Sumar video Krefeld – februarie 2017 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug, oriunde ați locui, astfel ca toți să trăim spre slava lui Dumnezeu, așteptând ca revenirea Domnului nostru să aibă loc foarte curând! Noi înțelegem: aceasta este ultima chemare, care răsună în toată lumea.

Privind către ultimul sfârșit de săptămână, noi îl slăvim pe Domnul pentru că a adus atât de mulți oameni ca să asculte Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu – nu interpretări, nu explicații, ci Cuvântul original al lui Dumnezeu!

Așadar, acum sunt aproape gata pentru următoarea mea călătorie spre Hong Kong, spre Manilla, spre Coreea de Sud, spre Beijing și de asemenea spre Ulaanbaatar în Mongolia – să împărtășesc Cuvântul prețios al lui Dumnezeu făgăduit pentru ziua noastră. Și așa cum spunem: prima și ultima predică trebuie să fie identice, primul și ultimul botez trebuie să fie identice. La fel trebuie să fie cu Cina Domnului… Noi ne întoarcem la începutul original respectând rânduiala divină chiar din ziua Cincizecimii, atunci când Biserica noutestamentară, atunci când cei răscumpărați au fost întemeiați ca Biserica – Trupul lui Hristos, credincioșii adevărați. Dumnezeu a promis că va locui cu noi, că va trăi în noi; și prin harul lui Dumnezeu nu este un cuvânt gol: fiecare promisiune este în legătură cu împlinirea ei.

Și de asemenea, privind către prima venire a lui Hristos, s-a împlinit o prorocie – așa cum a spus Domnul nostru: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregati calea înaintea Mea”. Atunci când s-a împlinit vremea Cuvântul Domnului a venit la Ioan Botezătorul și acesta și-a început slujba. El a fost un om trimis de către Dumnezeu, un om chemat de către Dumnezeu și slujba lui a fost confirmată cu toți cei care au venit să asculte mesajul său, să creadă mesajul său și să fie botezați în râul Iordan.

După aceea, atunci când a început Noul Testament, îl vedem pe apostolul Petru, cu autoritate divină, predicând prima predică în ziua Cincizecimii: „Pocăiți-vă”,  și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh”.

Apoi, îi vedem și pe ceilalți apostoli, îl vedem pe apostolul Ioan având locul lui, îl vedem pe Iacov având locul lui, mai ales în Faptele apostolilor capitolul 15, vedem aceste slujbe rânduite de Dumnezeu în Biserica noutestamentară. Apoi, citim despre însărcinarea pe care a primit-o apostolul Pavel. În Faptele apostolilor capitolul 9 și de asemenea în Faptele apostolilor capitolul 22 și 26, citim despre chemarea sa.

Preaiubiților, doresc să spun aceasta în dragoste: înainte ca o însărcinare să poată fi efectuată, trebuie să existe o chemare: Domnul Însuși trebuie să-Și cheme slujitorii la slujbă. Și despre apostolul Pavel, citim în Faptele apostolilor capitolul 26, în versetul 14, partea a doua: care-mi zicea in limba evreiască: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?»” Cunoaștem cu toții mărturia apostolului, chemarea lui, slujba lui, dar aici accentul este pus pe faptul că Domnul i-a vorbit în limba lui maternă. În zilele noastre, Domnul i-a vorbit lui William Branham în limba lui maternă. Și dacă voi spune astăzi: Domnul mi-a vorbit în 2 aprilie 1962, chiar înainte de răsăritul soarelui în limba mea. Domnul va vorbi mereu cu noi în limba noastră. Chiar dacă cineva ar vorbi în alte limbi, ar trebui să fie tălmăcit, astfel încât să ajungem să cunoaștem ce a spus Domnul în propria noastră limbă.

Dar mărturia apostolului Pavel merge un pic mai profund. Se spune aici, în versetul 16: Dar scoală-te și stai în picioare; căci M-am arătat ție…”. Cu acest scop, cu acest scop… Este un scop legat de o chemare divină. „…căci M-am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le”.

Preaiubiților, Dumnezeu a dat promisiuni și aceste promisiuni au fost împlinite în cursul timpului cu poporul lui Dumnezeu și, de asemenea, cu slujitorii lui Dumnezeu. Și aici citim în versetul 18: ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină..”. Ce slujbă glorioasă! „M-am arătat ție cu acest scop”. „Pentru a fi un slujitor, să împărtășești Cuvântul lui Dumnezeu, prin predicare le vei da lumină! La început Dumnezeu a spus: „Să fie lumină și a fost lumină…” Și Domnul nostru a spus: „Oricine mă urmează, nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții”. [Ioan 8:12]

Preaiubiți frați și surori, întorcându-ne la timpul nostru, aș spune: este o taină măreață, ca Dumnezeu să trimită pe prorocul Său în zilele noastre, pentru a deschide cele șapte peceți, pentru a dărui descoperire divină și a împărtăși tainele cu noi. Și preaiubiților, de aceea fratele Branham a folosit Apocalipsa capitolul 10 versetul 7 de 55 de ori la plural. Apocalipsa 10:7 vorbește despre o tainăo singură taină – despre taina lui Dumnezeu. Dar fratele Branham, ca mesagerul celei de-a șaptea epoci a Bisericii, un proroc făgăduit în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în Vechiul și Noul Testament, a fost chemat să descopere tot planul lui Dumnezeu: nu numai o singură taină, taina Dumnezeirii, ci toate tainele din Geneza la Apocalipsa.

