care a luat o decizie greșită, învățând lucruri greșite s-a întors împotriva fratelui Frank. Dar, în același timp, au existat frați pe întreg  pământul care împart aceeași hrană. Preaiubiților, ce puteți spune?!

Dacă mă pot referi la încă o trăire: a fost o zi foarte specială, duminică,  19 septembrie 1976, în Edmonton. Așa cum auziți vocea mea: „Robul Meu, te-am rânduit conform Matei 24, versetele 45-47, pentru a distribui hrana Mea la timpul potrivit!” Preaiubiților, aceasta este la fel de adevărată ca fiecare cuvânt din această Carte.

Astfel, prin harul lui Dumnezeu așa cum Domnul m-a folosit, după fratele Branham, pentru a împărtăși Cuvântul pe tot pământul. Acum frații, pe tot pământul, împărtășesc același Cuvânt al lui Dumnezeu cu adevărații copii ai lui Dumnezeu, rămânând în Cuvântul lui Dumnezeu și așteptând revenirea Domnului nostru Isus Hristos.

Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste voi! Vă rog să înțelegeți: această zi, 2 aprilie, a avut o însemnătate foarte specială pentru mine, pentru totdeauna. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea, în Numele sfânt al lui Isus!  Amin.

Distribuie această postare.