Sumar video Krefeld – septembrie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank, din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă salutăm cu textul din 2 Tim. 4:2:

„…propovăduiește Cuvântul…”

Noi am avut adunări minunate în care am propovăduit și am învățat (din) Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că au fost adunați oameni din 23 de națiuni și cred că au fost în jur de o mie de persoane, ca să asculte propovăduirea și învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, ne-am adus aminte de tragedia din Huston, Texas și că în ianuarie 1950 fratele Branham a predicat în Amfiteatrul din Huston și au fost adunate opt mii de persoane ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. A avut loc atunci o dezbatere cu privire la vindecarea divină, la zilele apostolice, iar la final, fratele Branham a fost chemat să urce pe scenă și a zis: „Eu nu sunt aici ca să mă apăr. Acela care m-a trimis va vorbi pentru mine”. Și atunci a fost făcută fotografia aceasta, cu lumina supranaturală care s-a arătat deasupra fratelui Branham, în ianuarie, 1950. 

Preaiubiți frați și surori, pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham vreme de zece ani, participând la adunările sale din Germania și SUA, m-am dus și la Washington D.C. ca să văd această fotografie în Salonul de Artă. S-a întâmplat în decembrie 1968. [Fotografia este, de asemenea, arhivată în Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii și poate fi văzută dând click AICI. – n.ed.]. Dar, preaiubiți frați și surori, chiar și cu atâta confirmare supranaturală din viața și slujba acestui om al lui Dumnezeu, cum nu s-a mai întâmplat înainte… (mulți i-au întors spatele și nu l-au mai primit.) (Căci) până la deschiderea peceților în 1963, fratele Branham a avut adunări cu caracter evanghelistic și toată lumea vorbea despre el și despre darul său deosebit de vindecare, despre slujba sa deosebită – el a fost vorbitorul principal la Conferințele Evangheliei Depline, organizate mai ales de către Gordon Lindsay… Însă, după deschiderea celor șapte peceți, când el a trebui să iasă cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, când a avut loc slujba de învățătură, slujba profetică și de învățătură, atunci mulți au întors spatele și nu l-au mai primit. Dar el a fost un om trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să citesc două-trei afirmații făcute de el. Și o fac cu un scop: ca voi să știți că William Branham nu a fost doar un proroc, ci a fost și un om, o ființă umană care și-a exprimat propriile gânduri.

Pe 28 noiembrie 1963, fratele Branham a spus în predica Mărturia:

„Voi nu trebuie să părăsiți Cuvântul! Trebuie să rămâneți cu exactitate la Cuvânt, în felul în care este scris. Nu-i dați nicio interpretare particulară. Spuneți-o pur și simplu așa cum este scris! Acela este Cuvântul lui Dumnezeu și este Dumnezeu… Dumnezeu este una cu Cuvântul Său!”

Dacă ați ști voi cât înseamnă pentru mine acest lucru… „Propovăduiește Cuvântul…” a fost o însărcinare directă pe care am auzit-o cu urechile mele de pe buzele Domnului, cu glasul Său pătrunzător care mi-a străpuns trupul, sufletul și duhul, să predic Cuvântul lui Dumnezeu!

Dar ce s-a întâmplat cu toate afirmațiile făcute de fratele Branham, pe care el nu le-a putut face pe baza Scripturilor, afirmații pe care le-a spus de la sine? Preaiubiților, noi trebuie să acceptăm realitatea. Timpul este atât de serios, iar revenirea lui Hristos este atât de apropiată, încât trebuie să luăm o decizie. Trebuie să ne întoarcem la temelia originală, pusă de apostoli și proroci.

De asemenea, dacă citim Fapte 3 de la v. 19-21, făgăduința dată nouă în timpul acesta este cea mai importantă. Dumnezeu urma să trimită un proroc ca să așeze din nou toate lucrurile. El și-a trimis prorocul, toate lucrurile au fost reașezate… DAR DE CE AVEM ATÂTEA DIRECȚII? Dumnezeul meu din cer!!! De ce? Este un singur Trup, o singură Biserică, o credință, un Domn, un botez! De ce avem atât de multe direcții? Și toate se referă la proroc…!? Cum vine asta? Din cauză că ei nu se întorc la Cuvântul lui Dumnezeu; și-au pierdut respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu.

Vă dau un exemplu. Fratele Branham a afirmat:

„Spuneți doar ce am spus eu pe bandă! Întoarceți-vă la înregistrarea de pe bandă și reascultați-o! Și spuneți numai ce am spus eu”.

Și cu toții știm ce a vrut el să spună prin asta. Nu ca unul să spună „el a zis asta”, iar altul să spună „el a spus altceva” – ci întoarceți-vă la ceea ce el, de fapt, a spus. Iar acum, chiar în Jeffersonville, din această afirmație (s-a ajuns la faptul că) ei doar ascultă înregistrările predicilor lui William Branham de pe benzi – NIMENI NU MAI PREDICĂ… Au înțeles total greșit ceea ce a vrut să spună prorocul! Și anume, că nimeni nu are dreptul să schimbe ceea ce a spus el, ci să reasculte înregistrarea de pe bandă. DAR NOI TREBUIE SĂ NE ÎNTOARCEM LA BIBLIE, LA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!