Așadar, noi vedem și recunoaștem slujba lui, cu recunoștință față de Dumnezeu în inimile noastre. Și preaiubiților, dacă ne gândim chiar și la privilegiul că un frate Frank, care a fost născut în Polonia, a trăit în Germania, a intrat în contact cu omul lui Dumnezeu care trăia în Statele Unite ale Americii și apoi, prin harul lui Dumnezeu, a fost chemat în mod direct ca să meargă din oraș în oraș pentru a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu…

Preaiubiților, eu spun acest lucru în Numele Domnului înaintea Celui Atotputernic, care va judeca pe cei vii și pe cei morți: pe 2 aprilie 1962, am auzit vocea, vocea atotpătrunzătoare, vocea atotporuncitoare a Domnului. Aleluia! Nu e ușor să dai această mărturie, dar Domnul mi s-a adresat și a zis: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând! Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu!” M-am prăbușit, am căzut înainte spre stânga și fraților, nu veți înțelege niciodată, așa cum nu vă puteți închipui niciodată, ce înseamnă să auzi în acest trup pământesc, acea voce supranaturală, atotputernică a Domnului. Acest trup încă nu o poate suporta. Dar, prin harul lui Dumnezeu, am putut reuși să stau în picioare din nou și, fraților, am întins ambele mâini în acest fel și am spus: „O, Doamne, ei nu mă vor asculta, ei au toate lucrurile din belșug, ei nu sunt gata să asculte!” Și mă uitam pe fereastră și glasul Domnului a venit a doua oară de sus, din dreapta spunând: „Robul Meu, va veni o foamete mare, depozitați hrană căci atunci tu vei sta în mijlocul poporului pentru a împărți hrana!” Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Voi cunoașteți mărturia mea, nu trebuie să intru în detalii, dar fratele Branham a confirmat-o și a repetat cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce Domnul îmi vorbise în limba germană.

Fraților, și acele momente pe 3 decembrie 1962, când eram împreună: fratele Branham, fratele Sothmann, fratele Wood și fratele Frank… Nu voi uita niciodată când fratele Branham, stând pe partea opusă fratelui Frank, a zis: „Hrana pe care trebuie să o depozitezi este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi și este păstrat pe benzile care sunt înregistrate!” Și a intrat în detalii despre faptul că Domnul va trimite o foamete pentru a asculta Cuvintele Lui, nu explicații, nu interpretări, ci să audă Cuvântul Său.

Privind în urmă… Domnul mi-a dat harul de a predica Cuvântul Său. Și acum am fost în 158, sau 159 sau 160 de țări, preaiubiți frați și surori, împărtășind Cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Și chiar de la Centrul de Misiune, predicile și întâlnirile pe care le avem aici, în fiecare prim sfârșit de săptămână, le împărtășim cu 172 de țări și cu credincioșii de pretutindeni. Suntem recunoscători pentru chemarea divină. La fel de sigur cum Domnul l-a chemat pe apostolul Pavel, El l-a chemat pe fratele Branham… Eu nu sunt Pavel, eu nu sunt fratele Branham, eu sunt fratele Frank, eu nu sunt vrednic ca să fiu slujitorul Său, dar de exact 14 ori, din 1962, Domnul mi s-a adresat cu „robul meu…” Exact de 14 ori Domnul mi-a vorbit adresându-mi-se în mod direct: „robul meu…”.

Și astfel, am făcut doar ceea ce Domnul m-a chemat să fac și mesajul ceasului s-a răspândit pe tot pământul, în toate neamurile, în toate limbile, așa cum Domnul a promis lui Avraam: „În tine vor fi binecuvântate toate neamurile…” Și, așa cum se spune în Apocalipsa capitolul 5, că au cântat cântarea și Domnul a chemat oameni din toate neamurile și limbile ca să fie preoții Lui și să împărtășească cu El Împărăția.

Preaiubiților, Dumnezeu să vă binecuvânteze, El să fie cu voi! În cazul în care vă putem ajuta cu ceva trebuie doar să ne anunțați. Revenirea lui Hristos este foarte foarte aproape. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe Israel! Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze toate națiunile, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul Său în fiecare continent de pe pământ! Harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți în Numele sfânt al lui Isus! Amin.

Distribuie această postare.