De aceea, trebuie să înțelegem că „așezare din nou” asta și înseamnă, și anume că Biserica nou testamentară trebuie așezată din nou în starea în care a fost la început. Și în această Biserică Dumnezeu așează slujbele. Apostolul Pavel n-a spus niciodată: „Eu voi așeza proroci, apostoli, învățători, evangheliști și păstori!” NU! Dacă citiți Cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni,  1 Corinteni 12, DUMNEZEU A AȘEZAT ÎN BISERICĂ! William Branham nu a fost așezat numai într-o biserică locală, ci el a fost chemat în mod dumnezeiesc de către Dumnezeu Atotputernic, pentru tot trupul lui Hristos, pentru întregul pământ, ca să prezinte mesajul pe care noi l-am dus acum la națiuni și poporul lui Dumnezeu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar același William Branham, prorocul nostru iubit, când a dedicat-o Domnului pe fiica lui, Rebeca, a spus, pe 21 aprilie 1957:

„Iat-o pe fetița mea, care, într-o zi va fi, și ea, o prorociță…”

Acolo vorbea William Branham. Fiica lui, Rebeca, a trăit și a murit fără a fi o prorociță. A fost dorința prorocului, dar nu a fost AȘA VORBEȘTE DOMNUL! Apoi, pe 29 noiembrie 1959, prorocul a zis:

„Eu am zis: «Iosife, fiul meu, tu ești un proroc»,

virgulă… virgulă,

aceasta este rugăciunea mea”.

Și ei nu mai citesc și asta, ci citesc numai jumătate, nu întreaga afirmație! EU URĂSC TOT CE NU ESTE CORECT! A sosit timpul, trebuie să fiu serios, eu am o chemare divină, o răspundere dumnezeiască… Și de când William Branham a fost luat de pe pământ, Dumnezeu m-a folosit ca să duc mesajul, chiar din prima zi, în aprilie 1966. M-am întors și am început slujba rânduită de Dumnezeu. Și, trebuie s-o spun din nou: lui William Branham i-a fost spus:

„AȘA CUM IOAN BOTEZĂTORUL A FOST TRIMIS CA SĂ PREMEARGĂ ÎNTÂIA VENIRE A LUI HRISTOS, TU EȘTI TRIMIS CU MESAJUL CARE VA PREMERGE A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS”.

Iar omul lui Dumnezeu chiar a zis:

„NU CĂ EU VOI PREMERGE, CI MESAJUL VA PREMERGE A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS”.

Iar ei au schimbat-o!!! Au schimbat-o!!! Și au spus: „AȘA CUM IOAN BOTEZĂTORUL A FOST TRIMIS CA SĂ PREMEARGĂ ÎNTÂIA VENIRE A LUI HRISTOS, TU EȘTI TRIMIS CA SĂ PREMERGI A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS”. ASTA ESTE O MINCIUNĂ! Iar oamenii sunt duși în rătăcire și nu au parte de ceea ce face Dumnezeu acum.

În aprilie 1966, după înmormântare, m-am întors la hotel și a vorbit în inima mea:

„Acum a sosit timpul tău, ca să mergi din oraș în oraș și din țară în țară, să vestești Cuvântul lui Dumnezeu!”.

De ce? Pentru că pe 3 decembrie 1962, William Branham a repetat exact fiecare cuvânt pe care mi-l vorbise mie Domnul pe 2 aprilie 1962 și a spus:

„Așteaptă cu distribuirea hranei, până vei primi și restul din aceasta. Hrana este pe benzile arhivate”.

Și fiecare mesaj înregistrat mi-a fost trimis în Germania – eu am crescut sub slujba fratelui Branham în toți acești ani. Dar după ce fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul, Dumnezeu m-a folosit. De atunci, picioarele mele au călcat pe pământul a 163 de țări.

163 de țări!

Iar acum, prin harul lui Dumnezeu, mai urmează încă două sau trei! Preaiubiți frați și surori, eu apreciez ce a făcut Dumnezeu, dar sufăr când aud câte afirmații se fac. Unii „călăresc” afirmația făcută de fratele Branham despre anul 1977. Alții, pe cea despre cele 70 de săptămâni. Alții, pe cea despre cei 7 ani. Alții, pe cea despre cei 3 ani și jumătate. Alții, pe cea despre Apocalipsa 10:7. Fiecare caută câte ceva să inducă oamenii în eroare și se referă la proroc. Cine vă dă dreptul să induceți oamenii în eroare, referindu-vă la proroc? De ce nu vă referiți la Cuvântul lui Dumnezeu? Oricine se poate referi la unele afirmații. De ce nu vă referiți voi la Cuvântul lui Dumnezeu, ci VĂ ASCUNDEȚI PROPRIILE VOASTRE RĂSTĂLMĂCIRI după ceea ce a zis prorocul. SĂ VĂ FIE RUȘINE! ÎNTOARCEȚI-VĂ LA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ȘI RENUNȚAȚI LA TOATE RĂSTĂLMĂCIRILE VOASTRE! A sosit timpul, trebuie să fiu serios, revenirea lui Hristos este atât de aproape. Uitați-vă în jur la ce se întâmplă pe pământ. Domnul nostru a spus: „Când veți vedea toate aceste lucruri împlinindu-se, atunci știți că vremea s-a apropiat: uitați-vă în sus, căci răscumpărarea voastră se apropie!”

Dați-mi voie să închei spunând:

ADEVĂRATELE FECIOARE, FECIOARELE ÎNȚELEPTE, NU VOR CREDE NICIO RĂSTĂLMĂCIRE! ADEVĂRATELE FECIOARE, MIREASA LUI HRISTOS ESTE LA FEL DE CURATĂ PRECUM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU! MIREASA LUI ISUS HRISTOS ESTE LA FEL DE CURATĂ PRECUM MIRELE! NICIO RĂSTĂLMĂCIRE! CUVÂNTUL CURAT AL LUI DUMNEZEU, ÎN TOATĂ VEȘNICIA!!!

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin!

Distribuie această postare.